24/07/2018 | Yazar: Kaos GL

Arjantin’de LGBTİ+’lar eşit evlilik ve cinsiyet kimliği yasasının kabulü için hangi araçları kullandı?

İlham verenlerde bugün: Arjantin Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Arjantin’de LGBTİ+’lar eşit evlilik ve cinsiyet kimliği yasasının kabulü için hangi araçları kullandı?

Fotoğraf: Arjantin Pride, Buenos Aires, 2017

Dünyanın tüm bölgelerinde parlamenterler, LGBTİ+’ların içerilmesini ve insan haklarını geliştirecek somut adımlar atmak adına bir dizi strateji uyguluyor. Bu stratejilerin sonucunda LGBTİ+ haklarında önemli kazanımlar elde edilebiliyor. Bu ülkelerden biri de Arjantin.

Arjantin’de LGBTİ örgütleri, LGBTİ+’ların medeni haklarını geliştirmek Ayrımcılıkla Mücadele Ulusal Planı’nın kabul edilmesi, diktatörlük sırasında işlenen suçlar için cezasızlığın önünü açan yasaların kaldırılması ve eşit evlilik ile cinsiyet kimliği yasalarının kabul edilmesi üzerine çalıştı.

2005 yılında kurulan Arjantin LGBTİ Federasyonu eşit evlilik ve cinsiyet kimliği yasalarının kabul edilmesi, eşcinsel ve transları suçlu gösteren yasaların kaldırılması, eğitim müfredatında cinsel çeşitliliğin yer alması ve ayrımcılık yasağının kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Parlamenterlerle etkili çalışmalar

Arjantin’de bu taleplerden en ılımlı yaklaşılan eşit evlilik yasasıydı. Bu sebeple LGBTİ+ aktivistleri cinsiyet kimliği yasasından önce bir çıkış noktası olarak eşit evlilik üzerine çalıştı. Çalışmalar yasama yetkilerine yoğunlaştı. Eşit evlilik ile ilgili ilk yasa taslağı 2005 yılında, cinsiyet kimliği ile ilgili ilk yasa taslağı ise 2007 yılında sunuldu. Her iki teklifte de parlamentoda temsil edilen tüm parti gruplarından en az bir delegenin imzası bulunuyordu.

Aktivistler yasa tasarısına eşlik eden kampanyalarda Bakanlar Kurulu üyelerinin desteği için yoğun çaba harcadı. Parlamenterler arasında sürekli diyalog sağlanması için iki çalışma grubu kuruldu: Siyasi Partiler Çalışma Grubu ile Eşit Evlilik ve Cinsiyet Kimliği Yasaları için Çalışma Grubu. Her ikisi de farklı siyasi partileri temsil eden parlamenterlerin yasa taslağına desteğini almayı amaçlıyordu.

Yargıda neler oldu?

Yargı için strateji ise asıl olarak stratejik dava açma üzerineydi. Mahkemelerde eşit evlilik ile ilgili 100’den fazla dava ve cinsiyet kimliği ile ilgili 100’den fazla dava açıldı. Yargı makamlarına trans kişilerin kimliklerinin reddedilmesinin Arjantin’de iki köklü içtihat hükmünü ihlal edip etmediğine karar vermeleri çağrısı yapıldı. Bu hükümler, Arjantin içtihadında “başkası değil kendisi olma hakkı” olarak tanımlanan özerklik hakkı ile kimlik hakkıydı. Davalar, Kongre’de çok sayıda tartışmayı tetikledi. Aynı zamanda, evliliklerinin ya da cinsiyet kimliklerinin tanınmasını isteyen yurttaşların benzersiz “gerçek yaşam” öykülerini paylaşmaları için fırsat yaratılmış oldu. Buna uygun olarak, yargı makamları bireylerin kimlik hakkının sağlık raporları, tanık beyanları vb. kanıt ya da dış unsurlar yerine sadece irade beyanı ile ilgili olduğunu belirtti. Bu adli açıklamalar cinsiyet kimliğinin hukuki olarak değiştirilmesinin basit ve kolaylaştırılmış bir idari süreç olduğu ve yalnızca ilgili tarafın irade beyanını gerektirdiği mesajını daha da güçlendirdi. Bu görüş daha sonra kabul edilen yasada da korundu.

Mücadele sonuç verdi

LGBTİ+ aktivistler, kitle iletişim organlarında da seslerini duyurdu. Amaçlarını destekleyen bir grup gazeteci ve haberciye dava açan bireylerin hikâyelerini haberleştirmede sürekli öncelik verildi. Cinsiyet kimliği yasası hakkında gazeteci kılavuzu, toplum geneline yönelik olumlu mesajların verilmesi için bir mekanizma olarak hazırlandı. Tüm bu çabalar sonuç verdi ve Eşit Evlilik Yasası Temmuz 2010’da kabul edildi. Cinsiyet Kimliği Yasası’nın onaylanması için bir yasama kampanyasının hazırlıkları başlatıldı ve taslağı destekleyen ilk imza doğrudan Bakanlar Kurulu Başkanı tarafından verildi.

Böylece Cinsiyet Kimliği Yasası da Mayıs 2012’de Senato’dan neredeyse oybirliği ile geçti.

Buradaki bilgiler “İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve LGBTİ Kişilerin İçerilmesi: Parlamenterler için bir El Kitabı”ndan derlendi. İlgili yayına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili haber:

İlham verenlerde bugün: Nepal

İlham verenlerde bugün: Tunus

İlham verenlerde bugün: Fiji

 


Etiketler: yaşam, dünyadan
İstihdam