16/07/2018 | Yazar: Kaos GL

Anayasa’sında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğine yer veren Nepal, ayrımcılıkla nasıl yüzleşti?

İlham verenlerde bugün: Nepal Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Anayasa’sında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğine yer veren Nepal, ayrımcılıkla nasıl yüzleşti?

Dünyanın tüm bölgelerinde parlamenterler, LGBTİ+’ların içerilmesini ve insan haklarını geliştirecek somut adımlar atmak adına bir dizi strateji uyguluyor. Nepal bu ülkelerden biri.

Nepal Anayasası’nda LGBTİ+’ların hakları açık biçimde korunuyor. 16 Eylül 2015 tarihinde Nepal Parlamentosu tarafından resmi olarak kabul edilen yeni anayasanın arkasında yedi yıldan uzun süren bir mücadele yer alıyor.

Gelelim Nepal Anayasası’na. Anayasa’nın Eşitlik’i düzenleyen 18. Maddesi özel olarak LGBTİ+’ları da içeren grupların devlet ve yargı organları tarafından ayrımcılığa uğramayacağını belirtiyor. Ayrıca Anayasa’da Nepal yurttaşlarının yurttaşlık kimliklerinde talep ettikleri cinsiyet kimliğini yazdırmasına izin maddeler de yer alıyor.

Nasıl başardılar?

Peki, LGBTİ+’ların Anayasa’ya dâhil edilmesinde nasıl bir savunuculuk yolu izlendi? Sivil toplum kuruluşu Blue Diamond Society,  Anayasa hazırlık sürecinde yer alan anahtar kişilerle aylar süren bir dizi savunuculuk ve duyarlılık artırma çalışması yürüttü. Kuruluş, LGBTİ+’ların insan hakları hakkında özel teknik dil desteği ve veri sağladı.

Blue Diamond Society, Temmuz 2015’te, toplulukları Anayasa hazırlama sürecine dâhil etmek için her biri Nepal’in beş bölgesinde çalıştay düzenledi. Çalıştaylara LGBTİ+’lar da dâhil oldu ve bir dizi tavsiye hazırlandı. Bu tavsiyeler ülkenin dört bir yanından 100’den fazla Kurucu Meclis temsilcisine ulaştırıldı.

Ayrımcılık saptandı

Bölge ve yerel ofislerden temsilciler ve Ulusal İnsan Hakları Komisyonu yetkilileri ile birlikte Anayasa’ya LGBTİ+’ların dâhil edilmesi üzerine bir çalıştay yapıldı. Çalıştay, Nepal’de ayrımcılığın yaygın olduğunu ve mevcut ayrımcılık yasağı hükümlerinin cinsel azınlıklara yeterince koruma sağlayamadığını ortaya koydu. Bu sonuç, LGBTİ+’ların insan haklarının Blue Diamond Society tarafından yürütülen savunuculuk çalışmalarının merkezine alınmasına sebep oldu ve Kuruluş, LGBTİ+’ların haklarının Anayasa’da teminat altına alınması için her yıl ‘Onur’ etkinlikleri düzenledi.

LGBTİ+’ların hak ihlalleri araştırıldı

Ayrıca ulusal bir istişare grubu LGBTİ+’ların sağlık, çalışma, eğitime haklarına erişimleri konusunda karşılaşılan engeller ve zorlukları inceledi. Aralarında Kadın, Çocuk ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kurucu Meclis, sivil toplum ve yerel yönetimlerden temsilcilerin olduğu 200’den fazla temsilci bir araya geldi.

Buradaki bilgiler “İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve LGBTİ Kişilerin İçerilmesi: Parlamenterler için bir El Kitabı”ndan derlendi. İlgili yayına buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: yaşam, dünyadan
İstihdam