17/08/2018 | Yazar: Kaos GL

Vietnam, trans hakları için neler yaptı?

İlham verenlerde bugün: Vietnam Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Vietnam, trans hakları için neler yaptı?

Fotoğraf: Vietnam, 2016 Pride

Dünyanın tüm bölgelerinde parlamenterler, LGBTİ+’ların içerilmesi ve insan haklarını geliştirecek somut adımlar atmak adına bir dizi strateji uyguluyor. Vietnam bu ülkelerden biri.

Vietnam Ulusal Meclisi 24 Kasım 2015 tarihinde oy birliği ile Medeni Kanuna translar ilgilendiren oldukça önemli bir madde ekledi. Bu madde trans geçiş ameliyatı olanların cinsiyetlerinin tanınmasına dairdi. Yeni hüküm, trans kişilerin insan haklarının korunmasına yönelik büyük bir adımdı.

Bu yasa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) doğrudan desteği ile birlikte LGBTİ+ sivil toplum örgütlerinin savunuculuk ve kampanya çabalarının ardından kabul edildi. Peki, süreç nasıl ilerledi?

Vietnam nasıl bir yol izledi?

UNDP’nin Vietnam Hükümeti ile mevcut ilişkisinden yararlanılarak hassas olarak değerlendirilen bazı hak meseleleri de dâhil pek çok konuya bakan bir ortaklar koalisyonu kuruldu. Trans kişilerin haklarını tanımayan mevzuatın insanlar üzerindeki etkisi hakkında Ulusal Meclis üyeleri ile LGBTİ+ topluluğu üyeleri arasında bir tartışma başlatıldı.

Projenin başlamasından önce, yasa yapıcılar, LGBTİ+’ların yasal değişikliğe duydukları ihtiyaç konusunda ikna edildi ve LGBTİ+’ların karşılaştıkları özel sorunlar hakkında bilgilendirildi.

Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak kapasitelerinin geliştirilmesi yaklaşımı da projenin önemli ana bileşenlerinden biriydi. UNDP, kapasite geliştirmeye bir dizi tekil etkinlik olarak bakmak yerine, proje bittiğinde de devam edecek sürdürülebilir bir LGBTİ+ liderliği ve savunuculuk konularına odaklanarak program katılımcılarını proje boyunca geliştirmeyi seçti. Bu, daha deneyimli LGBTİ+ aktivistlerle daha az deneyimliler arasında bir mentorluk ilişkisinin kurulmasını, toplum geneline ulaşmak için beceriler kazandırılarak ebeveynlerin kapasitesinin geliştirilmesini ve en önemlisi kabul konusunda açık ve güçlü mesajlar göndererek ebeveynlerin çocukları için destek ve sevgilerini halka açık gösterilerde sergilemelerini içeriyordu.

Yasa neleri kapsıyor?

Vietnam’ın yeni Medeni Kanun’undaki “cinsiyet değişikliği” maddesi doğumda atanan cinsiyetlerini değiştirmek isteyenler için geçerli ve bu konuda terapi gören trans kişilerin de kimlik belgelerinde cinsiyet işaretlerini değiştirme hakkını sağlamakta.

Bu kazanıma rağmen, trans geçiş süreci beyana dayalı ilerlemiyor. Trans geçiş ameliyatı hala bir koşul olarak sunuluyor ve bu nedenle tıbbi müdahale istemeyen ya da bunlara erişemeyen pek çok transı kapsamıyor. Buna rağmen UNDP trans kişilerin ameliyat olup olmadıklarına bakılmaksızın kimliklerinde cinsiyet işaretlerini yeniden belirlemeleri hakkına sahip olmaları için savunuculuk yapmaya devam ediyor.

Buradaki bilgiler “İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve LGBTİ Kişilerin İçerilmesi: Parlamenterler için bir El Kitabı”ndan derlendi. İlgili yayına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili haber:

İlham verenlerde bugün: Nepal

İlham verenlerde bugün: Tunus

İlham verenlerde bugün: Fiji

İlham verenlerde bugün: Arjantin

İlham verenlerde bugün: Bosna-Hersek

İlham verenlerde bugün: Hindistan

İlham verenlerde bugün: Mozambik

İlham verenlerde bugün: El Salvador

İlham verenlerde bugün: Uruguay

İlham verenlerde bugün: Malta

İlham verenlerde bugün: Şili

 


Etiketler: yaşam, dünyadan
İstihdam