09/04/2007 | Yazar: Kaos GL

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki eşcinsel örgütler, gey, lezbiyen, biseksüel, travesti ve transeksüel (LGBT) bireylerin yaşadıkları insan hakları ihlallerini kayıt altına alıyor. Örgütler ayrımcılık ve şiddete maruz kalan LGBTT bireylere sesleniyor: ‘Gelin hep birlikte bunu değiştirelim, bizlere yönelik ayrımcı tutumları deşifre edelim.’

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki eşcinsel örgütler, gey, lezbiyen, biseksüel, travesti ve transeksüel (LGBT) bireylerin yaşadıkları insan hakları ihlallerini kayıt altına alıyor. Örgütler ayrımcılık ve şiddete maruz kalan LGBTT bireylere sesleniyor: ‘Gelin hep birlikte bunu değiştirelim, bizlere yönelik ayrımcı tutumları deşifre edelim.’

KAOS GL

‘Bütün eşcinsel bireyleri yaşadıkları insan hakları ihlallerini anlatmaya çağırıyoruz. Şimdiye kadar, ‘ne olacak, ne işe yarayacak’ dedik ve sessiz kalmayı seçtik belki. Bizim bu sessizliğimiz, bize karşı uygulanan ayrımcılıkların yok sayılmasına, yaşadığımız ihlallere yönelik hiçbir kaydın tutulmaması da haklarımıza sahip çıkamamamıza neden oldu. Gelin hep birlikte bunu değiştirelim, LGBTT bireyler olarak bizlere yönelik ayrımcı tutumları deşifre edelim.’

Bugüne kadar eşcinsel bireyler uğradıkları her türlü ayrımcılık ve şiddet karşısında yalnızca eşcinsel örgütlerle iletişime girdiler. Örgütler ise bu bilgileri ya düzenli olarak tutamadı ya da ‘olay döngüsü’ içinde veri sağlayabilecek önemli noktaları atlayarak kaydetti. Tutulan kayıtlara da daha sonra geri dönemedi ve süreci izleyemedi. Eşcinsel örgütler bir yandan insan hakları alanında mücadele verdiğini dile getirirken, eşcinsel bireylerin yaşadıkları ihlallerle ilgili sorulan sorulara genellikle alışılmış, ezberlenmiş yanıtlar veriyor, ‘Geçen sene kaç ihlal yaşandı ve ihlallerin dağılımı nasıldı?’, ‘En çok hangi hak ihlal ediliyor?’ gibi soruları da yanıtsız bırakıyordu. Bunun yanında diğer insan hakları örgütleri de eşcinsel mağdurlarla sistematik bir şekilde ilgilenmiyorlar ve onların sorunlarına ilişkin insan hakları mekanizmalarını etkin kullanmıyorlardı.

Kaos GL, Kaos GL İzmir, Pembe Hayat ve Lambdaistanbul dernekleri bütün bu eksikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ‘İnsan Hakları Mekanizmalarının LGBTT Bireyler için Etkin Kullanımı’ adlı projede birlikte çalışmaya başladılar. Bütün bu sorunları çözmeye yönelik hazırlanan bu projeyle, eşcinsel örgütlerin kapasitelerini artırarak ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmalarını etkin olarak kullanmalarını sağlamak ve eşcinsel bireylere yönelik ihlalleri kayıt altına almak, izlemek ve raporlaştırmak amaçlanıyor.

‘İnsan Hakları Mekanizmalarının LGBTT Bireyler için Etkin Kullanımı Projesi’ kapsamında ilki 10–11 Şubat 2007 ve ikincisi de 10–11 Mart 2007 tarihleri arasında eğitim programları uygulandı. Bu eğitimlerin ardından örgütler, eşcinsel bireylere yönelik insan hakları ihlallerini düzenli bir şekilde sistematik olarak kayıt altına almaya başladı.

Ankara’da Kaos GL ve Pembe Hayat, İzmir’de Kaos GL İzmir ve İstanbul’da Lambdaistanbul dernekleri eşcinsel bireyleri yaşadıkları insan hakları ihlallerini anlatmaya çağırıyor.

İletişim için: lgbtthaklari@gmail.comEtiketler: insan hakları
nefret