08/11/2021 | Yazar: Belgin Günay

Belgin Günay’ın 8 Kasım İnterseks Dayanışma Günü için çevirdiği “İnterseks Mülteciler ve Sığınmacılar” metni; interseks sığınmacıların ihtiyaçlarına ve onların desteklenmesi için öneriler sunuyor.

“İnterseks sığınmacıların yerel interseks topluluğuyla irtibat kurmasını sağlayın” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Belgin Günay, Organisation Intersex International Europe’un (OII Europe) “Intersex Refugees & Asylum Seekers” başlıklı metnini 8 Kasım İnterseks Dayanışma Günü için çevirdi.

“Dünyanın her yerinde insanlar cinsel yönelimleri ve/veya cinsiyet kimlikleri (SOGI[1]) nedeniyle zulümden kaçıyorlar. Birçokları için Avrupa'ya varmak aynı zamanda ayrımcılık, şiddet ve dışlanmayı da beraberinde getiriyor.” Petra Sussner (2020) “Flucht – Geschlecht – Sexualität: Eine menschenrechtsbasierte Perspektive auf Grundversorgung und Asylberechtigung” (Juristische Schriftenreihe) Verlag Österreich

Birçok interseks mülteci için zulüm ve ayrımcılığın diğer veya ek nedenleri cinsiyet ifadeleri ve cinsiyet özellikleri olabilir (SOGIESC[2]). Avrupa'ya vardıklarında, interseksin hâlâ damgalandığı ve bir tabu olduğu, interseks olmanın ne anlama geldiği konusunda hala çok az farkındalığın olduğu ve interseks kişilerin rıza dışı ameliyatlarının ve tedavilerinin hala norm olduğu bir ülkeye giriyorlar.

OII Europe (Uluslararası İnterseks Örgütü Avrupa) mülteciler ve sığınmacılarla çalışan kişiler için bu önemli alanda interseks sorunları hakkında farkındalık yaratmak için bir bilgi notu hazırladı. Bilgi notu güncellenmeye devam edilecek ve daha sonra bir kitapçık haline gelecek.

İnterseks ve mülteci statüsünde üç ana grup

İnterseks sığınmacılar arasında üç ana grup ya da üç farklı interseks sığınmacı senaryosu öne çıkıyor:

 • İnterseks olarak tanımlanır ve interseks mülteci olarak kabul edilir (birinci grup)
 • LGB mültecisi olarak kabul edilen interseks bireydir ve LGB olarak tanımlanır (ikinci grup)
 • Tıbbi nedenlerle interseks olarak tanımlanır, ikincil koruma sağlanır (üçüncü grup)


Birinci gruptaki zorluklar

İnterseks olarak tanımlanır ve interseks mülteci olarak kabul edilir.

 • Bu grupta sadece bir (1) bilinen olumlu vaka var.
 • Tüm interseks insanlar interseks terimini bilmeyebilir, kim olduklarına dair bir adları yoktur veya farklı terimler kullanıyor olabilirler (ör. “XY Kadın”, “XX Erkek”, “Cinsel Gelişim Bozukluğu” vb.). Ayrıca bir tıbbi tanıyı kendilerini tanımlamak için kullanıyor olabilirler (örn. “Androjen Duyarsızlığı Sendromu”, “Klinefelter Sendromu”, “Konjenital Adrenal Hiperplazi” vb.)
 • Tüm interseks insanlar kendilerini bu kimlikle özdeşleştirmeyebilir


İkinci gruptaki zorluklar

LGB mültecisi olarak kabul edilen interseks bireydir ve LGB olarak tanımlanır.

 • Bu durum interseks kimlikleri görünmez yapabilir.
 • İkili bir cinsiyet modelini yeniden üretebilir.
 • Tüm interseks insanlar kendilerini LGB olarak tanımlamaz, ancak LGBTIQAA desteğine ihtiyaç duyar.

 

Üçüncü gruptaki zorluklar

Tıbbi nedenlerle interseks olarak tanımlanır, ikincil koruma sağlanır.

 • İkincil koruma
 • Tıbbi beyan ihtiyacı (yeniden travmatizasyon, tüm Avrupa ülkeleri interseks kişiler için güvenli değildir)
 • Tıbbi teşhisi olmayan interseks kişilerin bu gerekçeye göre ikincil korumaya erişimi yoktur veya çok sınırlı bir erişime sahiptir (Not: bu nedenle cinsiyet özellikleri temelinde koruma anahtardır)

Ne yapılmalı?

İnterseks sığınmacıların desteklenmesi

 • Bazı interseks kişilerin tıbbi tedaviye ihtiyacı olabilir; ama yeniden travmatizasyon tehlikesi vardır.
 • İyi hazırlık desteği gereklidir; örneğin ilgili tıbbi sistemin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı tavsiye önemlidir.
 • Mümkünse onlara eşlik edin veya onlara eşlik edebilecek birini bulun.
 • İnterseks sığınmacıların yerel interseks topluluğuyla veya OII Europe ile irtibat kurmasını sağlayın.
 • Akran danışmanlığı, intersekse duyarlı danışmanlık ve/veya terapist bulma konusunda onları destekleyin.
 • İnterseks sığınmacılar interseks kelimesini bilmeyebilirler, bu nedenle İltica görüşmesine iyi hazırlanmanız gerekecektir; çevirmenlere de dikkat edin, onların da çoğu interseksin ne anlama geldiğini bilmiyor olabilir.
 • Her topluluk toplantısında ve her sohbette onlarla birlikte kanıt toplayın.
 • Bazı interseks kişiler kendilerini trans olarak tanımlarlar, ancak bir muayene ile interseks olduklarının farkına varırlar, önceki travmalar nedeniyle dikkatli bir yaklaşım önemlidir (Not: bazı interseks kişiler interseks olduklarını bilerek de kendilerini trans olarak tanımlayabilirler).

İnterseks sığınmacıların barınma koşulları

İnterseks mülteciler ve sığınmacılar özellikle savunmasızdır. Belgelerindeki cinsiyet kutucuğunu değiştirebilmek, interseks ve trans mültecileri ve sığınmacıları yapısal ve diğer ayrımcılık risklerinden koruyabilir ve maruz kaldıkları baskıyı hafifletebilir. Bu nedenle, cinsiyet kimliklerinin resmi belgelerine yansıtılmasını isteyen mülteciler ve sığınmacılar için kendi kaderini tayine dayalı yasal cinsiyet tanıma için düşük eşik prosedürleri oluşturulmalıdır.

Deneyimlerimiz, intersekslerin barınma yerlerinde yoğun şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Oda dağılımına genellikle kişilerin resmi belgelerindeki cinsiyet belirteci nedeniyle veya interseks kişinin özel ihtiyaçları dikkate alınmadan algıya dayalı olarak varsayılan bir cinsiyete göre rastgele karar veriliyor.

Mümkün olan en kısa sürede güvenli konaklama bulmak önemlidir; sığınmacı tarafından istenirse, diğer LGBTIQAA kişilerle birlikte konaklaması en iyisidir.

İnterseks çocuğu olan aileler için ayrı küçük daireler tavsiye edilir.

(Konaklama transferleri için her zaman ülke kurallarını kontrol edin)


[1] SOGI: Sexual Orientation and Gender Identity (Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik)

[2] SOGIESC: Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics (Cinsel Yönelim, Cinsel Kimlik ve Cinsiyet İfadesi, Cinsiyet Özellikleri)


Etiketler: insan hakları, mülteci
nefret