20/01/2015 | Yazar: Kaos GL

Toplumsal bir mesele olarak intiharın nasıl konuşulduğu intihar riski açısından oldukça önemli bir yerde duruyor.

İntiharı konuşmak: LGBT intiharlarında dikkat etmemiz gereken 12 madde Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Toplumsal bir mesele olarak intiharın nasıl konuşulduğu intihar riski açısından oldukça önemli bir yerde duruyor. Aşağıdaki 12 madde, intihar riski taşıyan LGBT’lere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) nasıl yaklaşılması konusunda yol gösterici olabilir.
 
1.    LGBT’lerin esenliğini güvence altına almanın bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizin. Tüm insanlara, ailelere, topluluklara ve topluma, LGBT’leri oldukları gibi kabul edip destekleyecek bir kültürün inşasında sorumluluk düştüğünü hatırlatmamız gerekir.
 
2.    İntihar düşüncesi içinde olan LGBT’leri yardım almaya ve müracaat edebilecekleri yerlere yönlendirin. Özellikle LGBT gençler, kendilerini oldukları gibi seven ve kendilerine yardımcı olabilecek yetişkinler olduğunu bilmeyebilirler.
 
3.    Aile kabulü ve yardımının hayatî öneme sahip olduğunun altını çizin. Bu yalnızca intihar riskine karşı değil aynı zamanda sorgulama sürecinde olan ya da kendini LGBT olarak tanımlayan ergenlerin psikolojik ve duygusal iyilik halini sağlamak ve geliştirmek için hayatî önem taşır. Ailenin kabulü, LGBT ergenlerin iyilik haline ve sağlığına katkıda bulunur. İntihara ilişkin konuşmalar, LGBT gençlerin tanıdıklarına ve ailelerine insanları olduğu gibi sevmenin ve kabul etmenin önemini hatırlatmak için bir fırsat niteliği taşıyabilir.
 
4.    Haberlerde intiharın ayrıntılarına yer vermeyin. Okurun dikkatini çekmek için kullanılan çarpıcı başlıklar, intiharın yayılma riskini artıracak mesajlar taşıyabilir. Ayrıca, bu tür başlıklar Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde çok daha fazla görünür olarak intiharın yayılma riskini artırabilir.
 
5.    İntihar yöntemini tarif etmeyin. Araştırmalar gösteriyor ki ölümün ayrıntılı tasviri, incinebilir diğer insanları da aynısını yapmaya itebilir.
 
6.    İntiharı kişinin ölümünün hemen öncesinde yaşadığı deneyimlere dayandırmamak gerekir. İntiharın temel sebepleri daha karmaşıktır ve her zaman ilk bakışta açıklanamaz. Ayrıca bir insanın yaşamındaki olumsuz bir olay ve sonuç arasında doğrudan bir ilişki kurmak, benzer olumsuz olayları yaşamış incinebilir insanlar arasında intiharın yayılma riskini arttırabilir.
 
7.    İntiharı normalleştirmekten kaçının. İntiharı LGBT’ler tarafından sıklıkla yaşanan zorbalık, reddedilme, ayrımcılık ve dışlanma gibi durumların mantıklı sonucuymuş gibi sunmaktan kaçının. İntiharı LGBT’lerin açıklanamaz bir davranışı olarak tanımlamak ya da dışlanmışlıklarıyla doğrudan bir neden sonuç ilişkisi kurmak intihar riskini artırabilir ve kurbanla özdeşim kurulmasına yol açabilir.
 
8.    İntihar kurbanlarının çevresinde bir şöhret atmosferi oluşturmayın, kişiyi idealize etmeyin. Araştırmalar gösteriyor ki intihar eden kişilerin idealize edilmesi rol model arayan ve kurbanla özdeşim kuran diğer kişileri uyarabilir.
 
9.    “Zorbalık sonucu intihara sürüklenme” gibi terimleri kullanmamaya özen göstermek gerekir. Bu ifade, zorbalıktan sonucu ölüm anlamına gelir, intihar sonucu ölüm demek değildir. Ayrıca “zorbalığa karşı verilecek en doğal cevap intihardır” mesajı iletir.
 
10.İntihar “salgınlarından” konuşmamak gerekir. İncinebilir insanlar, kendi durumlarını buna dâhil edebilir ve intihar riski artabilir.
 
11.İntihardan konuşurken “başarılı”, “başarısızlığa uğramış”, “başarısız” gibi ifadeleri kullanmayın. Onun yerine, “intihar girişimi” ya da “intihar sonucu ölüm” demek daha doğru olur.
 
12.Yalnızca “intiharı önlemek” için hazırlanmış bir politikadan bahsetmeyin. Homofobik ve transfobik politikalar ile yasaların LGBT’lerin esenliği üzerinde yarattığı olumsuz etkiden bahsetmek daha doğru olur. Örneğin; Amerikan Psikiyatri Birliği; gey ve lezbiyen çiftlerin evliliklerine izin verilmemesinin bazı olumsuz etkilerini belirlemiştir.
 
Çeviri: Şenay Garip
Kaynak: LGBT Map 

Etiketler: insan hakları, sağlık