27/02/2009 | Yazar: Gökhan Arslan

İlk açık gey milletvekili, resmi evlilikleri yasalaştıracak yasa teklifini sundu.

İlk açık gey milletvekili, resmi evlilikleri yasalaştıracak yasa teklifini sundu.

İsrail Parlementosu'nun 18. Dönemi Salı günü açmasından sadece dakikalar sonra, Meretz partisi birinci-dönem milletvekili Nitzan Horovitz, resmi evlilik ve boşanmaların yasal bir hale getirilmesi için yasa tasarısı sundu.

Meretz yaptığı açıklamada, yasa tasarısının, her İsrail vatandaşına, dini veya resmi nikah ve dini veya resmi boşanma arasında seçim yapabilme hakkını verdiğini belirtti. Meretz'in daha önceki parti denetçisi Zahava Gal-On ve bir grup milletvekili, benzer bir yasa teklifini geçmişte sunmuşlardı.

Parlementonun ilk açık gey üyesi Horovitz, ‘Bu, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde kabul edildiği gibi, her insanın temel seçim hakkı ile ilgilidir,’ dedi.
 
Horovitz, ‘2009 İsrail'inde, insanları, hahamlık kurumu şemsiyesi altında ya da şehir klubünde evlenmeye zorlamak için hiç bir neden yoktur,’ diye ekledi. ‘Sivil birliktelikler konusunda verilen her yasa teklifi dini kurum önüne gelmekte ve çok sayıda İsrailliyi etkilemektedir.’

Horovitz, din, etnik köken veya cinsiyetinden bağımsız olarak iki partnerin evlilik ya da sivil birlikteliklerine izin verecek yasa teklifinde bulunacağını geçen hafta duyurmuştu.

Horovitz, planının daha önce Yisrael Beitenu'nin lideri Avigdor Lieberman tarafından önerilen, sadece hahamlık kurumu çatısı altında evlenemeyenlere uygulanan ve  eşcinsel toplumundan çiftleri  kapsamayan yasa teklifine karşı önerileceğini söyledi.

Resmi evlilikler konusunda benzer bir yasa teklifi sunmayı planlayan Kadima'nın planına ilişkin olarak, Horovitz Salı günü, ‘İktidardaki 3 senenin ardından, medeni haklar ile ilgili bir gündeme sahip olduklarını hatırlamaları iyi ...’ dedi.

Yeni parlementonun toplanmasının birinci gününde, üç saatten daha kısa bir süre zarfında, yasa koyucu 170'den fazla yasa teklifi sundular.

Yisrael Beiteinu'den milletvekili David Rotem, askeriye veya ulusal hizmette görevli vatandaşların haklarını güvence altına alacak ilk yasa teklifini veren kişiydi.

Takip edecek haftalar boyunca, parlemento üyelerinin 4000'in üzerinde yasa teklifi sunması bekleniyor. Tekliflerin çoğu, önceki parlamentodaki görevlerini bu dönem de devam ettiren 80'in üzerinde yasa koyucu tarafından sunulacak. Bu yasa tekliflerinin çoğu zaten geçmişteki bileşik oturumda reddedilmişti.

Parlamento aktiviteleri, yeni hükümet koalisyonu kuruluncaya kadar, Dışişleri, Savunma ve Maliye komisyonlarının çalışmaları ile sınırlı kalacak. Parlamento işleyişindeki bu geçici sınırlamadan doğan boşluğu doldurabilmek amacıyla, her bakanlıktan farklı bir bakan, her gün, bakanlığının aktiviteleri konusunda bileşik oturumda bilgilendirme faaliyetinde bulunacak ve yeni yasa koyucuların sorularını cevaplandıracak.

Koalisyonu kurması beklenen parti Likud milletvekili Gideon Saar başkanlığındaki Parlamento’nun organizasyon komitesinin kurulması sürecinde mutabakata varabilmek için, bütün grup temsilcileri Çarşamba günü toplacak.

Parlamento'daki en büyük grup olan Kadima milletvekili Yoel Hasson, geçici komitelerdeki makamların devredilmesi hususunda, Likud ile eşitlik beklediğini söyledi.


Etiketler: insan hakları, aile
İstihdam