29/06/2021 | Yazar: Kaos GL

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini altı bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na sordu.

“İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin erkek şiddetini artıracağı açıkken Sözleşmeden çekilme girişimini onaylıyor musunuz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na sordu.

“İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin erkek şiddetini artıracağı açıkken Sözleşmeden çekilme girişimini onaylıyor musunuz” sorusunu içeren önergenin tamamı şöyle:

“Türkiye’de 2014 yılından beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi, ev içi şiddet dahil kadınlara yönelik her türlü şiddetten arındırılmış bir toplumsal düzen kurmak için devletlere bütüncül politikalar geliştirme sorumluluğu getirir. Taraflar; şiddeti önleyici politikalar ve tedbirler geliştirmek, kadınlar için koruyucu ve destekleyici mekanizmalar oluşturmak, failleri etkin bir şekilde kovuşturmak ve orantılı bir şekilde cezalandırmak ve tüm bunları kurumlar arası eşgüdüm ve bütüncül bir politik perspektifle yapmakla yükümlüdür. Fakat bugüne kadar kadına yönelik şiddete ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilmemiş, bütünlüklü politikalarla etkin bir şekilde uygulanmamıştır. Zira GREVIO’nun Türkiye’ye ilişkin değerlendirme raporunda; Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için önleme, koruma, kovuşturma ve bütüncül politikalar bakımından çok daha yoğun bir çaba ortaya koyması gerektiği belirtilmiştir.

“Kadın ve LGBTİ+’lara yönelik can güvenliğinin sağlanması ve her türlü şiddetin engellenmesine yönelik kritik önemi bulunan İstanbul Sözleşmesinin gerekleri yerine getirilmediği gibi bir gece yarısı kararnamesi ile Sözleşmeden çekildiği duyurulmuştur. Cumhurbaşkanı tarafından hukuka aykırı şekilde Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışı için 20 Mart ve 30 Nisan 2021 tarihlerinde Resmî Gazete’de iki ayrı karar yayınlanmıştır. 30 Nisan’da yayınlanan kararda Türkiye’nin 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Sözleşme’nin tarafı olmaktan çıkacağı ilan edilmiştir.  Bu karara karşı kadın ve LGBTİ+ örgütleri, muhalif siyasi partiler, barolar, insan hakları örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, özel sektör örgütleri, akademisyenler, hukuk profesörleri ve birçok birey tarafından Türkiye’nin dört bir tarafından protesto eylemleri düzenlenmiş, basın açıklamaları yapılmış; Partimiz de dahil olmak üzere yürütmenin durdurulması ve bu kararların iptali talebiyle idari dava açılmıştır. 

“Toplumun oldukça geniş kesimleri tarafından savunulan Sözleşmenin feshinin; kadınların yaşam haklarının bizzat devlet eliyle tehlikeye atılacağı, ısrarlı takibe, zorla evlendirmeye, taciz ve cinsel şiddete karşı savunmasız hale getireceği, ayrımcılığı körükleyeceği ve kadına yönelik şiddetin temelindeki erkek egemen zihniyeti besleyeceği açıktır.

“Bu bağlamda;

1.       Gerekçede belirttiğimiz üzere İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin erkek şiddetini artıracağı açıkken Sözleşmeden çekilme girişimini onaylıyor musunuz? “

 


Etiketler: insan hakları, kadın, siyaset
İstihdam