15/06/2021 | Yazar: Kaos GL

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz Büyük Kadın Mitingi, 19 Haziran’da Maltepe’de: “Kadınların ve LGBTİ+’ların şiddetten korunması ve eşitlik haklarımızın güvenceye alınması için, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmaya dönük bu hukuksuz kararı tanımıyor ve kabul etmiyoruz!”

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz Mitingi, Maltepe’de Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Eşitlik için Kadın Platformu’nun (EŞİK) çağrısıyla 88 kadın örgütü, 19 Haziran’da Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz – Büyük Kadın Mitingi’ne çağırıyor.

“İstanbul Sözleşmesi’nden VAZ-GEÇ-Mİ-YO-RUZ!”

Ülkenin dört bir yanından örgütlerin çağrıcı olduğu ve İstanbul’da gerçekleşecek Miting’in çağrısı şöyle:

VAZGEÇMİYORUZ!

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!

İstanbul Sözleşmesi’nin eşitlik idealinden vazgeçmiyoruz!

Şiddetten uzak, eşit ve özgür yaşamaya dair talebimizden vazgeçmiyoruz!

Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında hayata geçirme çabamızdan ve eşitliğin tesisi için uygulanması gereken politikaları talep etmekten vazgeçmiyoruz!

Hayatlarımızdan, eşitlikten ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz!

KABUL ETMİYORUZ!

Ardında geniş bir toplumsal mutabakat olan İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir kişinin kararı ile hukuksuzca çıkılmasını kabul etmiyoruz!

Erkek şiddetinin ve çocuk istismarının önlenmesini; kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların şiddete karşı korunmasını; şiddet faillerinin yargılanmasını ve cinsiyet eşitliğine dayalı politikalar geliştirilmesini devletin anayasal bir yükümlülüğü olarak görüyor ve bu yükümlülükten geri çekilmesini kabul etmiyoruz!

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin “vicdanlara” bırakılmasını ve bir kadın cinayetini daha kabul etmiyoruz!

6284 sayılı kanunun tam olarak uygulanmamasını, TCK 103. maddesinde değişiklik yapılmaya çalışılarak çocuk istismarı faillerine yönelik af çıkarma girişimlerini ve kadınların yoksulluk nafakası haklarının sınırlandırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz!

İçinde şiddet yaşanan ailenin kutsallığını kabul etmiyoruz!

LGBTİ+ların nefret söylemlerine maruz bırakılmalarını ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olumsuz kamuoyu oluşturmak için propaganda malzemesi yapılmalarını kabul etmiyoruz!

HAYKIRMAYA DEVAM EDİYORUZ!

Ülkenin dört bir yanından yola çıkarak 19 Haziran’da İstanbul’da bir araya geliyor ve haykırmaya devam ediyoruz! İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!

Uzun yıllar verdiğimiz mücadele sonucu kazandığımız haklarımıza hep beraber sahip çıkacağımızı haykırmaya devam ediyoruz!

Haklarımıza ve hayatlarımıza yönelik saldırılara karşı birlikte ve çok güçlü olduğumuzu biliyor ve haykırmaya devam ediyoruz:

19 Haziran’da saat 13.00’da Maltepe, İstanbul’dayız!

Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!

120’yi aşkın kadın ve LGBTİ örgütü, emek ve meslek örgütlerinden, siyasi partilerden, inisiyatif ve platformlardan kadınlar olarak ortak düzenlediğimiz bu mitinge –örgütlü ya da örgütsüz-  bütün kadınları ve LGBTİ+ları bekliyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz.

İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz Mitingi Hazırlık Grubu


Etiketler: insan hakları, kadın
nefret