30/07/2020 | Yazar: Kaos GL

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Sosyal Hizmet Ekibi, İstanbul Sözleşmesi’ne dair tartışmalara yönelik bir açıklama yayımladı.

“İstanbul Sözleşmesi, şiddete maruz kalan bireylerin haklarını savunma amacı taşır” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) Sosyal Hizmet Ekibi, İstanbul Sözleşmesi’ne dair tartışmalara yönelik bir açıklama yayımladı.  Açıklama, “İstanbul Sözleşmesi sosyal hizmetin temel değerleri ve etik ilkeleri ile paralellik göstermekte, baskı ve ayrımcılık karşıtı uygulamalar için bir çerçeve sunmaktadır”

Derneğin açıklamasının tamamı şöyle:

“İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme noktasında, imzacı devletlere önemli yükümlülükler getirmektedir. Bunun yanı sıra, taraf devletler, sözleşmedeki hükümleri, toplumdaki tüm dezavantajlı grupları içerecek şekilde uygulamayı temin etmektedir.

“Sosyal hizmet mesleği, insan haklarını ve sosyal adaleti temel alan, toplumdaki baskı ve ayrımcılıklara meydan okuyan bir disiplindir. Ötekileştirilen, marjinalleştirilen, şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz bırakılma ihtimali olan bireylerin haklarını savunarak, onları güçlendirme amacı taşır.

“Bireylerin iyilik halinin devamını sağlamak, kişiler arası ilişkilerin kalitesini artırmak ve şiddetsiz bir yaşam için hak savunuculuğu yapmak sosyal hizmet için vazgeçilmez unsurlardır. Bu unsurların, korunma, eğitim, sağlık gibi haklarla, koruyucu ve önleyici yasalarla desteklenerek, baskı karşıtı uygulamalara aracılık etmesi gerekmektedir.

“Söz konusu İstanbul Sözleşmesi, bütün cinsiyet kimliklerinin ve cinsel yönelimlerin, şiddetten korunması yükümlülüğünü taraf devletlere hatırlatarak, sosyal hizmetin temel değerleri ve etik ilkeleri ile paralellik göstermekte, baskı ve ayrımcılık karşıtı uygulamalar için bir çerçeve sunmaktadır.

“İstanbul Sözleşmesi'nin taraf devletlere getirdiği yükümlülüklerin, çekince olmadan ivedilikle yerine getirilmesi gerektiğini, ilgili kamu kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini eşitlik ilkesiyle hareket ederek, tüm bireyleri kapsayıcı şekilde hareket etmesini savunuyoruz.

 


Etiketler: insan hakları, kadın
nefret