22/03/2021 | Yazar: Aslı Alpar

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini, Avukat Ezel Buse Sönmezocak kaosGL.org’a değerlendirdi.

“İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İllüstrasyon: Bartu

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini, Avukat Ezel Buse Sönmezocak kaosGL.org’a değerlendirdi.

20 Mart Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan kararla feshedilen İstanbul Sözleşmesi için Avukat Sönmezocak, “İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir” diyor ve kararın hukuken “yok hükmünde” olduğuna dikkat çekiyor.

“Cumhurbaşkanının kararı Anayasa’ya aykırıdır. Sözleşme’den çekilme Cumhurbaşkanı kararı ile olamaz. Sözleşme nasıl yürürlüğe girdiyse öyle yürürlükten kalkabilir, Meclis’in onaylayarak yürürlüğe koyduğu bu Sözleşme’den, Cumhurbaşkanı’nın kararıyla çekilinemez.” diyen Av. Sönmezocak şöyle devam ediyor:

“Öncelikle, Cumhurbaşkanı’nın kararı her ne kadar 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine atıfta bulunsa da, 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili 3 nolu maddesi de Anayasa’ya aykırıdır. Bu maddenin şimdiye dek Anayasa’ya aykırılığının gündeme gelmemiş olması, Anayasa’ya uygun olduğu anlamına gelmiyor. Çekilme kararı bu nedenle tam bir yetki gaspıdır, çünkü yasamanın onaylayarak yürürlüğe koyduğu insan haklarını düzenleyen bir sözleşme yine aynı güç tarafından yani sadece yasama tarafından kaldırabilir. Bu nedenle ortada hukuken sonuç doğurmuş bir çekilme yoktur. Hukuken bunun adına biz “yokluk” diyoruz. Yani çekilme hiç sonuç doğurmamıştır, yok hükmündedir.

“Bir idari işlemle, bir yasayı kaldıramazsınız”

“Asıl mesele, İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyan ve Meclis’te oybirliği ile kabul edilen 6251 sayılı kanun halen yürürlüktedir, dolayıyla adı ne olursa olsun, kararname ya da Cumhurbaşkanı’nın bir kararıyla mülgası söz konusu değil. Bu kanun yürürlüktedir. Dolayısıyla Sözleşme yürürlüktedir.

“Kaldı ki, Cumhurbaşkanı kararı bir idari işlemdir. Bir idari işlemle, bir yasayı kaldıramazsınız. Çünkü o yasamanın işlemidir, yasamanın kararıyla kaldırılabilir. Bu bir karar değil de kararname olsaydı bile, yine Anayasa’ya aykırı çünkü Anayasa’nın 104/2 maddesine göre de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri insan hakları, kişi hakları ve özgürlüklerini düzenleyemez. Bu karar bu sebeple de hukuksuzdur.

“Sözleşme’den çekilmek isteyen devlet Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bunu bildirmeli”

“Teknik bir başka detaydan da bahsedelim. İstanbul Sözleşmesi Sözleşme’den nasıl çıkılabileceğini kendisi belirlemiş bir sözleşmedir. Sözleşme’den çekilmek isteyen devlet Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bunu bildirmeli ve bu bildirimin ardından ancak 3 ay sürenin sonunda çıkılabilir. Henüz Konsey’e böyle bir bildirim de gitmiş değildir. Dolayısıyla tekrarlamak gerekirse, Sözleşme yürürlüktedir.

“Tekrar edelim, Cumhurbaşkanı kendisine Anayasa’nın vermediği bir egemenlik yetkisini kullanamaz, bu çok açık bir yetki gaspıdır, karar Anayasa’ya aykırıdır. Bu sebeplerle İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir.

 

 


Etiketler: insan hakları, kadın
nefret