01/08/2022 | Yazar: Kaos GL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ağı (AĞ-DA) İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinin 8. yıl dönümünde “İstanbul Sözleşmesini Savunmak: Toplumsal Cinsiyet Temelli Nefret Söylemiyle Mücadele İçin Politika Önerileri” raporunu yayınladı.

“İstanbul Sözleşmesini Savunmak: Toplumsal Cinsiyet Temelli Nefret Söylemiyle Mücadele İçin Politika Önerileri” raporu yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

S.S. ADA Eğitim Kooperatifi (Ankara Dayanışma Akademisi) ve Birarada Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenen “Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme” Projesi kapsamında oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı (AĞ-DA), “İstanbul Sözleşmesini Savunmak: Toplumsal Cinsiyet Temelli Nefret Söylemiyle Mücadele İçin Politika Önerileri” başlıklı raporunu İstanbul Sözleşmesinin 8. yıl dönümünde yayınladı. Rapor, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Şeytanlaştırılması: İstanbul Sözleşmesi Karşıtlığı ve Medya” raporu ile eş zamanlı yayınlandı.

“Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararına Karşı Toplumsal Cinsiyet Temelli İnsan Hakları Mücadelesini Güçlendirmek” başlığını taşıyan ve Civil Rights Defenders ve Humboldt Üniversitesi Center for Comparative Researches on Democracy tarafından desteklenen bir dizi etkinlik kapsamında kaleme alınan rapor “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden Çekilme Süreci: Neler Yaşandı?”, “İstanbul Sözleşmesi, Yükselen Küresel Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareket Ve Nefret Söylemi”, “Türkiye’de İstanbul Sözleşmesinden Çekilme Süreci Ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Nefret Söylemi: Aktörler, İddialar, Stratejiler” ve “Toplumsal Cinsiyet Temelli Nefret Söylemiyle Mücadele İçin Politika Önerileri: Her Şeye Rağmen İstanbul Sözleşmesi’ni Savunmak” olmak üzere dört ana başlıktan oluşuyor.

İstanbul Sözleşmesinden çekilme sürecinde neler yaşandığına eğilen ilk bölümün ardından yükselen küresel toplumsal cinsiyet karşıtı hareketin ve nefret söylemini irdeleyen ikinci bölümde kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal cinsiyet perspektifi, bu hareketlere karşı konumlanış, karşıt kampanya hareketlerinin temel iddiaları ve stratejileriyle birlikte yaratılan dile mercek tutuluyor.

Sözleşmeden çekilme sürecinde toplumsal cinsiyet temelli nefret söyleminin aktör, iddia ve stratejilerin incelendiği üçüncü bölümde ise karşıtlığın temel aktörleri, aktörlerin iddiaları ve kampanya stratejileri ve söylemsel strateji bağlamında nefret söylemine bakılıyor. Her şeye rağmen İstanbul Sözleşmesini savunmaya dair genel tespitler ve politika önerileri dördüncü bölümde yer alıyor.

İnan Özdemir Taştan, Ezel Buse Sönmezocak ve Anjelik Kelavgil’in hazırladığı “İstanbul Sözleşmesini Savunmak: Toplumsal Cinsiyet Temelli Nefret Söylemiyle Mücadele İçin Politika Önerileri” raporunu buradan okuyabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, kadın, siyaset
İstihdam