09/07/2020 | Yazar: Yıldız Tar

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin Sosyal Hizmet Tarihi kitabında eşcinsellik için “hastalık ve sapma” ifadesi!

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim kitabında homofobi! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin Sosyal Hizmet Tarihi ders kitabında homofobik ve ayrımcı ifadeler yer alıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Recep Çelik’in hazırladığı ders kitabının “Aile” başlıklı 11. ünitesinin “Sosyal Kurumlar Arasında Aile Kurumunun Yeri ve Önemi” ve “Aileye İlişkin Temel Kuramlar” bölümlerinde eşcinsellik “on binlerce yıllık insanlık tarihinde hastalık ve sapma olarak görülen cinsel ilişki” olarak tanımlanıyor. Kitapta ayrıca “eşcinsel evliliklerin hiçbir toplum tarafından hoş karşılanmadığı” gerçekdışı iddiası da yer alıyor.

“Sosyal Kurumlar Arasında Aile Kurumunun Yeri ve Önemi” bölümündeki homofobik ifadeler şöyle:

“Bu son iki tanımda, tarih boyunca tüm din, kültür ve medeniyetlerde kabul görmüş olan aile tanımlarının ortak özellikleri olan karşı cinsten iki insanın toplumun meşru kabul ettiği yollarla ortak bir yuva kurması vurgusunun göz ardı edildiği görülmektedir. Cohen’in tanımında bireyin sınırsız cinsel tercihi öne çıkarılırken Hollanda Aile Konseyi’nin tanımında çocuk öne çıkarılmakta, ebeveynin niteliği ve bir araya geliş tarzı önemsenmemektedir. Böylece on binlerce yıllık insanlık tarihinde hastalık ve sapma olarak görülen cinsel ilişki biçimleriyle aynı cinsten insanların aile kurabileceği de kabul edilmiş olmaktadır. İstisnai birkaç örnek dışında dünya devletlerinin kahîr ekseriyetinde bu yaklaşım benimsenmemektedir.”

“Aileye İlişkin Temel Kavramlar” bölümündeki homofobik ifadeler ise şöyle:

“Evlilik, neredeyse her zaman ve her toplumda karşı cinsten iki kişi arasında gerçekleşmektedir. Son yıllarda istisnai bir uygulama olarak bir iki ülkede eşcinsel evliliklere izin verildiği de görülmüş olmakla birlikte hiçbir toplum tarafından hoş karşılanmamaktadır.”


Etiketler: insan hakları, eğitim, sosyal hizmet
nefret