29/07/2020 | Yazar: Özge Gökpınar

İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği’nin araştırması COVİD-19'un toplumsal cinsiyet temelli hak ihlaline uğrayan gruplar üzerindeki etkisini ölçecek.

İSTDER’den COVİD-19 araştırması Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği (İSTDER) COVİD-19'un toplumsal cinsiyet temelli hak ihlaline uğrayan gruplar üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla bir araştırma başlattı.

Çalışma İSTDER’in COVİD-19 döneminde, maaşlı çalışan veya çalışmayan tüm kesimlerin salgından ne derece etkilendiği hakkında veriler elde etmek amacıyla yapılıyor. Toplanacak verilerle, çeşitli kesimlerin sorun, ihtiyaç ve talepleri bir araya getirilerek, tavsiyeler içeren bir rapor oluşturulacak ve karar mekanizmaları, barolar, meslek örgütleri, belediyeler gibi birimlerle paylaşılacak. Nihai amaç, COVİD-19’un görünmeyen yüzünü, kamuoyunda görünür hale getirmek.

Anket sorularının doğru ve eksiksiz olarak yanıtlanması, hak ihlallerini tespit etmek ve bu hak ihlallerinin giderilmesine yönelik tavsiyeler sunmak açısından önem taşıdığı gibi, oluşturulacak raporun ve tavsiyelerin de güçlü olmasına katkı sunacaktır.

AB Sivil Düşün desteği ile yapılan bu anket, 5 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek.

Ankete katılmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

 


Etiketler: yaşam
Telegram