16/06/2023 | Yazar: Kaos GL

Avrupa Birliği Konseyi İsveç Dönem Başkanlığı, üye devletlere LGBTİ’lere şiddete karşı yükümlülüklerini hatırlattı.

İsveç öncülüğünde 25 AB üyesi devletten LGBTİ’lere şiddete karşı mücadele kararı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Birliği Konseyi İsveç Dönem Başkanlığı, Avrupa Birliği'nde LGBTİ kişilerin güvenliğine ilişkin Başkanlık Kararlarını yayınladı. İsveç Dönem Başkanlığı, LGBTİ kişilerin şiddet, taciz ve ayrımcılıktan korunmasına yönelik çabaların sürdürülmesi ve arttırılması gerektiğini vurguladı. Metin, 25 üye devlet tarafından desteklendi.

AB Temel Haklar Ajansı endişe verici bir durumun altını çiziyor

AB Temel Haklar Ajansı, LGBTİ’lerin durumuna ilişkin AB çapında düzenli anketler yürütüyor. Ajansın 2012 ve 2019 anketlerinin sonuçları karşılaştırıldığında çok az ilerleme kaydedildiği ve bazı açılardan durumun kötüleştiği görülüyor.

Anketler, LGBTİ kişilere yönelik şiddet, taciz ve ayrımcılığın devam ettiğini ve önemli sayıda kişinin bu tür eylemlere maruz kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Ankete katılanların yarısı çoğu zaman LGBTİ olduğunu gizlemek zorunda hissediyor ve LGBTİ olduğunu açıklayanların yaklaşık yüzde 40'ı tacize uğradığını bildiriyor. Her on kişiden biri 2019 araştırmasından önceki beş yıllık dönemde şiddete maruz kaldığını bildirdi.

Başkanlık kararları eylem çağrısı yapıyor

Başkanlık kararlarında Üye Devletlerin her türlü şiddet, taciz ve ayrımcılığı önleme yükümlülüğü vurgulanırken, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve eşitlik kurumlarının LGBTİ’lerin temel haklarını korumak için yeterli donanıma sahip olmalarının sağlanması gerektiği belirtiliyor. Sonuçlar ayrıca genel olarak LGBTİ eşitliği ve özel olarak da LGBTİ kişilerin güvenliğine ilişkin durumun düzenli olarak takip edilmesi çağrısında bulunuyor.

Komisyon, Birliğin bir önceliği olarak, LGBTİ’lerin hem çevrimdışı hem de çevrimiçi nefret söylemi ve nefret suçları da dâhil olmak üzere şiddet, taciz ve ayrımcılıktan korunmasını sağlamaya yönelik çabaları sürdürmeye ve artırmaya davet ediliyor. Komisyon ayrıca şiddet, taciz ve ayrımcılıkla mücadele eden sivil toplum aktörlerine yeterli finansman sağlamaya ve mağdurları destekleyen kuruluşlara fon sağlamaya da davet ediliyor.

Arka plan

11 Kasım 2020 tarihinde Komisyon, LGBTIQ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele; güvenliklerinin sağlanması; gökkuşağı ailelerinin haklarının korunması ve dünya çapında LGBTIQ eşitliği çağrısına öncülük edilmesi olmak üzere dört öncelik etrafında şekillenen ilk LGBTIQ Eşitlik Stratejisi 2020-2025'i kabul etti.

Adalet ve İçişleri Konseyi 9 Haziran 2023 tarihinde taslak sonuçları inceledi. Tartışmalar, sonuçlar üzerinde bir uzlaşmaya varılmasına yol açmadı. Bununla birlikte Başkanlık, 25 delegasyonun metni desteklediği sonucuna vardı.


Etiketler: insan hakları, dünyadan
İstihdam