20/10/2018 | Yazar: Yıldız Tar

İzmir Barosu Genel Kurulu, Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinlik yasaklarını kınadı.

İzmir Barosu’ndan LGBTİ+ yasaklarıyla mücadele kararı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İzmir Barosu Genel Kurulu, Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinlik yasaklarını kınadı ve Yönetim Kurulu’nu yasağa, nefret ve ayrımcılığa karşı mücadele etmekle görevlendirdi.

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda LGBTİ+ etkinlik yasakları, ayrımcılık ve nefrete karşı mücadele kararı alındı.

Önerge; Kaos GL ve Genç LGBTİ+’nın Baro ev sahipliğinde düzenledikleri atölye ve seminerlerin ardından bu yıl kurulan “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele için Avukatlar”ın önerisiyle hazırlandı. 

Oy çokluğuyla onaylanan önerge, İzmir Barosu’nun yeni seçilecek Yönetim Kurulu’nu LGBTİ+ etkinlik yasakları, ayrımcılık ve nefrete karşı çalışmakla görevlendiriyor.

“LGBTİ+’lar sırf kimlikleri sebebiyle hak ihlaline maruz bırakılıyor”

Önergede, Türkiye’de yaşan LGBTİ+’lara yönelik her türlü baskı, şiddet ve ayrımcılığın görmezden gelinemez bir insan hakları sorunu olduğu vurgulandı. “LGBTİ+’lar sırf kimlikleri sebebiyle; başta yaşam, eğitim, çalışma, barınma, sağlık, adalete erişim, eşit muamele görme, örgütlenme hakkı olmak üzere çeşitli hak ihlallerine maruz bırakılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

“Yasaklar, toplu cezalandırma araçları!”

Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinlik yasaklarından ise önergede şöyle bahsedildi:

“OHAL sürecinin getirdiği standartlar ve OHAL’in bitmesine rağmen bu standartların devam ettirilmesine ilişkin yönetim pratiği, Ankara Valiliği’nin Ankara ilindeki bütün LGBTİ+ temalı etkinlikleri yasaklaması, yine Beyoğlu Kaymakamlığı özelinde görüldüğü üzere sinema gösterimini, İstanbul Valiliği’nin ise onur yürüyüşünü yasaklaması gibi toplu hak kullanımlarını engelleme şeklinde kendini gösteren toplu cezalandırma araçları bu dönemde artarak yaygınlaşmıştır.”

Yönetim Kurulu görevlendirildi

Genel kurulda bugün kabul edilen önerge avukatların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele sorumluluğunu da hatırlattı.

İzmir Barosu Genel Kurulu, önerge ile hak kullanımını kısıtlayan her türlü idari kısıtlamayı kınadı, Yönetim Kurulu’nu “LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için aktif tutum almak, bu konuda meslektaşları bilgilendirmek, nefret suçlarına karşı mücadele etmek, kamuoyunda görünürlük sağlamak, alanda mücadele eden sivil toplum örgütleri ile iletişim halinde olmak, denetim işlevini yerine getirmek ve yasal süreçleri takip etmekle” görevlendirdi.

İzmir Barosu’nun yeni yönetim kurulu ve başkanı yarın (21 Ekim) yapılacak seçimle belirlenecek.

İlgili haberler:

“Hak temelli yaklaşım, ayrımcılığın önüne geçecek”

LGBTİ+ temel kavramlar İzmir Barosu’nda konuşuldu

 


Etiketler: insan hakları
nefret