17/01/2019 | Yazar: Yıldız Tar

KADEM cinsel yönelim kavramına “gayri ahlaki” dedi.

KADEM’den ayrımcılık: “Cinsel yönelim gayri ahlaki, biyolojik cinsiyet tartışılamaz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

KADEM de MEB’in Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’ne yönelik nefret kampanyasına katıldı, cinsel yönelim kavramına “gayri ahlaki” dedi. Projenin internet sitesine ise erişilemiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’ne (ETCEP) ilişkin homofobik ve transfobik kampanya sürüyor.

Bakanlık, 2014 yılında ETCEP’e başladı. Proje, Batman, Erzurum, İzmir, Karaman, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde 40 pilot okulda uygulandı. Proje kapsamında derinlemesine görüşmeler de yapıldı. Proje kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu ve Okulların Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Açısından Değerlendirilmesi/Başlangıç Durum Değerlendirilmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu yayınlandı.

Nefret kampanyası başlatıldı

2016 yılında tamamlanan proje Yeni Akit tarafından hedef gösterildi. Yeni Akit, “ETCEP projesiyle çocuklar 'eşcinselliğe' yönlendiriliyor. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje ile çocuklara 'cinsiyet eşitliği' adı altında 'eşcinsellik' telkin ediliyor” ifadeleriyle nefret kampanyasına başladı.

Projenin internet sitesine erişilemiyor

Yeni Akit, ETCEP’in sitesinden alınan fotoğrafları da yayınladı. Projenin MEB uzantılı internet sitesine ise artık erişilemiyor.

KADEM’den nefret ve ayrımcılık

Nefret kampanyasına Kadın ve Demokrasi Derneği de katıldı, bir açıklama yayınladı.

Açıklamada cinsel yönelim çeşitliliği “gayri ahlaki” denerek hedef gösterildi:

“Ancak kılavuz içinde geçen “Veliler arasında dil, din, ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim vb. hiçbir ayrım yapılmaz” yargısındaki ‘cinsel yönelim’ ifadesi, cinsiyetin biyolojik olarak doğuştan getirilen bir özellik olduğu gerçeğini göz ardı etmekte ve gayri ahlaki olan bu tutumu meşru bir zemine taşıma hedefine kapı aralamaktadır.”

Toplumsal cinsiyet eşitliğini de hedef alan KADEM, “cinsiyet adaleti” diye bir kavramdan bahsederek ayrımcı ifadeleri şöyle sürdürdü:

“Ancak, “Renklerin Cinsiyeti Yoktur” etkinliğinin göründüğü kadar masum bir açılım addedilemeyeceği, dünyada artık renklerin politik anlamları ve kullanım ajandalarına dair bilginin, çocuklarla iş yapan her bir eğitimcinin malumu olması gerekir. Çok hassas olan bu konu, çocuklarla yapılacak her bir çalışma ölçüsünde azami dikkat, rikkat ve çabayı gerektirmektedir.

“Bu noktada, eşitlik kavramı, çocuklarda cinsiyet farkındalığını ayırt edilemez hale getirebilir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramından hareketle cinsler arası eşitlik bakışı, cinsel tercihler arası eşitlik algısına dönüşebilir. Cinsiyetçi yaklaşımları ve cinsiyete dayalı mağduriyetleri gidermek amacı taşıyan cinsiyet eşitliği kavramının, sağlıklı nesillerin yetişmesine zarar veren bir noktaya evrilebileceği öngörülmelidir. Bu nedenle, kadın ve erkeği yaradılış özelliklerinden uzaklaştıran, toplumsal anlamda kendilerini ifade etmelerinde yetersiz kalan bu kavramın, eğitim alanında kullanımının yeniden değerlendirilmesini gereklidir.

“Sonuç olarak, çeşitli yayınlarını incelemeye tabi tuttuğumuz bu projenin önemli tespitleri ve önerileri olduğu gibi, eşitlik çerçevesinden ve o çerçevenin taşıdığı biyolojik cinsiyeti tartışılır hale getiren çizgiye yakın oluşundan kaynaklanan problemli noktaları da olduğu aşikârdır.”

Okullardaki ayrımcılık eğitim hakkını gasp ediyor

KADEM açıklamasında cinsel yönelim kavramının kendisine “gayri ahlaki” dese de cinsel yönelim aralarında heteroseksüelliğin de olduğu süregelen duygusal, romantik ve cinsel çekimi ifade eden bir kavram.

Öte yandan, okullarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve zorbalık ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Kaos GL Derneği’nin 2016 yılında yayınladığı “LGBT Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” broşürü bu ayrımcılık nedeniyle eğitim hakkının ihlal edildiğine dikkat çekiyor. Broşürde ayrımcı dil ve zorbalığa karşı mücadele etme yöntemleri de öneriliyor.

İlgili haber:

Öğretmenler LGBTİ+ öğrencilerini heteroseksist uygulamalardan nasıl koruyabilir?

 


Etiketler: insan hakları, eğitim
nefret