03/02/2023 | Yazar: Kaos GL

EŞİK’ten açıklama: “Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığına şu veya bu sebeple yer vermeyen bir program eksik doğmuş olacaktır.”

“Kadınların hayatı ve geleceği, en az Saadet Partili yöneticilerinkiler kadar önemlidir” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Millet İttifakı’nın ortak politikalar mutabakat metnine ilişkin açıklama yayınladı.

“Toplamda kadınların taleplerine önem verildiğini” söyleyen EŞİK, “Ülkenin ekonomik çöküş, adalet ve hukuk sisteminde yıkım gibi acil ve yakıcı sorunları ile aynı önemde, cesaretle ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken toplumsal sorunları vardır” diyerek şöyle devam etti:

“Tahrip edilen laikliğin yeniden tesis edilmesi ve etnik köken, mezhep, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığına şu veya bu sebeple yer vermeyen bir program eksik doğmuş olacaktır. Metin bu şekliyle, ayrımcılık ve adaletsizliğe maruz bırakılan ve milyonları oluşturan toplumsal kesimlerin yaralarına merhem olma konusunda güçlü bir umut vermemektedir.”

EŞİK, ittifakın parçası olan Saadet Partisi’nin İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olmasını ise şu sözlerle eleştirdi:

“Kadınların hayatı ve geleceği, en az Saadet Partili yöneticilerinkiler kadar önemlidir. Mutabakat metinlerinin her bir kelimesinde oybirliği arama kuralı adına, toplumun ve kadınların geleceği feda edilemez. Kadınlara ve topluma karşı açık ve şeffaf olunmalı; hangi parti bu konuda muhalefet ediyorsa, kendisine muhalefet şerhi düşme hakkı verilerek, diğer partilerin uzlaştığı konular üzerinden ilerlenmelidir. Topluma güven ve umut verecek olan bu açıklık ve netlik olacaktır.”

Metinde İstanbul Sözleşmesi’ne yer verilmemesini de eleştiren EŞİK, taleplerini şöyle sıraladı:

“Seçim ve atama ile gelinen tüm mekanizmalarda eşit temsile yer verilmesini;

İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar taraf olunacağının ve etkin uygulanacağının açık olarak yazılmasını;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Kadın ve Eşitlik Bakanlığı” olarak koordinatör bakanlık sıfatıyla yeniden yapılandırılacağının belirtilmesini;

Hukuk, eğitim, sosyal hizmetler ve tüm toplumsal alanlarda fiili olarak yok edilen laik sistemin yeniden inşasını sağlayacak önerilerin netleştirilmesini:

Programlarında, tüm toplumsal kesimlerin eşit yurttaşlık hakkını garantiye almayı; temel hak ve özgürlükleri tehdit eden her türlü söylem ve fiili uygulamalara son vermeyi;

Başta cinsiyeti, cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılık olmak üzere her türlü ayrımcılıkla etkin şekilde mücadeleyi;

Eğitimi her türlü ayrımcılıktan uzak, laik ve parasız hale getirmeyi;

Bağımsız sivil toplumun yönetim süreçlerine katılmasını sağlamayı;

net olarak yazmaya çağırıyoruz.”


Etiketler: insan hakları, kadın, nefret suçları, siyaset
nefret