28/11/2023 | Yazar: Kaos GL

4 – 6 Kasım tarihlerinde İzmir Kadın Dayanışma Derneği ev sahipliğiyle gerçekleşen 26. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayının sonuç bildirgesi yayında.

“Kadınların ve LGBTİ+’ların en temel insani yardıma dahi erişmekte güçlük çekmesine tanık olduk” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

1998 yılından bu yana her yıl düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayının yirmi altıncısı bu yıl İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğiyle 4-5-6 Kasım 2023 tarihlerinde “Kadına Yönelik Erkek Şiddetiyle Mücadelede Önleyici Çalışmalar” ana başlığıyla gerçekleşti.

Kadına yönelik erkek şiddeti ile mücadele eden feministler, kadın ve LGBTİ+ örgütleri, belediyeler, kamu kurumları ve barolardan kadınların katılımıyla gerçekleşen 26. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayının sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtlığının neye mal olduğunun 6 Şubat depremi ve sonrasında bir kez daha açıkça görüldüğüne dikkat çekildi:

“Uzun yıllardır süregelen bu saldırılar iki yıl önce Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle, bir diğer ifadeyle Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair siyasi irade ortaya koymayacağını beyan etmesiyle yeni bir aşamaya gelmişti. Bu yeni aşama toplumsal cinsiyet eşitliğine açık bir düşmanlığı da içeriyor. (…) Afet sonrası müdahalelerin cinsiyet odaklı yapılmamasının sonuçlarına en temel insani yardıma dahi kadınların ve LGBTİ+’ların erişmekte güçlük çekmesiyle tanık olduk.”

Bildirgede öne çıkan talepler arasında kadın ve LGBTİ+ örgütleriyle etkin işbirliği yapılması ve yargı tacizine son verilmesi de yer aldı:

“Yerel yönetimler kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal cinsiyet eşitsizliğine duyarlı somut adımlar atmalı, alanda çalışma yürüten bağımsız kadın ve LGBTİ+ örgütleri ile etkin işbirlikleri geliştirmeli, stratejik planlarının ve yerel eşitlik eylem planlarının oluşturulmasında bu örgütleri aktif olarak dahil etmeli. Bu planlamalarda mutlaka kadına yönelik şiddetle mücadele özelinde bütçe ayrılmalı. Özellikle sığınak ve dayanışma merkezi çalışanlarının Kurultaylara katılımları politik olarak desteklenmeli, engellemelerin önüne geçilmeli ve katılım için bütçe ayrılmalı.”

“Devlet tarafından kadınları ve LGBTİ+’ları hedef gösteren, 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasının önüne geçen, cezaevleri ve geri gönderme merkezlerinde usulsüz aramalara, şiddeti meşrulaştıran politika ve söylemlere, kadın ve LGBTİ+ örgütlenmelerine yönelik polis ve yargı tacizine, baskı, çıplak arama gibi şiddet ve tutuklamalara son verilmeli.”

26. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın sonuç bildirgesinin tam metnini buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, kadın, barınma
İstihdam