24/11/2020 | Yazar: Kaos GL

“Diyalog” dosya konusuyla çıkacak olan Kaos GL Dergisi katkılarınızı bekliyor.

Kaos GL Dergisi “Diyalog” dosyası yazılarınızı bekliyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Dialog Dyptichon / Nina Urlichs

Kaos GL Dergisi’nin Ocak-Şubat sayısı “Diyalog” dosyasıyla çıkacak. Yeni yıla diyalog dosya konusunu tartışarak merhaba diyecek olan Kaos GL Dergisi katkılarınızı 10 Aralık tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyor.

Derginin çağrı metni şöyle:

Etimolojik kökeni Antik Yunanca’ya uzanan ‘diyalog’ kavramının tam Türkçe karşılığı “düşünceyi takip etmek” şeklinde yorumlanabilse de, bugün kullandığımız haliyle iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşması olarak tanımlanmaktadır. Herkesin görsel, işitsel veya dokunum yoluyla pratik yaşamın bir aracı olarak deneyimlediği diyalogun amacı, karşılıklı anlayış ve uyum arayışı olarak tariflenebilir. Hem bir değer, hem de bir olgu olarak dilin böylesine stratejik içerimlere sahip olmasının yanı sıra, uzlaşıyı arzulayan bu amaç karşılıklı bilgi paylaşımına, ortak güvene ve ahenge dayanır.

Birliktelik ve karşılıklı olma halini gerektiren bu eylemin olanakları ve taşıdığı potansiyeller değişen ve dönüşen bir yapıya sahiptir. Toplumdaki güç dengeleri, ahlakçı anlayışın toplumsal izleri veya sosyal güvensizlik hissi kurduğumuz iletişimlerde şüphesiz etkiye sahiptir. Bu noktadan hareketle, “Sosyal politikaların iyileştirilmesi ve kamu kurumlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında inşa edilen sosyal diyalog zemininde LGBTİ+’lar nerede? Toplumsal ezberler ve varsayımlar LGBTİ+’ları nasıl etkiliyor? LGBTİ+ mülteciler açısından sosyal içerme veya uyum süreçlerinde yürütülen diyaloglar ne kadar yeterli?” gibi sorulara cevap aramayı hedefliyoruz.

Bir yandan, LGBTİ+’ların oluşturduğu güvenli alanları da düşünerek, aktivizmin içindeki kültürlerarası ve kuşaklararası iletişimi, sanat aracılığıyla kurulan diyalogları, pandemiyle beraber dijital ortama taşınan ve değişen diyalog kurma hallerimizi, şiddetsiz iletişim araçlarını ve queer ilişkilerdeki değişen güç dengeleriyle beraber yeni diyalog zeminlerine olan ihtiyacımızı Kaos GL Dergisi’nin sıradaki sayısında tartışmayı arzuluyoruz.

Güncel Sayfalar yazılarınızı bekliyor!

Kaos GL Dergisi’ne dosya konusu dışında da katkı sunmak istiyorsanız; LGBTİ+ gündemine dair ve kültür, sanat alanında yazılarınızı, söyleşilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 

Katkılarınızı 10 Aralık 2020 tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.


Etiketler: kültür sanat, yaşam, cinsellik
nefret