25/03/2013 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Dergisi, 5 Nisan 2013 tarihine kadar yeni dosya konusu "Feminizm ve Queer Yoldaşlığı" için katkılarınızı bekliyor.

Kaos GL Dergisi Mayıs-Haziran Sayısında Feminizm ve Queer Yoldaşlığına Çağırıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Kaos GL Dergisi, Mayıs-Haziran 2013 sayısı dosya konusunu “Feminizm ve Queer Yoldaşlığı” olarak duyurdu. Dergi, 5 Nisan 2013 tarihine kadar yeni dosya konusu için katkılarınızı bekliyor. 130. sayı için Kaos GL Dergisinin yaptığı çağrı metni şöyle:
 
Toplumsal cinsiyet meselesini sadece kadın-erkek ilişkisi üzerinden değil, aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden de değerlendirmemiz nasıl mümkün olur?
 
Erkekler Feminizmin Neresindeler?
Türkiye’de toplumsal cinsiyet tartışmaları genelde heteroseksüel kadınlar ve “heteroseksüel” kadınlık halleri üzerinde yoğunlaşmakla birlikte söz konusu tartışmaların bütünlüklü bir çerçeveye ulaşabilmesi toplumsal cinsiyet matrisi içerisinde hâkim konumda bulunan erkekliğin ve erkeklik hallerini ve LGBT’lere yansımasını tartışmaya açmak istiyoruz. Erkekler, feminizmin neresindeler, erkeklerle queer yoldaşlık hallerimiz nasıl olanaklı kılınır?
 
LGBT hareketin gündeminde eşcinsel ve biseksüel kadınların sorunları neden görünmezliğe mahkûm ediliyor? Feminist hareketin gündeminin neresinde eşcinsel ve biseksüel kadınlar? Eşcinsel ve biseksüel kadın olma hali bilinir ama adı konulamaz mı?
 
Trans-Feminizm Bize Ne Söylüyor?
“Toplumsal cinsiyet kurgusalı”, trans kadınlar, trans erkekler ve kendisini herhangi bir cinsiyet üzerinden tanımlamayan translar feminizm ve LGBT hareketin neresinde? Trans feminizm bize ne söylüyor?
 
Milliyetçilik, ırkçılık, militarizm, heteroseksizm, muhafazakârlık sarmalında feminist hareket ile queer yoldaşlık nasıl kurulabilir?
  
Feminizmin kavramsal sınırlarını çizerken LGBT bireyler bu sınırların neresine düşüyor?
 
Kadın-erkek ikiliğine dayalı egemen feminist söylem içinde LGBT bireyleri konumlandırmanın bir yolu var mıdır? Yoksa bu ikiliği aşmak mı gerekir?
 
Feminist hareketin amacı sadece kadınlara yönelik hak temelli siyaset mi üretmektir? Yoksa dönüştürücü bir cinsiyet politikası mı amaçlanır?
 
LGBT’ler ve Kadınlar Ortak Bir Yapı Eleştirisinde Buluşabilirler mi?
Feminist metodoloji yapı eleştirisine mi yoksa kişisel deneyimlere mi dayanmalıdır? Bu bağlamda farklı deneyimlere sahip LGBT’ler ve kadınlar ortak bir yapı eleştirisinde, mesela ataerkillik ve muhafazakârlık karşıtlığında buluşabilirler mi?
 
Farklı ayrımcılık deneyimlerine sahip gruplar farklı örgütlenmeler mi oluşturmalıdır? Bu farklı deneyimler ortak bir düzlemde mücadele etmeye engel midir?
 
LGBT ve feminist hareket Türkiye’deki hızlı muhafazakârlaşma karşısında alternatif bir dayanışma biçimi geliştirilmeli midir? Öyleyse bu nasıl olur?
 
LGBT hareketi aynı zamanda feminist bir harekettir demek mümkün mü?
 
LGBT ve feminist hareketin ortak bir mücadele yürütebileceği alanlar nelerdir? Biraraya gelip konuşma ve tartışmanın ötesinde ne gibi kanallar açılabilir?
 
Feminizm ve queer’in uzlaşmazları var mı? Uzlaşama hallerinin nedeni? Ve daha fazlasını dert etmeye çalışıyoruz.
 
Kaos GL Dergisinde Sizin de Tuzunuz Olsun
130. sayımızın dosya konusu “Feminizm ve queer yoldaşlığı” olacak.
 
Unutmayın, yazıları son gönderim tarihi 5 Nisan 2013
 
Yazılarınızı editor@kaosgl.org adresine gönderebilirsiniz. 
 
Kaos GL Dergisi’yle ilgili bilgilere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.kaosgldergi.com/anasayfa.php
 

İki ayda bir yayınlanan ve 1 yıllık abonelik ücreti 25 Lira olan Kaos GL Dergisi’ne abone olmak isterseni abone@kaosgl.org adresine mail göndermeniz yeterli. 


Etiketler: medya
İstihdam