21/11/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımlıyor.

Kaos GL Derneği İnsan Hakları Programı neler yapar? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Aslı Alpar

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımlıyor. Bugün İnsan Hakları Programı’nın çalışma alanlarını kaosGL.org okurlarıyla paylaşacağız.

Kaos GL İnsan Hakları Programı, evrensel insan hakları ilkeleri ve standartları ışığında Türkiye’de ve uluslararası düzeyde mülteciler dâhil LGBTİ+ haklarının korunması, kullanılması ve geliştirilmesi için çalışır; yasal, politik ve sosyal değişimi hedefler.

Bu misyon doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte farkındalık, savunuculuk ve kapasite geliştirme etkinlikleri düzenler ve böylesi etkinliklere katılım sağlar. LGBTİ+ haklarına dair literatürü zenginleştirme çalışmaları kapsamında yayınlar üretir ve uluslararası kaynakları Türkçe’ye veya Türkiye’de kullanılan diğer dillere kazandırır. İzleme ve belgeleme faaliyetleri yoluyla LGBTİ+’lara ilişkin insan hakları raporları yayımlar veya böylesi raporlama süreçlerine katkı sunar.

Kapasite geliştirme hedefi uyarınca LGBTİ+’lara, insan hakları savunucularına, karar alıcılara, politika belirleyicilere, meslek gruplarına, sivil toplum örgütlerine ve diğer sosyal taraflara yönelik etkinlikler düzenler.

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama hakkında

Kaos GL, uluslararası insan hakları mekanizmalarının çalışma süreçlerini takip ederek söz konusu mekanizmalara yazılı ve sözlü rapor sunar. Kaos GL bu raporları kendi başına hazırlayabilir ya da hak temelli sivil toplum işbirlikleri içinde yer alabilir. Ayrıca, gündemin gerektirdiği durumlarda Kaos GL uluslararası insan hakları mekanizmaları ile iletişime geçerek konuya dair insan hakları görüşünü aktarır.

Bununla birlikte, senelik olarak yürüttüğü özel izleme süreçleri doğrultusunda aşağıdaki insan hakları raporlarını senelik olarak kamuoyu ve paydaşlar ile paylaşır:

Türkiye’de LGBTİ+ Haklarının Durumu

Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları

Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu

Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu

Ayrıca, Kaos GL gerekli gördüğü durumlarda insan haklarına dair spesifik alanlarda tematik raporlar üretebilir.

İnsan Hakları Eğitimleri’ne dair

Kaos GL, kendi uzmanlığını uluslararası ve ulusal uzman kişilerin katkısıyla pekiştirerek karar alıcılara, insan hakları savunucularına, sivil toplum örgütlerine, meslek uzmanlarına, kamu çalışanlarına, özel sektör temsilcilerine ya da diğer yurttaş ve mülteci gruplarına yönelik insan hakları eğitimleri düzenler ya da böylesi eğitimler için işbirliği yapar. Kaos GL bu eğitimlerde içerik olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi yapıların LGBTİ+ hakları ile ilgili sözleşme, belge ve içtihatlarını referans.

Bunu yaparken, ulusal mevzuat ve politikaların Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ile ilgili uyumunu inceler ve tavsiyeler üretir.

 


Etiketler: insan hakları
bülten