30/11/2006 | Yazar: Umut Güner

‘KAOS GL grubu AIDS ve CYBH konusunda bilgilidirler ancak kendisini gey, lezbiyen, biseksüel diye nitelendirse bile bunu kamusal alanda ortaya koyamayan ve profesyonel bir yardım ve danışmanlık talebinde bulunamayacak bireylere ancak KAOS GL oluşumuyla ulaşılabilir. Hedef kitle gey, lezbiyen, biseksüel kitle olmakla beraber, bu çalışmayla travesti ve transeksüellere de ulaşılabileceği düşünülmektedir.’

‘KAOS GL grubu AIDS ve CYBH konusunda bilgilidirler ancak kendisini gey, lezbiyen, biseksüel diye nitelendirse bile bunu kamusal alanda ortaya koyamayan ve profesyonel bir yardım ve danışmanlık talebinde bulunamayacak bireylere ancak KAOS GL oluşumuyla ulaşılabilir. Hedef kitle gey, lezbiyen, biseksüel kitle olmakla beraber, bu çalışmayla travesti ve transeksüellere de ulaşılabileceği düşünülmektedir.’

KAOS GL

Umut Güner

AIDS ve CYBH’lar (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar) konusunda örgütlenen STK’ler (Sivil Toplum Kuruluşları) ile KAOS GL arasında koordinasyonun sağlanması hedeflenmiştir. Ataerkil – Heteroseksist toplum cinsel kimliği yadsımakta ve cinselliği yaşamayı evlilikle özdeşleştirmekte ve ancak o zaman yaşanır kılmaktadır. Bununla birlikte cinsellik ergenliğin başlamasıyla düşünülmekte, yaşanmakta ve yasaklanmaktadır. Eşcinsel olan gençler ise sözünü ettiğim baskıların yanında anormal-sapkın diye nitelendirilmekte ve heteroseksüel bireylerden daha da fazla aile, arkadaş ve toplum tarafından baskılanmakta, alt kültüre itilmekte ve alt kültür oluşturmalarına neden olunmaktadır.

AIDS ve CYBH’lar sırf belirli bir marjinal gruba ait olmadığı, bugün otoritelerce kabul edilmekle beraber riskli davranışları sergileme ve bu davranışlarla karşılaşma oranları bakımından eşcinseller önemli bir kitledir. HIV enfeksiyonuna yakalanmanın risk grupları olarak adlandıran grupların bir üyesi olma ile bir ilgisi olmadığı, riskli davranışları yapmanın bir sonucu olduğu kabul edilmelidir. Virüs temelde cinsel yolla bulaşmaktadır, bu nedenle cinsel davranışlarda güvenlik bulaşmayı engelleyebilir. HIV ve AIDS her düzeyde insan ilişkilerini etkilemekte ve insan ilişkilerinde kimi değişikliklere neden olmaktadır; virüsün yayılma biçimleri önyargı ve ayrımcı homofobik davranışları güçlendirmektedir.

HIV ve AIDS hemen hemen her ülkede yarattığı sosyal, ekonomik, yasal, etik, siyasal, kişisel, kültürel ve sağlıkla ilgili etkileri büyüktür. Her ülkede bu alanda çalışmalar yapan STK’lar vardır. AIDS ve CYBH konusunda güdülenen STK’lar eşcinsel bireylere ulaşamamaktan şikayetçiler ve bu kitleye yönelik nasıl bir çalışma yapacaklarını bilmemektedirler çünkü bu bireyleri tanımadıklarını düşünmektedirler ve marjinal bir grup olarak algılamaktadırlar.

KAOS GL, eşcinsel bireylerin cinsel, sosyal, bireysel gelişmelerini destekleyen çalışmalar yürütmektedir ve bütün eşcinsellere açık olduğu gibi homofobik olmayan herkese açık bir yapılanmadır. KAOS GL grubu AIDS ve CYBH konusunda bilgilidirler ancak kendisini gey, lezbiyen, biseksüel diye nitelendirse bile bunu kamusal alanda ortaya koyamayan ve profesyonel bir yardım ve danışmanlık talebinde bulunamayacak bireylere ancak KAOS GL oluşumuyla ulaşılabilir. Hedef kitle gey, lezbiyen, biseksüel kitle olmakla beraber, bu çalışmayla travesti ve transeksüellere de ulaşılabileceği düşünülmektedir.

Bu projeyle STK’ların faaliyetlerinden KAOS GL bağlantısıyla yararlandırılması, test öncesi ve sonrası danışmanlığının alınması, cinsel kimlikle ilgili danışmanlık verilmesi ihtiyacı olan bireylere psikososyal destek verilmesi, ELISA testinin ücretsiz yapılmasının sağlanması hedeflenmekle beraber gönüllü gey ve lezbiyenlere akran eğitimi projesi uygulanması; dergide veya beraberinde web sitesinde AIDS ve CYBH konusunda bilgi verilmesi, bu konuda örgütlenen STK’ların tanıtılması projenin hedeflerindendir. Bütün bunlarla eşcinsel bireylerin AIDS ve CYBH konusunda bilgilendirilmesi ve davranışlarında güvenliğin yaratılabilmesi hedeflenmiştir.

Bu projenin KAOS GL için önemine gelecek olursak STK’ler ve Hacettepe Sosyal Hizmet Yüksek Okulu tarafından KAOS GL oluşumunun tanınması sağlanacak ve farklı bir düzlemde kamusal alana çıkılmış olacaktır. Eşcinsel bireylerin marjinal bir grup olmadığı, kapalı, içe dönük bir azınlık kitlesi olmadığı açıkça ortaya konulmuş olacak ve bu konudaki STK’ların önyargısı yıkılmış olacaktır.Kaynak: Kaos GL, Yaz 2002, Sayı 11Etiketler: insan hakları, sağlık
İstihdam