05/04/2023 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri, sosyal medyada yayınlanan Bağımsız Lubunya İnisiyatifi imzalı metne cevap verdi. Metindeki eleştirilerin gündemlerinde olduğunu belirten dernekler, geri bildirimlerin hareketi güçlendireceğini vurguladı.

Kaos GL ve 17 Mayıs: Geri bildirimler bizi ve hareketi güçlendirecektir Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri, geçtiğimiz günlerde açılan Bağımsız Lubunya İnisiyatifi sosyal medya hesabından yapılan çağrıya yanıt verdi. “Tüm LGBTİ+ dernekleri ve kamuoyuna” başlıklı açıklamaya cevap olarak ortak bir metin kaleme alan dernekler “Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri olarak LGBTİ+’ların ve LGBTİ+ hareketinin güçlenmesi, sürdürülebilirliği ve esenliği için çalışırken alacağımız her bir geri bildirimin bizi ve hareketi güçlendireceğine ve geliştireceğine olan inancımızla; tek tek her birimizin ve hareketimizin iyilik halinin artacağı özgür yarınları bugünden inşa etme kararlılığımızın devam ettiğini tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz” dedi.

Bağımsız Lubunya İnisiyatifi, sosyal medya hesabından dernekler ve hesap verilebilirlik üzerine eleştirilerini paylaşmıştı. Tamamına şuradan ulaşabileceğiniz metin üzerine Kaos GL ve 17 Mayıs harekete geçti. Metni, iç süreçlerinde değerlendirmeye aldığını vurgulayan derneklerin ortak açıklaması şöyle:

Bağımsız Lubunya İnisiyatifi üzerinden sosyal medya aracılığıyla paylaşılan açıklamaya ilişkin yanıtımız:

Bağımsız Lubunya İnisiyatifi'nin yayınladığı metni Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri olarak kendi iç süreçlerimizde değerlendirmeye almakta olduğumuzu beyan ederiz. 

LGBTİ+ hareketin öznesi iki örgüt olarak, getirilen eleştirileri örgütlerimizde güncelleştireceğimizi ve daha sistematik geri bildirim mekanizmaları inşa ederek örgütlerimizi daha erişilir kılacağımızı belirtmek isteriz.

Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri olarak LGBTİ+ hareketinin gündeminde yer alan bütün meseleleri kendi içimizde tartışmaya açtığımızı ve bu meselelerde kişilere, kurumlara zarar vermeden, mahremiyetlerini ihlal etmeden nasıl ilerleyebileceğimizi güncelleştirdiğimizi beyan ederiz.

Cinsel şiddet ve benzeri şiddet olaylarına karşı kurumsal olarak nasıl yanıt vereceğimiz sorusu, Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri bünyesinde “toplumsal cinsiyet çalışma grubu” kurulmasına ve bu alanda politika metinlerinin oluşturulması sürecine evrildi. Politika metinlerimizi hem grup içinde hem hareket içinde tartışmaya açarak ilerletmeye çalıştık. Güncellenmiş politika metinlerimiz ile hem Kaos GL ve 17 Mayıs derneklerinde sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bilgi verirken hem de hareketin bu eksendeki tartışmalarına katkı vermeyi hedefledik.

Geçen sene de hem hareket içindeki gündemleri hem de Kaos GL ve 17 Mayıs’ın yıllık koordinasyon kamplarında belirlenen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak “Mobbing” ve “Esenlik” politika metinleri hazırlama sürecini başlattık. Politika metni hazırlama sürecinin kendisi, aslında bizler için politika metni hazırlanan konuya ilişkin bir öğrenme, güçlenme ve bilinç yükseltme süreci olarak işliyor. Bu yüzden bu metinlerin hazırlanma sürecini önemsiyoruz ve bu süreçteki tartışmalarımızı da bu metinlerin kurumlarımız tarafından içselleştirilmesi süreci ile beraber yürütüyoruz. Bu politika metinlerinin iç tartışma sürecini tamamladığımızda ise LGBTİ+ hareketi ile paylaşarak hareketten geri bildirim alma sürecini başlatıyor olacağız. 

Yine benzer bir ihtiyaçla geçtiğimiz yıllarda “Öğrenme, İzleme ve Değerlendirme” çalışması başlattık. Bu çalışma aslında doğrudan bir öz değerlendirme sürecini de barındırıyor. Çalışmalarımızın etkililiğini ölçmeye yönelik kurduğumuz bu sistemi, aynı zamanda paydaşlarımız, LGBTİ+ kişiler, inisiyatifler, topluluklar ve örgütler için de bir geri bildirim mekanizması ve birlikte öğrenme süreci olarak yapılandırmaya çalıştığımızı belirtmek isteriz.

Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri olarak her yıl hem bir öz değerlendirme sürecine giriyor hem de geri bildirim mekanizmalarımıza dair değerlendirmelerde bulunarak bu mekanizmaların daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu yıl da, seçim sonrasında, bir öz değerlendirme sürecine gireceğimizi; paydaş analizi başta olmak üzere LGBTİ+ kişilerin, toplulukların, örgütlerin ve tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini alacağımız bir süreci inşa edeceğimizi bu vesileyle duyurmak isteriz. Tüm bu değerlendirme ve geri bildirimlerden çıkan ihtiyaçları ve sorunları da stratejilerimiz doğrultusunda değerlendireceğiz.

Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri olarak yaptığımız çalışmalarda LGBTİ+ hareketin kurumsallaşması ve örgütlerin sürdürülebilirliği ile LGBTİ+ aktivistlerin esenliği ve güvenliğini dert ediniyoruz. Bu çerçevede LGBTİ+ hareketine, örgütlerine, inisiyatiflerine getirilen eleştiriler ve geri bildirimler konusunda da örgütlerin değerlendirme süreçlerini desteklemeye hazır olduğumuzu hem LGBTİ+ örgütlere hem de LGBTİ+ harekete beyan ederiz.

2015 ve sonrasında nefret cenderesine sokulan LGBTİ+’ların ve LGBTİ+ örgütlenmelerin bu süreçten daha az etkilenmesi ve güçlenmesi amacıyla 2019 yılında kurulan 17 Mayıs Derneği; LGBTİ+ aktivizmini sürdürülebilir kılmak ve LGBTİ+ aktivistleri güçlendirmek için “Esenlik Programını” 2021 yılında hayata geçirdi.

17 Mayıs Derneği’nin geçtiğimiz yıl yayımladığı “Çankaya Kent Masalları” ve “Ayrımcılıktan Yoksulluğa: Türkiye’de LGBTİ+’lar” raporları başta olmak üzere diğer raporlarında tespit ettiği sorunlara paralel sorunların Bağımsız Lubunya İnisiyatifi’nin açıklamasında da yer aldığını görüyoruz. Özellikle LGBTİ+ yoksulluğu ile nasıl mücadele edeceğimizi hali hazırda tartışmaya devam ettiğimizi, bu konuya dair alternatif çözümleri hem geçici hem de sürekli bir şekilde hayata geçirmeye çalıştığımızı ve LGBTİ+ yoksulluğunun savunuculuk çalışmalarımızın ana başlıklarından biri olduğunu belirtmek isteriz. 17 Mayıs Derneği bünyesinde oluşturduğumuz Yoksulluk Çalışma Grubu’nun çalışmalarına ek olarak Ankara Onur Yürüyüşü sonrasında bursu ya da kredisi kesilen üniversite öğrencisi LGBTİ+’larla dayanışmak amacıyla kurulan ve 17 Mayıs & Kaos GL aktivistleri, gönüllüleri ve çalışanları tarafından hayata geçirilen Ahmet Yıldız Aktivist Öğrenci Fonu; Elbistan ve Pazarcık merkezli depremler sonrasında Ankara’da Galader, Kırmızı Şemsiye, Pembe Hayat, Unikuir ve bağımsız LGBTİ+ aktivistlerin katılımı ile kurduğumuz Ankara LGBTİ+ Deprem Dayanışması ve bu dayanışmanın faaliyetleri de LGBTİ+ yoksulluğuna dönük başlattığımız çalışmalara örnek gösterilebilir.

Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri olarak bu açıklamayla getirilen bütün eleştirilere tek tek cevap vermekten ziyade, açıklamada konu edilen gündemlerle benzer gündemlerimiz olduğunu ve Bağımsız Lubunya İnisiyatifi'nin işaret ettiği ancak farklı kavramsallaştırdığı meselelerin bizim de gündemimizde olduğunun altını çizmek isteriz.

Bu açıklama vesilesiyle tüm LGBTİ+ kamuoyunu ve LGBTİ+ örgütlerini “Etkin geri bildirim mekanizmaları nasıl inşa edilir?” ve “Şiddetsiz, hak temelli ve dönüştürücü bir geri bildirim nasıl verilir?” sorularını hep birlikte yanıtlamaya, birlikte düşünmeye davet ediyoruz.

Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri olarak LGBTİ+’ların ve LGBTİ+ hareketinin güçlenmesi, sürdürülebilirliği ve esenliği için çalışırken alacağımız her bir geri bildirimin bizi ve hareketi güçlendireceğine ve geliştireceğine olan inancımızla; tek tek her birimizin ve hareketimizin iyilik halinin artacağı özgür yarınları bugünden inşa etme kararlılığımızın devam ettiğini tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

17 Mayıs Derneği ve Kaos GL Derneği


Etiketler: yaşam
İstihdam