07/09/2017 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL, yeni dönemde çok sayıda atölye, toplantı, söyleşi ve eğitim yapacak.

Kaos GL’den yeni kapasite geliştirme etkinlikleri! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL, yeni dönemde Örgütlenme ve Kapasite Geliştirme Programı kapsamında dava gözlemden HIV/AIDS’e; açılma toplantılarından Homofobi Karşıtı Yerel Buluşma etkinliklerine çok sayıda atölye, toplantı, söyleşi ve eğitim yapacak.

Kaos GL, Örgütlenme ve Kapasite Geliştirme Programı çalışanları yeni dönemi planlamak için bir araya geldi.

Örgütlenme ve kapasite geliştirme programını Kaos GL Derneği’ne yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri, LGBTİ örgüt ve oluşumlarına yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri, üçüncüsü de LGBTİ aktivistlerinin kapasitesini güçlendirmeye yönelik faaliyetler olarak üç ayaklı bir şekilde örgütleyen dernek önümüzdeki dönemde şunları yapacak:

*2017 yılı içinde LGBTİ örgütlenmelerine yönelik HIV/AIDS ve farkındalık, Dava Gözlem, Sözlü Tarih Atölyesi ve İnsan Hakları Raporlama Eğitimi alanlarında kapasite geliştirme eğitimleri yapılacak.

*Kaos GL, LGBTİ’lerin tarafı olduğu davaları gözlemlemek, duruşma salonlarından haber yazmak, yargı sürecindeki insan hakları ihlallerini izleyip raporlamak isteyen insan hakları savunucuları ve hukukçular için “Dava Gözlem Atölyesi”nin ikincisini düzenleyecek.

*HIV/AIDS Kapasite Geliştirme Toplantısı, yerel muhabirler ve yerel örgüt temsilcilerinin öncelikli katılımıyla yapılacak.

*Staj programlarının Kaos GL programları ve ana faaliyetlerini kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Medya- İletişim Programı, Akademik ve Kültürel Etkinlikler Programı, Örgütlenme ve Kapasite Geliştirme Programı, İnsan Hakları Programı, Mültecilik Programı ve Hukuk Programı ve İdari ve Finans Programı koordinatörlerinin katılımı ile staj programı ve gönüllü politikasının geliştirilmesine karar verildi. Stajyerlerle doğrudan ilk iletişimin Genel Koordinatör düzeyinde yapılmasına, iletişim olgunlaştıktan sonra ilgili alana yönlendirilmesine karar verildi.

*Yerel Homofobi Karşıtı Buluşma Etkinlikleri çağrısının Eylül başında yapılmasına sene sonuna kadar en azından LGBTİ örgütlenmelerinin ve KaosGL.org muhabirlerinin olduğu şehirlerde etkinliklerin desteklenmesine karar verildi.

*İnsan Hakları Eğitimleri kapsamında, Yerel Homofobi Karşıtı Buluşma’ya gelen taleplerin dışında, farklı sivil toplum örgütlerinden gelen insan hakları taleplerinin organize edilmesi, Kaos GL’nin Siyah Pembe Üçgen Derneği ile birlikte yürüttüğü yerel yönetimlere yönelik proje doğrultusunda Ankara’da ve İzmir’de belediye çalışanlarına yönelik insan hakları eğitimleri organize edilmesine karar verildi.

*Eğitim, Sendika, Sosyal Hizmet Çalışma Grupları’nın Eylül başında ve Aralık ayı içinde iki kez toplanmalarına ve 2018 faaliyet planını oluşturmalarına karar verildi.

*Sağlık Çalışma Grubu oluşturmaya yönelik adımların atılmasına karar verildi. Bu alanda çalışan Kaos GL Danışma Kurulu Üyeleriyle bir toplantı, LGBTİ’ler ve sağlık alanında çalışan akademisyenlerle arama toplantısı, alanda çalışan sağlık personeli ile alandaki sorunları tespit etmeye yönelik bir arama toplantısı yapılmasına karar verildi.

*Türk Psikologlar Derneği ile düzenli olarak yapılan Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Atölye Programının 2017 Eylül ve 2018 Mayıs aylarını kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmasına karar verildi.

*Ayrımcılık Karşıtı Dersler Programının Eylül başında çağrısının yapılmasına karar verildi. *E-danışmanlıkların düzenli kayıt altına alınması ve danışmanlıkta gelen taleplerin analiz edilmesine ve insan hakları raporlama sisteminin danışmanlık maillerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verildi.

*Demokratik katılım araçlarından biri olarak bulgulama toplantılarının daha işlevsel bir şekilde yapılandırılmasına karar verildi. Kaos GL stajyerlerine, muhabirlere ve diğer alanlardan uzman ve aktivistlere yönelik bulgulama toplantılarının düzenli olarak yapılmasına karar verildi.

*Açılma Toplantıları, Ankara Gökkuşağı Aile Grubu, Pembe Hayat Derneği ile birlikte organize etmeye devam edilecek. Açılma toplantıları genç LGBTİ’lerin deneyimlerini paylaşmaya olanak sağlayan bir toplantı olarak önem taşıyor.

*Kaos Kültür Etkinlikleri’nin yapılandırılarak, “Okur toplantıları”, “Radyo programları”,  “Muhabir eğitimleri”, “Cins adımlar gezisi”, “Sözlü tarih atölyeleri” gibi LGBTİ aktivistleri güçlendirmeye yönelik yapılandırılmasına karar verildi. Gençlik, eşcinsel ve biseksüel kadın sağlığı gibi belirli alan ve temalara yönelik etkinliklerin planlanmasına karar verildi.

*Kadın Örgütleriyle iletişim ve kadın ağlarına aktif katılımı sağlamaya yönelik bir toplantı organize edilmesine ve bu toplantıda aynı zamanda genel olarak kadınların katılımını arttırmaya yönelik nasıl önlemler alınacağını gündemleştirmeye karar verildi. Kaos GL Dergisi’nin her sene bir sayısını doğrudan eşcinsel, biseksüel ve trans kadınlara ayrılmasına karar verildi.

*LGBTİ örgütlenmelerine ile birlikte Türkiye’nin içinde bulunduğu OHAL durumunun LGBTİ’leri ve LGBTİ aktivizmini nasıl etkilediğinin analiz edileceği bir toplantı yapılmasına karar verildi.

***Etkinlikler ile ilgili detaylar için KaosGL.org’u takip etmeye devam ediniz…

 


Etiketler: yaşam
Nefret