07/11/2018 | Yazar: Kaos GL

Kaos Queer+’nın “Edebiyat” konulu sekizinci sayısına yazı göndermek için son tarih 15 Ocak 2019.

KaosQueer+ “Edebiyat” sayısı yazılarınızı bekliyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Hakemli akademik dergi Kaos Queer+’nın “Edebiyat” konulu sekizinci sayısına yazı göndermek için son tarih 15 Ocak 2019.

Oscar Wilde

Çimen Günay-Erkol ve Sevcan Tiftik’in eş-editörlüğünü yaptıkları KaosQueer+’nın sekizinci sayısının dosya konusu Edebiyat olacak. Dergiye yazı göndermek için son tarih 15 Ocak 2019.

Derginin çağrı metni şöyle:

“Oscar Wilde, kült kitabı Dorian Gray’in Portresi’ne yazdığı önsözde “19. yüzyılın gerçekçiliğe duyduğu nefret, Kaliban’ın aynada kendi yüzünü gördüğünde duyduğu öfkedendir. 19. yüzyılın romantik akıma duyduğu nefret, Kaliban’ın aynada kendi yüzünü göremediğinde duyduğu öfkedendir” der. Kaos Q+’nın sekizinci sayısında, modernizmin bu ikiyüzlü öfkesi eşliğinde queer edebiyatı ele alacağız.

“Wilde, modernizmin toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim konularındaki ikiyüzlü öfkesini de deneyimleyerek öğrenmiş yazarlardan biridir. Eşcinsel kimliğinden dolayı suçlanan ve 1895’te iki yıl ceza alan Wilde’ın davası hem Avrupa’da hem de Amerika’da ses getirmiş ve eşcinselliğin görünürlüğü konusunu gündeme taşımıştır.

“Bu sayıda amacımız, sorgulayıcı edebiyat metinlerine odaklanmak, edebiyatta queerin nasıl temsil edildiğini, edebiyatın queer potansiyelleri nasıl taşıdığını tartışmaya açarak edebiyatın queer(leştirilebilir)liğini sorgulamak, türsel farklılıkları değerlendirmek ve queere ilişkin teori, anlatı, deneyim, itiraz ve aktivizmi, edebiyatla ilişkileri içinde ele almaktır.

“Dünya edebiyatından ve Türkçe edebiyattan çeşitli metinlere odaklanan, teorik bir çerçevede queer ve edebiyat ilişkisini değerlendiren, yaşamöyküsel detaylarla edebiyatçıların deneyimlerini tartışmaya açan katkılarınızı davet ediyoruz.”

KaosQ+ nedir?

KaosQ+ Dergisi senede bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Makale niteliği taşıyan teori, araştırma ve inceleme yazılarının yanı sıra, güncel politik, sanat, bilim ve felsefe alanlarına dokunan yazarların öznel görüşlerini yansıtan deneme ve değerlendirme yazılarına da açık. Her sayıda queer teori ve çalışmaları alanlarına temas kuran sosyal bilimler, interdisipliner ve transdisipliner alanlarda üretilmiş tezlerin tanıtımlarına da yer veriliyor. Derginin akademik yazım kuralları konusunda bilgi almak ve dergi hakkında genel bilgilere ulaşmak için web sitesi ziyaret edilebilir: http://www.kaos-q.com/anasayfa.php

Neden böyle bir dergi? Nasıl çıktı?

KaosQ+ projesi, Türkiye’de akademik anlamda henüz yeni sayılabilecek bir alana katkıda bulunmak için ortaya kondu. Bu dergi queer kavramının, yurt içinde ve yurt dışında teorik ve pratik alanlarda zaman içinde yaptığı sıçramaya ve aynı zamanda gelecekte bu alanla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek mikro politikalara temas etmeyi hedefliyor. Bu anlamda KaosQ+, queer teoriyi LGBTİ’lere özgü bir kimlik politikası olmanın çok ötesine taşıyarak, teorileştirmenin kendisini sorgulamanın peşinde olacak.

Queer teori ile iktidar, marjinallik, ayrıcalık ve normativiteyi tartışan/eleştiren diğer sosyal ve kültürel teoriler arasındaki ilişkilere ya da anlaşmazlık noktalarına odaklanmak derginin amaçları arasında. Bu nedenle, derginin içeriği, eleştirel ırk ve kimlik teorileri, antropoloji, Marksizm, Anarşizm, feminist teori, erkeklik çalışmaları, sakatlık çalışmaları, güncel sanat teorileri ve bu kavramın kapsamına düşen her türden felsefi ve politik metinle kesişiyor. Derginin uzun vadede amacı, statik bir queer tartışma alanı yaratmaktansa, bu alanın kendisinin de hem felsefi bir analiz metodu olarak hem de bir sosyal teori alanı olarak sorunsallaştırılabileceği ve yeni çözümlerle soru sorma biçimlerinin üretebileceği bir mecra yaratmak.

Nereden ulaşırım?

KaosQ+ dergisine birçok kitabevinden, online kitap sitelerinden ulaşabilir veya abone olabilirsiniz. Abone olmak için semih@kaosgl.org adresine mail atmak yeterli.

Kitabevleri listesi ise şurada: http://www.kaos-q.com/iletisim.php

Ne zaman yayınlanıyor?

KaosQ+ Dergisi senede bir yayınlanıyor ve ilk sayısı Kasım 2014’te yayınlandı. Şimdiye kadar yedi sayı okurla buluştu. Derginin son sayısı “Sinema” dosyasıyla yayınlandı.

Kimler katkı sunabilir?

Queer teori ile titreşimde olabilecek soru ve sorunlarla, araştırma alanlarının kapsamı bakımından kesişen her türlü akademik çalışma derginin içeriğine katkıda bulunabilir. Bu teorinin sosyo-politik düşün ve eylem dünyasına eleştirel katkıları ve müdahale etme biçimlerine ilişkin betimsel ve somut tartışmalar sayıların ortak temalarından.

Derginin içeriksel bölümlenmesi uyarınca, 4 farklı alanda yazı gönderebilirsiniz:

I. Teoria

Bu bölümde teorileştirme çabalarına, eleştiri, değerlendirme, araştırma ve inceleme yazılarına yer verilecek.

II. Queer Çalışmaları

Bu bölümde queer çalışmalarıyla temasa girerek tartışan araştırma, inceleme ve değerlendirme yazılarına yer verilecektir. Teoria bölümünde sıralanan alanları queer perspektifle kesiştiren yazıların yanı sıra, aşağıda verilen listedeki konular da dahil edilebilir;

III. Queeresk

Bu bölümde güncel politik, sanat, felsefe ve bilim eksenli deneme yazılarına yer veriliyor.

IV. Tez Tanıtımları

Bu bölüm, bize ulaştırılan ve queer çalışmalarına örnek gösterilebilecek tez çalışmalarının tanıtımlarını içeriyor. Her yayım döneminde devam edecek bu bölüm, Türkiye’de hali hazırda bu alanda yapılan akademik çalışmalardan okuyucuları haberdar etmek amacıyla tasarlandı. Queer teori ve queer çalışmalar konusunda yapılacak yeni çalışmaları ve aynı zaman da tamamlanmış tezlerin geçmişe dönük arşivini de oluşturmak niyetinde.

İlgili haber:

KaosQ+ yeni sayı temaları belli oldu: Emek ve talim terbiye

KaosQ+ beşinci sayısı çıktı!

Talim-Terbiye: Her yerde hâzır ve nâzır?

KaosQueer+ 6. sayısı: Queer bedenin ve cinselliklerin talim-terbiyesi’ne odaklanıyor

Hakemli dergi KaosQ+ 7. sayısı çıktı: Queer Sinema


Etiketler: kültür sanat
Bayram