03/03/2022 | Yazar: Kaos GL

Kuir Kıbrıs Derneği LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri raporunu hazırladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+’lar istihdama erişirken neler yaşıyor? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Haber: Queer Cyprus

2007’den beri cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yanı sıra  dil, etnik köken, din ve ırk temelli her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eden Kuir Kıbrıs Derneği yeni bir rapor yayımladı.

Derneğin hazırladığı LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri raporuyla LGBTİ+’ların istihdam alanında deneyimlediği ayrımcı ve olumsuz tutum ve davranışları ortaya koymayı amaçlıyor.

LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasasındaki Deneyimleri raporu, LGBTİ+’ların eğitim hayatları, meslek seçimi, iş arama deneyimleri, iş yerindeki ayrımcılık deneyimleri ve bu deneyimlerin sonuçlarını anlamak açısından geniş bir çerçeve sunuyor ve birtakım öneriler içeriyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, dünyadan
İstihdam