16/01/2023 | Yazar: Kaos GL

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nden (KİH-YÇ) Akşener ve Kılıçdaroğlu başta olmak üzere İYİ Parti ve CHP’li milletvekillerine mektup: Anayasa Değişikliğine Hayır!

KİH-YÇ’den Akşener ve Kılıçdaroğlu’na mektup: Anayasa değişikliğine hayır! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), İYİ Parti’nin hazırlayacağını duyurduğu alternatif anayasa değişikliği teklifine ilişkin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere İyi Parti ve CHP’li milletvekillerine bir mektup gönderdi. “Seçime Birkaç Ay Kala Görüşümüz Alınmadan Hayatlarımıza Dair Söz Söyleyen Herhangi Bir Anayasa Değişikliğine Hayır Diyoruz” başlığını taşıyan mektupta KİH-YÇ, Akşener’den iktidarın kadın ve LGBTİ+ların hayatları üzerinden seçim malzemesi haline getirmeye çalıştığı anayasa dayatmasına karşı net bir karşı duruş talep etti.

Hazırladığı mektupta İYİ Partili yetkililerin demeçlerinden İYİ Parti’nin iktidarın anayasa teklifine karşı “AK Parti ve MHP tarafından teklifin ‘kabul edilebilir’ olması için radikal değişiklikler içermeyen nitelikte” bir alternatif anayasa teklifi hazırlığı içinde olduğunu öğrendiklerini ifade eden KİH-YÇ, İYİ Parti’nin sunacağı ifade edilen alternatif metnin hazırlanmasında kadın, LGBTİ+ ve çocuk hakları derneklerinin görüşünün alınmadığına dikkat çekti.

İYİ Parti’nin İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağı ve kadının insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alacağı yönündeki beyanlarını hatırlatan mektupta, seçimlere birkaç ay kala bağımsız sivil topluma danışılmadan Meclise alternatif bir teklif getirilmesinin kaygı verici ve çelişkili olduğu ifade edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin sıklıkla referandum ihtimali ile gündeme getirildiğine de işaret eden KİH-YÇ, demokratik bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklerin hiçbir surette referandum konusu yapılamayacağını vurguladı. Mektupta KİH-YÇ, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerine ise anayasa değişikliği teklifinin hiçbir şekilde müzakere edilmemesi yönündeki duruşlarının aynen korunması çağrısında bulundu.

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, Akşener ve Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti ve CHP’li milletvekillerine gönderdiği mektupta aşağıdaki ifadelere yer verdi:

“12.01.2023 itibariyle İYİ Partili yetkililerin basına yansıyan demeçlerinden İYİ Parti’nin iktidarın anayasa teklifine karşı “AK Parti ve MHP tarafından teklifin ‘kabul edilebilir’ olması için radikal değişiklikler içermeyen ancak ‘tartışmaları sonlandıracak’ nitelikte” bir alternatif anayasa teklifi hazırlığı içinde olduğunu öğrendik.  İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan, anayasayı uygulamayan, kadınların ve LGBTİ+’ların hayatlarını ve haklarını seçim malzemesi yapmaya çalışan iktidar bloğunun kabul edebileceği bir teklifin hazırlanmasını oldukça sakıncalı bulduğumuzu önemle vurgulamak isteriz. Kadının insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alacağını ve İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağını beyan eden İYİ Parti’nin, bu seçim ortamında üstelik sivil toplum örgütlerine danışmadan Meclise alternatif bir teklif getirmesini kaygı verici ve çelişkili buluyoruz.”

“Bizler bu anayasa değişikliği tartışmasına temelden itiraz ediyoruz. “İktidarın Anayasa’nın eşitlik ve laiklik ilkeleriyle çelişen, kadınların kılık kıyafetini düzenleyen ve kadınlar arasında dindar/dindar olmayan ayrımı yapılmasının önünü açan, LGBTİ+ bireylere yönelik nefreti anayasaya dahil ederek ayrımcılık ve şiddeti meşrulaştırmaya çalışan bu teklife “hayır” diyoruz, sizlerin de hayır demenizi bekliyoruz.”

“Demokratik hukuk devletlerinde anayasa değişiklikleri toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımı ile ve son derece özenle yürütülmesi gereken yasa yapım süreçlerdir. Ne var ki, İYİ Parti’nin sunacağı ifade edilen alternatif metnin hazırlanmasında da bildiğimiz kadarıyla kadın, LGBTİ+ ve çocuk hakları derneklerinin görüşü alınmamış, herhangi bir istişare süreci yürütülmemiştir. Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi anlayışı gereği, sivil toplum anayasa yapım süreçlerinden dışlanamaz.”

“Öte yandan, söz konusu anayasa değişikliği, sıklıkla referandum ihtimali ile birlikte anılmaktadır. Demokratik bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlükler hiçbir surette referandum konusu yapılamaz. Seçime birkaç ay kala, bu ihtimalin de önünü kapatarak kesin bir karşı bir duruş sergilemenizi beklediğimizi yinelemek isteriz. Sizden kadın ve LGBTİ+’ların hayatlarını seçim malzemesi yapan bir anayasa dayatmasına karşı net bir karşı duruş içinde olmanızı beklediğimizi bir kez daha yineliyor, İYİ Parti’nin bu süreçte sivil toplumla istişare içinde, kadın ve LGBTİ+ların hayatlarını ve haklarını güvenceye alacak politikalar yürüteceğini umuyoruz.”


Etiketler: insan hakları, kadın, nefret suçları, siyaset, anayasa
İstihdam