21/06/2019 | Yazar: Kaos GL

Onur hafta ve yürüyüşlerinin yasaklanmasını protesto etmek için Kocaeli’de üst geçide “Onur yürüyüşleri yasaklanamaz” pankartı asıldı.

Kocaeli’de köprüye pankart: Onur yürüyüşleri yasaklanamaz Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Onur hafta ve yürüyüşlerinin yasaklanmasını protesto etmek için Kocaeli’de üst geçide “Onur yürüyüşleri yasaklanamaz” pankartı asıldı.

İzmir ve Antalya’da valiliklerin Onur Haftası ve Yürüyüşlerini yasaklamasına tepkiler sürüyor.

Valiliklerin hukuksuz ve ayrımcı kararları Kocaeli’de de protesto edildi. Uğur Mumcu üst geçidine “Onur yürüyüşleri yasaklanamaz” yazan pankart asıldı.

İzmir’de yasak ve dava

İzmir Valiliği, 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’nı “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların  huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması;  milli güvenlik, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması;  milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilebilmesi” gerekçe göstererek 14 Haziran’da yasaklamıştı.

İzmir 1. İdare Mahkemesi, İzmir Valiliği’nin Onur Haftası ve Yürüyüşü’nü yasaklamasına ilişkin karar verdi. Genç LGBTİ+ Derneği’nin açtığı dava sonucu karar veren mahkeme, iki etkinlik ve 22 Haziran’da yapılması planlanan yürüyüş dışındaki etkinliklere getirilen yasağa ilişkin oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı verdi. Onur Haftası etkinlikleri arasında yer alan “bondage” ve “cinsel oyuncak atölyesi” ile İzmir Onur Yürüyüşü’ne ilişkin ise mahkeme Valilik’ten savunma istedi. İzmir Valiliği’nin 20 Haziran günü mesai bitimine kadar savunmasını vermesi bekleniyor. Valilik savunmasını verdikten ya da savunma için kendisine verilen süre dolduktan sonra mahkeme iki etkinlik ve Onur Yürüyüşü hakkında da karar verecek.

Antalya’da yasak

Antalya Valiliği ise 3. Antalya LGBTİ+ Onur Haftası’nı “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince, “karşıt görüşlü grupların  karşı karşıya gelmemesi, tesis edilen huzur ortamı ve milli güvenlik ve kamu düzeni ile genel sağlığın ve genel ahlakın bozulmaması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”nı gerekçe göstererek yasakladı.

Valilik 15 gün süreyle il genelindeki “Onur Yürüyüşü ve akabinde düzenlenecek basın açıklaması ile bu benzeri tarzda düzenlenmek istenilen eyleme destek mahiyetindeki eylem/etkinliklerin yanı sıra aynı konunun devamı niteliğindeki (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma vb.) tüm etkinliklerin” yasaklandığını duyurdu.


Etiketler: insan hakları
Dijital