03/07/2006 | Yazar: Kaos GL

ARŞİVDEN: Toronto’daki Yeni Sosyalistle

Kâr Değil Onur Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı ARŞİVDEN: Toronto’daki Yeni Sosyalistler Grubu’ndan Rhonda Sussman, Glamorous Outcasts grubundan Stephen Kerr ve Queer By Nature grubundan Boo Watson ile ticari yönü gittikçe daha çok göze çarpan Lezbiyen ve Gey Onur Günü’ne tepki göstermek için nasıl bir organizasyon planladıkları üzerine görüştü.

Onur Günü, günümüzdeki lezbiyen ve gey kurtuluş hareketinin ortaya çıkmasını sağlayan, Haziran 1969’da New York’ta polis baskısına karşı yapılan Stonewall Ayaklanmasını anmak için düzenlenmektedir. Toronto’da ilk Onur Günü yürüyüşü 1981 yılında yapılmıştı ve yürüyüş, emniyet teşkilatının 52. dairesinin önünde durulup, gey hamamlara uygulanan baskıyı ‘Fuck you 52’ ve ‘No more shit’ gibi sloganlarla protesto edilmesiyle oldukça politik bir atmosfer içinde geçmişti. Son dönemlerde ise Toronto’da yapılan Onur Günü kutlamaları çok büyüdü ancak özgürlükçü köklerinden koptu ve şirketler tarafından yönlendirilmeye başlandı.

Örgütleriniz ne zaman kuruldu ve amaçlarınız nelerdir?

Glamorous Outcasts: Glamorous Outcasts, Quebec Kentindeki protestolardan hemen sonra kuruldu. Bir grup aktivist ve cinsel azınlık, anti-kapitalist politik hareketin tekrar queer topluluğu içinde seslendirilmesi için zamanın gelmiş olduğuna karar verdi.
Glamorous Outcasts’in amaçlarına gelecek olursak, ilk olarak cinsel kurtuluş mücadelesi için bir hareket yaratmak ve cinsel azınlıkların sokakta olmalarını sağlamaktır diyebiliriz. Bu, bizim gücümüzün nerde olduğunu göstermektedir. The Glam Outs, aynı zamanda queer’leri anti-kapitalist hareketi mücadelesine, Filistin için mücadeleye, kapitalizme ve küreselleşmeye ve bu dönemde en önemlisi savaşın bitirilmesi için mücadeleye çekmeyi amaçlamaktadır.
Bu yıl, geçici olarak ‘Onur Gününü Politize Et’ adını verdiğimiz bir koalisyon organize ettik. Adalet ve barış üzerinde duran tüm politik grupların, sosyal eşitlik talep eden grupların, aktivist grupların, destek örgütlerinin, işçilerin ve cinsel azınlıkların bizimle birlikte güçlü bir birlik olarak yürümelerini istiyoruz. Cinsel azınlıklar olarak sokaklarda toplum önünde kolektif gücümüzü tekrar hissetmeye ihtiyacımız var.

Queer By Nature: Örgütümüz 2000 yılındaki Onur Hafta Sonu Kutlamalarında doğdu. Amacımız, queer yaşamın sanat, kültür ve ekoloji ile birlikte gelişimi yönünde propaganda yapmak. Yöntemimiz ise Onur Kutlamaları sırasında yeşil bir mekanda, hem LGBT gruplarının kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmesini sağlayacak hem de Yeşil organizasyonlarla Queer’lar arasında köprü kuracak bir etkinlik düzenlemek. Bu etkinliğimiz kuşkusuz vizyonumuzu belirleyecek olan diğer etkinliklere ve yayınlara engel olmamaktadır. Bu sene etkinliğimiz 28-29 Haziran tarihlerinde Allan Bahçesi’nde yapılacak.

Bu yıl, Toronto’daki Onur Günü Kutlamalarına hakim olan politika sizce nedir?

Glamorous Outcasts: Onur Günü’nün korporatizasyonunu, tüm sosyal sistemin korporatize edilmesi bağlamında görmek zorundasınız. Cinsel azınlık topluluğu ve Onur Günü Komitemiz, insanların, buna ben de dahilim, beğenecekleri büyük bir etkinliği kotarabilmek için paraya ihtiyaç duyuyor. Elbette gey iş adamları da parayı bize ancak esir alınmış piyasa/ hedef kitle olduğumuzda sunuyorlar. Onur günü, bir yandan özgürlüğümüzü kutladığımız bir gün ama öte yandan da şirketlerin parası ve reklamlarla da istila edilmiş bir gün.
QBN: Onur Günü sponsorları için hazırlanmış olan programa bakacak olursanız hangi değerlerin savunuluyor olduğunu da rahatlıkla görebilirsiniz:
"Paranın rengini severseniz, pembe düşünmek için size ödeme yapacaktır’
"Onur Günü’ne katılanların %35’i yılda 50,000 dolar üzerinde kazanmaktadırlar’
‘Ortalama olarak Onur gününe katılanlar, yılda 5 kez izin kullanırlar ya da 5 kez nefis yolculuklar yaparlar’
Bu satış sloganları, çocukların, gençlerin, yaşlıların, sakatların, sağırların, ailelerin, düşük gelirli eşcinsellerin bu büyük demografinin önemli bir bileşeni olarak sunulmadıklarını söylemektedir.
Onur Kutlamalarının gelirlerinin % 70’ini içki satışından ve sponsorluklardan gelen paralar oluşturmaktadır. En çok satan biradır ve en büyük sponsor da Labatt’dır. Ancak Queer By Nature, lisanslı olmayan, şirketlerin desteklemediği bir etkinliği yapmakta da başarılı olmuştur.

Onur Günü neden politikasını değiştirme ihtiyacı duyuyor?

Glamorous Outcasts: Onur Günü’nü dönüştürmek istiyoruz çünkü bizim günümüz. Yapmamız gereken şey gücümüzü ve politikamızı bulmak. Onur Günü’nü bir gösteriye, büyük ve eğlenceli bir gösteriye dönüştürmek için bir doz politika gerekiyor. Bu sene görmek istediğim şey tam da bu.

Neden farklı seslerin duyulabileceği ayrı bir etkinlik düzenlemiyorsunuz?

Glamorous Outcasts: Bu ilk bakışta çok açık bir alternatif gibi görünüyor: ‘Eğer Onur Günü’nden hoşlanmıyorsan kendi etkinliğini yap’. Ancak burada gözden kaçan bir iki önemli noktanın olduğunu düşünüyorum. Öncelikle, onur günü benim günüm. Bu günün şirketler tarafından ya da günü organize edebilmek için yaptıklarından elde ettikleri büyük kârları iştahla toplayan zengin gey azınlık tarafından ele geçirilmesini kabul etmiyorum. Ayrıca bunun politik düzlemde, kabul etmek zorunda olmadığımız bazı alanların mümessilliğini almak olduğunu da düşünüyorum.
İkinci olarak da kendimize Onur Günü’ne gelen onca insanla nasıl politik bir ilişkimiz olduğuna dair sorular sormalıyız. Ayrı bir etkinlik yapmanın, bu kişileri ‘şirket kültürüne’ ya da yaşanılan bu gün her neyse ona teslim etmemiz anlamına geldiğini düşünüyorum. Onur Günü’ne gelen insanlara politik bir mesajla ulaşmaya ihtiyacımız var. Orda olmak ve yaşanılana alternatifler arayanlara öncülük etmek zorundayız.

Queer By Nature: Onur Günü, çocukların, yaşlıların, ailelerin, sakatların, kısa boyluların, hayvan besleyenlerin, arkadaşlarıyla buluşmak ve onlarla konuşmak isteyenlerin, yeni insanlarla tanışmak ve onlarla konuşmak isteyenlerin temsil edilmediği, seslerinin duyulmadığı, görülmediği bir hale büründü. Evde dokudukları kumaşlarını satmayı ya da kendi sanat çalışmalarını sunmayı isteyen insanlar çok azlar ve onları duymak ve görmek de o kadar zor.
Var olan festivale özerk olan yan bir organizasyon yapmanın bir çok avantajı var. İlk olarak biz savaşmak zorunda değiliz. İstemediğimiz sponsorları başımızdan def etmek zorunda değiliz, onlar bizim için orda değiller ki zaten. Bizim doğrudan yapmamız gereken şey, ‘temsil edilmeyenleri’ davet etmek ve daha önemlisi temsil edilmeyenleri kendilerini doğrudan temsil etmeleri için teşvik etmek- yaratıcı olmaları için onlara cesaret vermek. Bu kültür inşa eden etkinlikte, büyük bir parti kadar diğer büyük etkinliklerin de başarılabileceğini düşünüyoruz.

Daha ilerici ve köklerine yakın bir Onur Günü nasıl bir şey olacak peki? Mesela yine büyük bir parti olacak mı?

Glamorous Outcasts: Bu benim karar verebileceğim bir şey değil. Onur Günü’nde ne görmek istiyorum? Herkesin bir araya gelerek cinsel yönelim temelinde yapılan baskının bitmesini ve cinsel yaşamlarımıza devletin müdahalesini önleyecek yasaların tamamlanmasını talep ettiğimizi görmek istiyorum. Oh, elbette talep ettiğimizde sokaklarda özgürce dans edebilmeliyiz.

Queer By Nature: Kişilerin birkaç arkadaşıyla bir araya gelip ‘hadi bir değişiklik yapalım,başkaları ve kendimiz için yeni bir şey yaratalım’ demelerinin içinde sonu gelmez olasılıkları barındıran ilerici bir politika olduğunu düşünüyorum.

Çeviren: Murat Yalçınkaya

Etiketler: yaşam, dünyadan
İstihdam