15/02/2024 | Yazar: Kaos GL

Kuir Eğlencenin Peşinde podcast serisi, LGBTİQA+ hafızasını eğlence hayatı üzerinden belgeliyor.

Kuir Eğlencenin Peşinde’nin ilk bölümü yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Hafıza Merkezi’nin yürüttüğü Hafıza ve Gençlik projesi geçtiğimiz ay sonunda tamamlandı. Hafıza ve Gençlik kapsamında hazırlanan projelerden biri de katılımcılardan Hêlîn Batar’ın hazırlayıp sunduğu Kuir Eğlencenin Peşinde başlıklı podcast serisi oldu.

İlk bölümü bugün yayınlanan Kuir Eğlencenin Peşinde serisinde Helin, merkezine aldığı “LGBTİQA+ tarih, kültür ve hareketinin ne kadarını lubunyaların eğlence hayatı üzerinden izleyebiliriz?” sorusuna her bir bölümde farklı lubunyaların kişisel deneyim ve tanıklıklarını kendi sözleriyle, kendi seslerinden dinleyerek cevap arayacak.

Zamansal ya da mekânsal bir kısıtlamaya gitmeyen podcast serisi, Türkiye LGBTİQA+ hareketi için önemli olduğu düşünülen çeşitli olay ve temaları aynı temel soru çevresinde araştırıyor. Toplumsal hafıza ve kültürün kıymetli parçaları olsalar da çoğunlukla göz ardı edilen eğlence pratik ve mekânlarının hafızasını tutmayı amaçlayan bu podcast serisi, kuirlerin dünyanın hemen her yerinde eğlenme alışkanlıkları, motivasyonları ve tarihleriyle diğer toplumsal gruplardan ayrılmasını ve eğlencenin, eğlence mekânlarının LGBTİQA+ hak mücadelesinde kritik yere sahip olmasını başlangıç noktaları olarak alıyor.

Seri, Türkiye LGBTİQA+ hak mücadelesinin ve Türkiye’de yaşayan lubunyaların hayata katılımlarının tarihçelerine ek olarak hayatın her alanını etkilediği gibi eğlence hayatını da kaçınılmaz olarak etkileyen savaş, göç, Çözüm Süreci, ekonomik kriz, Gezi Direnişi, deprem gibi Türkiye yakın tarihinden olayların yansımalarını da yine lubunyaların eğlence pratikleri üzerinden izlemeyi amaçlıyor. Çeşitli nedenlerle kapanmış ya da kapanmak zorunda bırakılmış kuir ve/ya feminist eğlence mekânlarının unutulmasının önüne geçmeyi hedefleyen seri, tüm bunların yanında Türkiye LGBTİQA+ hareketinin Kürt özgürlük hareketi ve feminist hareket gibi başkaca hak mücadeleleri ile kurduğu dayanışma ve bağların, yaşadığı kopmaların da izlerini yine kuir eğlence hayatında gözlemlemeyi amaçlıyor.

Türkiye LGBTİQA+ hareketinin ve Türkiyeli lubunyaların eğlence hayatı ve mekânlarıyla ilişkisi ve önemi üzerine yapılan tarihsel araştırmalar; konu hakkındaki belgesel, makale, podcast, video gibi tüm dünyadan çeşitli kaynakların taranması, çok sayıda Türkiyeli lubunya ile yapılan enformel görüşmeler ve görüşmecilerin kuir eğlence hayatına aktardıkları bilgi, deneyim ve öneriler Kuir Eğlencenin Peşinde podcast serisinin arka planını oluşturan temel kaynaklar olarak sıralanabilir.

Halihazırda tanıtım bölümü ve Sema ile Toplumsal Hafıza ve Kuir Eğlenceye Giriş başlıklı iki bölümü yayında olan Kuir Eğlencenin Peşinde serisinin ilerleyen bölümlerinde işlenecek temalardan bazıları kuir göçmen ve mültecilerin eğlence pratikleri, Türkiye LGBTİ+ hareketinde Kürtler ve örgütlenme mekânları olarak eğlence mekânları olacak. Serinin yeni bölümleri iki haftada bir Çarşamba günleri yayınlanacak.


Etiketler: medya, kültür sanat
İstihdam