29/12/2010 | Yazar: Kaos GL

‘LGBT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2009’ kitabı çıktı.

“LGBT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2009” kitabı çıktı. LGBT Hakları Platformunun raporlaştırdığı, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans bireylerin 2009 yılı içinde yaşadıkları insan hakları ihlalleri Kaos GL yayına hazırladı.

 

Yıl boyunca yapılan görüşmelere, örgütlere yapılan başvurulara, örgütler tarafından izlenen medyadaki verilere dayanılarak hazırlanan Rapor, 2009 yılı boyunca LGBT bireylerin yaşadıkları hak ihlallerini kayıt altına alıyor..

 

Birinci bölümde, yaşam hakkı ihlallerine yer verilen raporun ikinci bölümünde, kötü muamele ile özgürlük ve güvenlik hakkı ihlalleri vakıalar üzerinden birlikte değerlendiriliyor.

 

Üçüncü bölümde ise ayrımcılığa uğramama hakkının ihlali olarak ifade edilen alandaki ihlallere yer veriliyor. Bu bölümde ayrımcılık yasağı ile birlikte ihlal edilen başka hakların da ihlal edildiği tespit edilmiş ve kategorik olarak ihlal edilen haklara göre bir arada değerlendirildi.

 

Son bölümde ise 2009 yılı boyunca hükümetin cevaplaması istemiyle TBMM’de sunulan soru önergeleri ve Avrupa Komisyonunun Türkiye Cumhuriyetinden cevaplanması talebiyle verilen önergelerine yer veriliyor.

 

2009 LGBTT’ler İçin Zor Bir Yıl Oldu

 

LGBTT Bireyler için 2009 yılı zor bir yıl oldu. Nefret cinayetleri, medyanın yoğun homofobik ve transfobiden beslenerek yeniden dolaşıma soktuğu yer yer suç ortağı olduğu nefret söylemleri ile polisin LGBT bireylere yönelik işkence ve kötü muamelesi ile dolu bir yılı geride bıraktık.

 

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında çalışan sivil toplum örgütleri olarak bir yandan LGBTT bireylerin insan hakları ihlallerini izlemeye bir yandan da derneklerimize yönelik baskılarla uğraşmaya devam ettik. Lambdaistanbul’un derneğine yönelik açılan kapatma kararının Yargıtay tarafından kapatılamaz kararına sevinirken “teşvik etmemesi” koşulunu görmezden gelemedik. Sonrasında Siyah Pembe Üçgen Derneğine yönelik kapatılma talebiyle açılan dava sürecini beklediğimiz bir yıl oldu. 2006 yılında Kaos GL Dergisinin 28. Sayısının pornografik bulunması ve toplatılması üzerinden açılan iki ayrı dava hem Yargıtay’da hem de Aihm’e sürecinde devam etti. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı alanında çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik baskılar, bu alanda çalışmak isteyen insiyatiflerin örgütlenmesi önünde ciddi bir engel oluşturmakta. Aynı zamanda açılan davalar, derneklerin faaliyetlerini yürütmesi konusunda ciddi engelleri de beraberinde getirdiği bir yıl yaşadık.

 

LGBTT bireylere yönelik insan hakları ihlallerini izleme ve raporlama sırasında karşımıza çıkan sorunların başında “adalete erişimin” önündeki engeller. Kolluk kuvvetleri ile başlayan süreç yargılanma aşamasında devam ettiğini görmekteyiz.

 

2009 Yılı Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transkesüel bireyler için gene zor bir yıl oldu. Kaos GL Derneği, Pembe Hayat LGBTT Derneği, Lambdaistanbul LGBTT Derneği, Siyah Pembe Üçgen Derneği, Morel Eskişehir LGBTT Oluşumu, Hevjin LGBTT Oluşumu(bu rapor hazırlıkları devam ettiği süreç içinde Piramid LGBTT Oluşumu adını değiştirdi)’nun birlikte gerçekleştirdiği raporlamalarıyla bu rapor hazırlandı.  Raporun hazırlanması aşamasında her türlü desteği sunan Elif Ceylan Özsoy, Fırat Söyle, Buse Kılıçkaya, Yasemin Öz ve Senem Doğanoğlu’na emekleri için LGBTT Hakları Platformu olarak teşekkür ederiz. Aynı zamanda tutulan raporları birleştirerek bu raporun ortaya çıkmasını sağlayan Umut Güner ve Senem Doğanoğlu’na LGBTT Hakları Platformu olarak ayrıca teşekkür ederiz.

Rapora bu aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.kaosgldernegi.org/resim/kutuphane/dl/2009lgbthaklarirapor.pdf

 

LGBTT Hakları Platformu adına Kaos GL Derneği

 


Etiketler: yaşam
İstihdam