29/04/2021 | Yazar: Kaos GL

LGBTİ+ asistan hekimlerin yaşadığı sorunlar “Asistan Hekim Olmak Çalıştayı”nda raporlandı: “Çalışma arkadaşlarımız tarafından LGBTİ+ hastalara sıklıkla sarf edilen ayrımcı ifadelere tanık oluyoruz, bazen aynı ayrımcı ifadeler bize karşı da sarf ediliyor.”

“LGBTİ+ asistan hekimler olarak çalışma hayatımızda da sosyal baskı, aşağılama, yok sayılmaya maruz kalıyoruz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türk Tabipler Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda “Asistan Hekim Olmak Çalıştayı” düzenlendi.

Genç hekimlerin zorlu çalışma koşulları, niteliksizleşen eğitim süreçleri, çalışma alanlarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunların etraflıca tartışıldığı çalıştayda LGBTİ+ asistan hekimlerin yaşadığı sorunlar “Temel Sorunlar” başlığı altında şöyle raporlandı:

1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve heteroseksist tutumların tıp eğitimi ve çalışma alanlarında hâkim olması ayrımcı, aşağılayıcı, homofobik dilin çalışma ortamlarında sıkça kullanılması, bunun normalleştirilerek sürdürülmesindeki ısrarcı tavır,

“Hastane içinde ve sağlık sisteminde tüm işleyiş kadın/erkek ikiliği üzerine kurulduğu için bu ikiliğe uymayan bazı hastalar ve sağlık çalışanları olarak sistemin dışına itiliyoruz.”

2. Erkek egemen toplumsal cinsiyet normlarının tıp alanında da baskın olarak bulunması sonucu çalışma ortamlarında yönelimlerin kabul edilmemesi. Kabul görememe kaygısıyla kimliğin açıkça yaşanamamasının kişilerde baskı yaratması ve kendini ifade edememenin yarattığı içsel bunalımlar,

“Çalışma hayatından dışlanmamak için LGBTİ+ bireyler olarak olmadığımız kişiler gibi davranmak zorunda kalıyoruz.”

3. Hekimlerin LGBTİ+ bireylere yaklaşım konusunda bilgi eksikliklerinin olması nedeniyle uygun yaklaşım gösterememeleri ve bunun sonucunda hekimlere olan güvenin azalması,

“Çalışma arkadaşlarımız tarafından LGBTİ+ hastalara sıklıkla sarf edilen ayrımcı ifadelere tanık oluyoruz, bazen aynı ayrımcı ifadeler bize karşı da sarf ediliyor.”

4. LGBTİ+ bireylerin cinsel yönelimlerinin yok sayılması. Üstleri tarafından dayatmalara varan öneri ve tavsiyelerin bezdirici bir hal alması,

“LGBTİ+ asistan hekimler olarak meslek hayatımızın dışında olduğu gibi çalışma hayatımızda da sosyal baskı, aşağılama, yok sayılmaya maruz kalıyoruz. Meslek hayatımızda buna ek olarak mobbing ve/veya atılma tehdidiyle yaşıyor, olmadığımız kişiler gibi davranmak zorunda kalıyoruz.”

5. Bireylerin kimliklerini açık bir şekilde yaşaması halinde ötekileştirilmeleri, şiddet ve taciz olaylarına maruz kalmaları ve bununla ilgili koruyucu düzenlemelerin yetersiz oluşu. Mevcut düzenlemelerin bile etkili bir biçimde uygulanmaması.

“LGBTİ+’lar olarak bizleri koruyacak yazılı ve sosyal kurallar olmadığından ayrımcılık yapıldığı durumlarda haklarımızı arayamıyoruz.”

“LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa yönelik suçların net bir biçimde belirlenerek tüm sağlık alanında önlemler alınması gerekiyor”

Çalıştay raporunda LGBTİ+ asistan hekimlerin yaşadığı sorunlar için şu çözüm önerilerine yer verildi:

LGBTİ+’ların desteklenmesi, toplumda bilinç yükseltici çalışmaların yapılması amacıyla meslek odalarında bağımsız çalışma gruplarının oluşturulması,

Tıp eğitimi sürecinde ve mezuniyet sonrası eğitimlerde LGBTİ+ bireylerin hakları ve LGBTİ+’lara yaklaşım açısından tüm sağlık çalışanları için zorunlu eğitimlerin düzenlenmesi,

LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa yönelik suçların net bir biçimde belirlenerek tüm sağlık alanında önlemler alınması.

“Asistan Hekim Olmak Çalıştayı” raporunun tam halini buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, sağlık
nefret