17/09/2021 | Yazar: Kaos GL

LGBTİ+ danışanlara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim odaklı soru ve sorunlar için hizmet veren SPoD LGBTİ+ Danışma Hattı’nın 8. Gönüllü Eğitimi başvuruya açıldı.

LGBTİ+ Danışma Hattı 8. Gönüllü Eğitimi başvuruları açıldı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

2017 yılından bu yana cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim odaklı soru ve sorunlar için hizmet veren SPoD LGBTİ+ Danışma Hattı, yeni gönüllüleri için sekizinci dönem eğitimini çevrimiçi vermeye hazırlanıyor.

LGBTİ+ Danışma Hattı nedir?

SPoD’dan kapsamlı eğitim ve düzenli süpervizyon alan gönüllü akran danışmanlar tarafından yürütülen LGBTİ+ Danışma Hattı, LGBTİ+ danışanlara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsel sağlık ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, cinsiyet uyum süreci, askerlik muafiyet süreci ve sosyal hizmet kurumları gibi konularda danışmanlık veriyor. Bununla birlikte açılma süreci, akran zorbalığı, aile ilişkileri ve ilişki zorlukları gibi konularda duygusal destek sağlıyor. LGBTİ+ Danışma Hattı’na başvuran danışanlar ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hukuki danışmanlık, psikolojik destek ve sosyal hizmet konularında SPoD’un ilgili çalışma alanlarındaki uzmanlara yönlendiriliyor.

LGBTİ+ Danışma Hattı gönüllüsünün görev ve sorumlulukları şöyle:

LGBTİ+ Danışma Hattı’na başvuran kişilerin ilk bağlantı kurduğu kişidir.

Danışanlara LGBTİ+ Danışma Hattı’nın hizmet alanlarında telefon ve e-posta yoluyla danışmanlık sunar ve verilen hizmete dair verileri raporlar.

LGBTİ+ Danışma Hattı Koordinatörü ve Ekip Sorumlusu’na karşı sorumludur.

LGBTİ+ Danışma Hattı gönüllüsü ayda toplam 12 saat hat nöbeti tutar ve aylık süpervizyon ve koordinasyon toplantılarına katılır.

Danışanlara kendi girişimciliğiyle duyarlı bir şekilde en iyi bilgiyi sunmayı hedefler.

Verdiği bilgi ve desteğin danışanın fiziksel, psikolojik ve duygusal esenliği üzerindeki etkisinin farkındadır.

Verdiği bilginin doğru, güvenilir ve güncel olması için çaba gösterir.

Karmaşık gelebilecek bilimsel, hukuki, sosyal, akademik ve tıbbi konuları anlaşılabilir bir şekilde danışana sunar.

Danışanlara destek verirken SPoD’un LGBTİ+ Danışma Hattı ve ilgili diğer politikalarının sınırları içinde davranır.

Danışanlara gerektiğinde duygusal destek sağlar.

Nitelik ve beklentiler ise şöyle:

Dört tam günlük eğitim programının tamamına katılmak ve mevcut gönüllülerden iki gün staj almak

Staj döneminin tamamlanmasının ardından en az bir yıl süreyle LGBTİ+ Danışma Hattı’nda görev almak

İyi bir dinleyici olmak, gerekli iletişim becerilerine sahip olmak ve empatik ilişki kurabilmek

LGBTİ+ camiasını etkileyen konularda duyarlı ve bilgili olmak

Zor durumlarda sakin ve etkili olabilmek

Danışanların çok kültürlü yapısı karşısında önyargısız davranmak

Kendi başına ve bir takımın üyesi olarak çalışabilmek

Güçlü bir iş etiği anlayışına sahip olmak ve geri bildirime açık olmak

LGBTİ+ Danışma Hattı’nda görev aldığı gün ve saatlerde sorumluluğunu gecikmeden yerine getirmek

Süpervizyon ve koordinasyon toplantılarına eksiksiz katılmak, katılmadığında LGBTİ+ Danışma Hattı’nda görev yapamayacağını bilmek

Gizlilik kuralının önemini anlamak, içselleştirmek ve bu kuraldan şaşmamak

Danışanlarla profesyonel ilişkileri ve sınırları her daim sürdürmek

İkincil travmaların farkında olmak ve gerektiğinde destek istemek

LGBTİ+ Danışma Hattı’nın diğer gönüllülerini desteklemek ve yeni gönüllülerle bilgi ve deneyim paylaşmaya hazır olmak

Kendisini LGBTİ+ hareketin öznesi olarak tanımlamak

Tercihen İngilizce, Kürtçe ve Arapça gibi ikinci bir dile hakim olmak

Hat nöbeti hakkında:

LGBTİ+ Danışma Hattı nöbeti resmi tatiller hariç hafta içi 12.00-18.00 arasında nöbet çizelgesinde belirtilen üçer saatlik zaman dilimlerinde gerçekleşir.

Nöbetteki gönüllü, güncel danışmanlık raporlarını okur ve takip edilmesi gereken vakaların sürdürülebilirliğini sağlar.

LGBTİ+ Danışma Hattı’nı dernek ofisinden açacak gönüllü, gerekli teknik kontrolleri sağlayabilmek için nöbet saatinden en az on beş dakika önce ofiste hazır bulunur.

LGBTİ+ Danışma Hattı uzaktan açılacaksa gönüllünün on beş dakika kuralına ek olarak görüşmelerin bölünmeyeceği ve üçüncü kişiler tarafından duyulmayacağı güvenli ve sessiz bir ortamda bulunması gerekir.

COVID-19 pandemisiyle birlikte LGBTİ+ Danışma Hattı uzaktan açıldığı için gönüllünün gerekli teknik ve teknolojik donanıma sahip olması beklenmektedir.

Sözlü ve yazılı danışmanlık sonrasında gelen başvuruya dair veriler raporlanır.

Gönüllüler, bir sonraki ayın nöbet seçimlerini önceki ayın sonuna kadar tamamlar.

Gönüllüler, kendi aralarında rızaya ve karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak LGBTİ+ Danışma Hattı Sorumlusu’na bildirmek şartıyla nöbet değişikliği yapabilir.

SPoD’un sorumlulukları neler?

LGBTİ+ Danışma Hattı gönüllülerine ihtiyaçları olan tematik konularda kapasite geliştirme eğitimleri vermek

LGBTİ+ Danışma Hattı’nın işleyiş ve prosedürlerini anlatmak

Gönüllülerin duygusal birikiminin önlenmesi adına süpervizyon almalarını sağlamak

Gönüllülerinin iyilik hallerini korumaya yönelik özbakım atölyeleri düzenlemek

İkincil travmaya maruz kaldığı için desteğe ihtiyacı olan gönüllüleri Psikolog Ağı’ndaki uzmanlardan destek almaları konusunda teşvik etmek

LGBTİ+ Danışma Hattı 8. Gönüllü olduğunuzda kazanabilecekleriniz:

LGBTİ+ camiası içinde desteğe ihtiyaç duyan kişilere destek olmak

Bu desteği sunarken edineceğiniz iletişim becerileri

Eğitim ve kapasite geliştirme, kişisel ve profesyonel gelişim

LGBTİ+ camiasıyla ilgili kaynakları öğrenmek

Sosyal konularda bilgilenmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek

Çeşitliliğe değer verilen bir dernekte gönüllü olmak

LGBTİ+ hareketi için bir farklılık yaratmak

Sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, sivil toplum gibi alanlar için kariyer hazırlığı

Eğitim programı:

Son başvuru tarihi: 8 Ekim 2021, 23:59
Mülakat tarihleri: 11-24 Ekim 2021
Eğitim tarihleri: 30-31 Ekim ve 6-7 Kasım 2021
Staj tarihleri: Daha sonra belirlenecek

Sadece olumlu başvurulara geri dönüş yapılacak. Mülakat, eğitim ve staj süreçleri çevrimiçi yürütülecek.

Başvuru formu için tıklayın!

Hatırlatma: Zamanlama önemlidir. Hayatınızın duygusal olarak zor bir döneminden geçiyorsanız, LGBTİ+ Danışma Hattı gönüllüsü olmak sizin için şu an zorlayıcı olabilir.

*Bu etkinlik, The Black Sea Trust for Regional Cooperation desteğiyle düzenlenmektedir. Burada yer alan görüşler, The Black Sea Trust ve ortaklarının görüşlerini yansıtmayabilir.


Etiketler: yaşam
nefret