05/03/2019 | Yazar: Gözde Demirbilek

SPoD ve Genç LGBTİ+’nın, 31 Mart’taki yerel seçimler için hazırladığı “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü” imzaya açıldı. 21 LGBTİ+ örgütü metnin destekçisi ve takipçisi.

“LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü” imzalarını bekliyor! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

SPoD ve Genç LGBTİ+’nın, 31 Mart’taki yerel seçimler için hazırladığı “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü” imzaya açıldı. 21 LGBTİ+ örgütü metnin destekçisi ve takipçisi.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+), 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarına LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesindeki sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni” hazırladı. LGBTİ+’lara yönelik her türlü baskı, şiddet ve ayrımcılığın arttığı bu dönemde, belediye başkan adaylarının seçildikten sonra bulundukları şehirlerde LGBTİ+’ların maruz kaldıkları ayrımcılıkların ve hak ihlallerinin bilincinde olmalarını bekleyen metnin maddeleri şöyle:

1) Aday olduğum kentte eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı,

2) LGBTİ+’ların -özellikle yaşlı ve engelli LGBTİ+’ların- maruz kaldıkları ayrımcılıkların ve hak ihlallerinin bilincinde olarak, yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri; başta sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkı olmak üzere temel haklardan eşit olarak yararlanabilmeleri, gençlik çalışmalarının LGBTİ+ kapsayıcı şekilde yürütülmesi için gereken politikaları hayata geçirmeyi,

3) Belediye içerisinde Eşitlik Birimleri ve benzeri birim ve komisyonların kurulması için çalışmayı,

4) Seçim sonrası stratejik plan hazırlama sürecine LGBTİ+ dernek ve oluşumlarını dahil ederek LGBTİ+ kapsayıcı politikalar oluşturmayı,

5) Belediye bütçesi hazırlanırken bu politikaları göz önünde bulundurmayı,

6) Belediye hizmetlerinin kapsayıcı biçimde sağlanması amacıyla LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği içinde çalışmayı,

7) Belediye mevzuatını cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan şekilde güncellemeyi ve ayrımcılık, taciz ve şiddet karşıtı politika belgesi oluşturmayı,

8) Belediye çalışanlarına LGBTİ+ hakları ve ayrımcılık konusunda kurum ve meslek içi eğitimler düzenlemeyi,

9) Seçildiğim takdirde şehrimde bulunan LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla yılda en az iki kez bir araya geleceğimi,

10) LGBTİ+ dostu kent ve belediye başkanı olacağımı taahhüt ederim.

Aşağıda adı geçen 21 LGBTİ+ örgütü, SPoD ve Genç LGBTİ+ tarafından hazırlanan, adayların imzasına açılan metnin destekçisi ve takipçisi olacağını söyledi:

Adana LGBTİ+ Dayanışma, BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Topluluğu, Boysan'ın Evi, Çanakkale LGBTİ İnisiyatifi, Denizli LGBTİ Aileleri Grubu, Dokuz Eylül Eşit Şerit Topluluğu, Eskişehir Anadolu LGBTİ+, Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Topluluğu (QueerDeer), Kaos GL Derneği, Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu, Kocaeli LGBTİ İnisiyatifi, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİQ+ Aileleri ve Yakınları Destek Grubu, LİSTAG Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Aileleri ve Yakınları Grubu, Muamma LGBTİ+ Derneği, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat Derneği, Siyah Pembe Üçgen Derneği

Siz de adaylarınıza metni imzalatmak ve takipçisi olmak istiyorsanız, yereldelgbti@spod.org.tr veya yereldelgtbi@genclgbti.org adreslerine e-posta yollayarak iletişime geçebilirsiniz.

İlgili haber

SPoD ve Genç LGBTİ+’dan “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”

LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü destekçilerini bekliyor!


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
İstihdam