24/12/2019 | Yazar: Gözde Demirbilek

Genç LGBTİ+ Derneği’nden Duygu Yayla: LGBTİ+ gençlerin kendi sözlerini ürettiği bir alan, birlikte öğrenmeyi de beraberinde getiriyor.

“LGBTİ+ gençler tarafından LGBTİ+ gençler için!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İzmir’de bulunan Genç LGBTİ+ Derneği’nden Duygu Yayla ile bir araya geldik ve derneğin çalışmalarına dair konuştuk. Keyifli okumalar!

Bir dernek kurmaya nasıl karar verdiniz?

Bu fikir Ege Üniversitesi’nin LGBTİ+ öğrenci grubu olan LeGeBİT’te birlikte çalışma yürüttüğümüz döneminde ortaya çıktı. Üniversitede çalışma yürütmek zorlaşmaya başlamıştı. Resmi bir kulüp olma başvurumuz kabul edilmediği için çalışmaları saklayabileceğimiz bir odamız ya da etkinliğe mekân sağlayabilecek bir üniversitemiz yoktu. Gençlik çalışmalarıyla ilgili bizim gibi kaygılı birkaç arkadaşla daha bir araya gelerek “Nasıl yapsak?” diye düşünmeye başladık. Dernekleşme süreciyle ilgili LGBTİ+ derneklerinden destek alarak başvurumuzu yaptık. Kabul aldıktan sonra Genç LGBTİ+ Derneği kurulmuş oldu.

Bu sürece tanık olmuş olmak bana iyi hissettiriyor açıkçası. Hem genç olmak hem de hareketin içinde genç olmak farklı ilişkilenmeleri de beraberinde getiriyor. Birlikte öğrenme süreci önemli oluyor.

Genç olmak, kendini tanımanın ve hayatını kurmaya çalışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri. LGBTİ+ gençlerin hangi durumlarda neler hissettiklerini, akran zorbalıklarının dışında alanda gördükleri deneyimli aktivist – deneyimsiz aktivist ilişkisinde deneyimin aktarılmaktan öte hiyerarşiye dönüşmesi bizi rahatsız ediyordu. Bu “Hep birlikte yapıyoruz” motivasyonunu kırıyor diye düşünüyorum. Bu yüzden de LGBTİ+ gençlerin kendi sözlerini ürettiği bir alan, birlikte öğrenmeyi de beraberinde getiriyor, doğru.

LGBTİ+ gençlerle çalışmak sadece heteroseksist ve cisgender kimliği yücelten dünyaya karşı değil alanın kendi içinde yarattığı hiyerarşiye karşı da yeni yöntemler yaratacaktır diye düşünüyorum. Tam buradan aslında hareketin içinde deneyimlerin aktarılma noktasında umutsuzlaştıran ya da gerçeğe değmeyen durumları nasıl okuyorsun? Gençlik çalışması yürütürken “O öyle olmaz, böyle olur” diyenler oluyor mu mesela?

“Öyle olmaz, böyle olur” olmasa da bazen derneğin adında “genç” geçtiği için derneğin çalışmaları için de biraz “hafife alma” tavrını görüyoruz. Bu nadir olarak yaşansa da gençlik çalışmalarının Türkiye’de çok da ciddiye alınmamasının başka yansımasıyla LGBTİ+ hareketinde karşılaşmak gibi oluyor. Deneyimin aktarımıyla “benim dediğim doğrucu”luk karıştığı yerlerde rahatsız edici olabiliyor.

“LGBTİ+ gençler tarafından LGBTİ+ gençler için” derken, mesela gençlik kıstasını neye göre belirliyorsunuz?

Dernek için hiçbir zaman “Şu yaşın üzerindeki kişiler gelemez” gibi bir kural koymadık, böyle bir şeyi gerçekçi bulmuyoruz. Ancak, tüzüğümüzde 35 yaşın üzerinde yönetim kurulu üyesi olamayacağını söyledik. Gençlik çalışması yürüten bir derneğin gençler tarafından yönetilmesi ve karar merciinin özneler olması gerektiğini düşünüyoruz. Etkinlikleri gençlerin ihtiyacı olduğunu paylaştıkları konular üzerinden düzenliyor olsak da, herkese açık bir katılım düzeni planlıyoruz.

Bu yıl LGBTİ+ Gençlik Festivali’nin üçüncüsünü düzenlediniz ve ilk defa şehir dışından katılımcılar için bütçeniz oldu sanırım. Festival’in ilk yılından bu yana olmasını tahayyül ettiğiniz bir katılım mıydı bu?

LGBTİ+ Öğrenci Buluşmaları’ndan bu yana istediğimiz bir katılım bu evet. Aslında daha fazla katılımcının gelişini sağlamak, hep birlikte hem sosyalleşip hem de tartışmak istiyoruz. Dördüncü Festival’de mevcut fon sıkıntısını atlatabilirsek daha fazla katılımcının gelişini karşılayabilmeyi istiyoruz.

Fon sıkıntıları sadece Türkiye’deki LGBTİ+ örgütleri için değil aslında dünya üzerinde gençlik örgütlerinin sürekliliği açısından krizli bir dönemden geçiyoruz. Bu da Genç LGBTİ+ Derneği için iki yönden de zorlayıcı oluyor diye tahmin ediyorum.

Çok doğru. Dünya çapında gençlik faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlar açısından krizli bir dönemden geçiyoruz. Gündemi takip etmeye ve katılımcı olmaya çalışıyoruz ancak gençlik ve LGBTİ+ çalışan örgütlerin bazılarına fiziken ulaşmak zor oluyor. Maddi kaygıyı gözetmek ve kendimizi güçlendirmeyi ön plana almayı düşünmemiz gerekiyor. Böyle olduğunda dünya ülkelerinden gençlerin katıldığı etkinliklere gitmek için olanak yaratmak bazen de elimizi sıkıştıran bir yere düşüyor. Bu dönemi hasarsız atlatmaya çalışıyoruz.

Genç LGBTİ+ Derneği’nin Çalışmaları

Gençlik Festivalleri

Her yıl bahar aylarında gerçekleştirilen Gençlik Festivali’nin bu yıl üçüncüsü müzik, tiyatro, atölyeler, festival pikniği ve paneller ile İzmir’deki LGBTİ+’lar ve aktivistler ile buluştu.

Festival, İzmir’in güzel havalarında LGBTİ+ gençleri bir araya getirerek, hem eğlendirip hem de gençlik çalışmaları için katılan herkesin sözünü söyleyebileceği bir alan açmayı sağlamak amacıyla yola çıktı.

LGBTİ+ Kitaplığı

Genç LGBTİ+ ofisinde verilen hizmetlerden bir diğeri de LGBTİ+ kitaplığıdır. Kitaplıkta bulunan ve sayısı her gün artan yayınlara ulaşmak için Genç LGBTİ+ ofisini ziyaret edebilirsiniz.

Açılma Sohbetleri

Açılma Sohbetleri, bir akran destek grubudur. Akran destek grubu; katılımcıların bilgi, duygu, düşünce, pratik ve deneyimlerini paylaşarak birbirlerine psikolojik ve sosyal olarak iyi oluşlarına katkıda bulundukları bir çeşit sosyal destek grubudur.

Açılma Sohbetlerine katılmak için Genç LGBTİ+ Derneği’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruları takip edebilirsiniz.

Danışmanlık Hizmetleri

Genç LGBTİ+ Derneği, birden fazla kanal aracılığıyla danışmanlık hizmetleri vermekte. Her geçen gün bu hizmetleri çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdüren dernek, aynı hassasiyetle danışma konularını da (açılma, askerlik, hak temelli talepler, cinsel sağlık, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili sorular, beden geçiş süreci, …) çeşitlendirmek için günden güne çalışmakta.

Yüz yüze akran danışmanlığı, online danışmanlık, telefon hattı, hukuki danışmanlık, akademik danışmanlık ve uzman yönlendirmesi gibi birçok farklı kanal ve yöntem ile ihtiyacınız olduğunda Genç LGBTİ+ Derneği’nden danışmanlık talep edebilirsiniz.

Kondoma Erişim

Bazı toplumsal ve ekonomik sebeplerle erişimi zor olan kondomlara erişimi kolaylaştırmak için uzun bir süredir ofisten ücretsiz kondom dağıtımı gerçekleştiren Genç LGBTİ+ Derneği, etkinliklerinde de kondom dağıtımı yapmaya devam ediyor.

* Bu söyleşi ilk olarak Kaos GL dergisinin “Gençlik” dosya konulu 168. sayısında yayınlanmıştır. Dergiye; online aboneler dergi websitesinden ulaşabilir. Dergiyi internetten satın almak için ise Notabene Yayınları ile iletişime geçebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, yaşam
İstihdam