17/01/2020 | Yazar: Kaos GL

Üç kent konseyinden LGBTİ+ ve eşitlik meclisleri açıklama yayınladı: LGBTİ+’lar artık çabuk unutulan afaki sözler, kişilerle birlikte değişen istisnai inisiyatifler değil; haklarını koruyacak güçlü ve kalıcı mevzuat, mekanizma ve politikalar talep ediyor.

“LGBTİ+’lar afaki sözler değil kalıcı mekanizmalar talep ediyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İstanbul Kadıköy ve Şişli Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisleri ile İzmir Buca Kent Konseyi Eşitlik Meclisi, belediyelerde LGBTİ+ istihdamına ilişkin ortak açıklama yayınladı.

Kent konseyleri açıklamalarından Niler Albayrak’ın Avcılar Belediyesi’nde işe başlamasını olumlu bir gelişme olarak tanımlarken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde eşcinsel çalışan Erkan Altay’ın işten çıkarılmasını eleştirdi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

2020’nin ilk günlerinde bir iyi, bir de kötü haber aldık. Trans aktivist Niler Albayrak, 6 Ocak günü Avcılar Belediyesi’nde şoför olarak işe başladı. Aynı gün, Aralık 2019’da İBB Beyaz Masa’da işe alınan eşcinsel erkek Erkan Altay’ın, cinsel yöneliminin öğrenilmesi sonrası henüz eğitim süreci devam ederken işten çıkarıldığı basına yansıdı.

Türkiye’de ilk defa açık kimlikli trans bir kadını istihdam eden Avcılar Belediyesi’ni tebrik ediyor, sevgili Niler’e yeni görevinde başarılar diliyor, bu gelişmenin ülkemizdeki diğer belediyelere örnek olmasını istiyoruz. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan hak ihlali iddiasını endişe verici bulduğumuzu belirtiyor, sürecin takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz. Bu vesileyle yerel yönetimlere LGBTİ+’ların çalışma ve kamu yaşamına katılma hakları konusundaki pozitif yükümlülüklerini bu açıklamayla hatırlatıyoruz.

2019 yerel seçimleri döneminde SPoD ve Genç LGBTİ+ Dernekleri tarafından belediye başkanı adaylarının imzasına sunulan LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nde yer alan taahhütlerden biri, LGBTİ+’ların çalışma hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaların hayata geçirilmesine odaklanıyordu. Kaos GL Derneği’nin 2016’da hazırladığı Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Yerel Yönetimlerde Mücadeleye Dair Politika Belgesi’nde ise çalışma hayatı konusunda belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTİ+ çalışanlara herkesle eşit fırsat tanınması için politika geliştirilmesi ve belediyenin personel istihdamında LGBTİ+ kotası getirilmesi maddeleri yer alıyor.

Herkesin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa maruz kalmaksızın düzgün ve verimli bir işte çalışma, adil ve olumlu çalışma koşullarına sahip olma ve işsizliğe karşı korunma hakkı mevcuttur. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık gözetilmeksizin her yurttaşın seçilecek mevki için adaylığını koyma ve refahlarını etkileyen politikaların oluşturulma sürecine katılma da dahil olmak üzere, kamu işlerinin yürütülmesinde yer alma hakkı ve kamu hizmetinin tüm düzeylerine ve kamusal işlevlerde istihdama eşit şekilde erişim hakkı vardır.

Yerel yönetimler, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Hususunda Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Uygulanmasına Dair Yogyakarta İlkeleri ışığında; kamu istihdamında mesleki eğitim, işe alma, terfi, işten çıkarma, çalışma koşulları ve ücret de dahil olmak üzere cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve yasaklamak için tüm gerekli yasal, idari ve diğer önlemleri almalı; kamu hizmetinin her alanında eşit istihdam ve terfi koşullarını temin etmek amacıyla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı ortadan kaldırmalı; ayrımcı tutumlara karşı koymak için uygun eğitim ve farkındalık yaratma programlarını sunmalıdır.

Yine Yogyakarta İlkeleri kapsamında yerel yönetimler, kişilerin kamu işlevlerinde istihdamını kapsayan kamu işleri ve siyasi işlere katılma haklarını herkesin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine tamamen saygı duyarak ve bunlara dayalı ayrımcılık gözetilmeksizin tam olarak kullanmasını sağlamak üzere mevzuatını gözden geçirmeli, değiştirmeli ve yürürlüğe koymalı; kamusal yaşama katılımı engelleyen ya da kısıtlayan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı basmakalıpları ve önyargıları ortadan kaldırmak için uygun önlemleri almalı; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine tamamen saygı duyarak ve bunlara dayalı ayrımcılık gözetmeksizin herkesin refahlarını etkileyen politikaların oluşturulması sürecine katılma hakkını güvence altına almalıdır.

Bu doğrultuda, aşağıda imzası bulunan kent konseyi meclisleri olarak, başta kendi yerelliklerimizdeki belediyeler olmak üzere Türkiye’deki tüm yerel yönetimleri LGBTİ+’ların çalışma ve kamu yaşamına katılma haklarından etkin olarak yararlanması konusunda derhal sorumluluk almaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.

Belediyelerin LGBTİ+’lara alan açması bir lütuf değil; eşit, adil ve katılımcı bir kentin tesisi yolunda atılacak ilk adımdır. LGBTİ+’lar artık çabuk unutulan afaki sözler, kişilerle birlikte değişen istisnai inisiyatifler değil; haklarını koruyacak güçlü ve kalıcı mevzuat, mekanizma ve politikalar talep ediyor.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, kent hakkı
Dijital