10/10/2023 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’nin bilgi notuna göre LGBTİ+ hakları söz konusu olduğunda TBMM de yargısal denetim mekanizmaları da işlevsiz. Devlet, LGBTİ+’ları kamusal alandan izole etmeye çalışıyor.

“LGBTİ+’lar bütün hak kategorilerinde ihlale uğratıldılar” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, bu sene başında yayınladığı 2022 LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu’nun bilgi notunu hazırladı. Raporda öne çıkan sonuçları özetleyen bilgi notu çevrimiçi ortamda ve basılı olarak yayınlandı.

LGBTİ+’ların bütün hak kategorilerinde ihlale uğratıldığını hatırlatan bilgi notuna göre, ifade özgürlüğü en fazla ihlal edilen alan. Bunun en önemli nedeni ise devletin LGBTİ+’ları kamusal alandan izole etmeye çalışması.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayın

Bilgi notunda öne çıkan sonuçlar ise şöyle:

“İktidar koalisyonu bu politik programa uygun olarak LGBTİ+’ların sınırlı anayasal güvencelerini azaltmak için özel bir çalışma yürütüyor. Medyada nefret söyleminin engellenmesine dönük herhangi bir adım atılmazken, nefret söylemi üreten iktidar destekli medya organları Basın İlan Kurumu eliyle fonlanıyor. İstihdama erişimde ve istihdam sonrası işyeri süreçlerinde sistematik ayrımcılık var. Cezaevleri LGBTİ+’lar açısından sistematik ihlal üretiyor. Cinsiyetin hukuken tanınması için aranan hormonal ve cerrahi müdahale şartı transların beden bütünlüklerine dönük ihlallerin sistematik altyapısını oluşturuyor. Seks işçisi trans kadınlar yasal çalışma alanlarına kabul edilmiyor, aynı zamanda ikamet ettikleri evlerin fuhuş gerekçesiyle mühürlenmesi sistematik barınma hakkı ihlaline yol açıyor. İnterseks bedenlere yapılan hormonal ve cerrahi müdahalelerin bilgisi toplanmıyor ve kamuoyu ile paylaşılmıyor. İntersekslere kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma hakkı tanınmıyor. Eğitim ve yüksek öğretim sistemi LGBTİ+’ları yok sayıyor.”

“TBMM işlevsiz, Cumhurbaşkanlığı sorumluluğunu yerine getirmiyor”

Bilgi notunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kamu kurumları da ayrıca inceleniyor. TBMM bünyesindeki mekanizmaların LGBTİ+ hakları açısından işlevsiz olduğunu belirten nota göre, evrensel insan hakları standartlarına uygun bir yasa yapım süreci de yok, TBMM ayrımcı mevzuat üretiyor, mevcut mevzuatın ayrımcı yapısını değiştirmiyor.

Bilgi notunda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kamu kurumlarının tutumu ise şöyle aktarılıyor:

“Cumhurbaşkanlığı, devlet kurumlarının, LGBTİ+’ların insan haklarına erişimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Kutuplaşmış ortamda Cumhurbaşkanı ve bakanlar tarafından üretilen nefret söylemi LGBTİ+’lar açısından güvensiz bir ortama neden oluyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı kamu kurumları LGBTİ+’ları ve haklarını yok sayıyor.”

“TİHEK, LGBTİ+’lara karşı özel bir çaba içerisinde”

Yargısal denetim mekanizmalarının da LGBTİ+’lar açısından işlevsiz olduğuna dikkat çeken bilgi notuna göre, Anayasa Mahkemesindeki bireysel başvuru mekanizması LGBTİ+’lar açısından etkisiz, TİHEK ve KDK gibi yapılarsa insan hakları mekanizması görünümü altında LGBTİ+ varoluşunun ve LGBTİ+ haklarının, temel haklardan olmadığı karşıt anlatısını işliyorlar:

“TİHEK, insan hakları alanında kurduğu işbirlikleri, danışma ilişkileri ve ittifaklarla karşıt anlatıyı yaygınlaştırmak konusunda özel bir çaba içerisinde. LGBTİ+’ların kamusal hayattan tasfiyesinin yürütme içindeki araçları Reklam Kurulu, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Basın İlan Kurumu gibi kurullar.”


Etiketler: insan hakları
İstihdam