04/11/2021 | Yazar: Kaos GL

“Türkiye’de Dijital Şiddet” Araştırması, çevrimiçi şiddetin eşitsiz güç ilişkileriyle bağını ortaya koyuyor, araştırma toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de görünür kılıyor.

“LGBTİ+’lar heteroseksüellerden yüzde 68 daha fazla çevrimiçi tacize uğruyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği’nin, KONDA Araştırma Şirketi’yle birlikte gerçekleştirdiği Türkiye’de Dijital Şiddet Araştırması’nın sonuçları yayınlandı.

Çalışma, dijital şiddet olgusunun toplumdaki ayrımcılıklardan ve eşitsiz güç ilişkilerinden bağımsız olmadığına dikkat çekiyor ve “Farklı kimlikleri nedeniyle ötekileştirilen kesimler ve kırılgan gruplar (kadınlar, LGBTİ+lar, çocuklar ve gençler, etnik veya dini azınlık grupları, yoksullar, göçmenler, engelliler vb.) daha fazla dijital şiddete maruz kalmaktadır” diyor.

Raporda şu veriler de dikkat çekici:

“İngiltere’de LGBTİ+ hakları için mücadele veren Galop Derneği’nin 2021 Nefret Suçu Raporu’na göre, LGBTİ+ların %60’ı çevrimiçi tacize uğradığını ifade etmiştir.”

“Aynı araştırmaya göre, 30 yaş altı gençler (%64) 30 yaş üzeri bireylerden; LGBTİ+- lar (%68) heteroseksüellerden; siyahlar (%54) ve İspanyol kökenliler (%47) beyazlardan; demokratlar (%43) cumhuriyetçilerden daha fazla çevrimiçi tacize uğramaktadır.”

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, medya
nefret