21/09/2021 | Yazar: Kaos GL

SPoD’un “LGBTİ+’lara Yönelik Kapsayıcı ve Olumlayıcı Sosyal Hizmet Uygulaması” kitabı yayınlandı.

LGBTİ+’lara yönelik olumlayıcı sosyal hizmet uygulaması nasıl olmalı? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), “LGBTİ+’lara Yönelik Kapsayıcı ve Olumlayıcı Sosyal Hizmet Uygulaması” kitabını yayınladı.

Sosyal hizmet uzmanlarının LGBTİ+’ların sosyal ve duygusal refahlarını artırmaya yönelik müdahaleler gerçekleştirebilmelerini kolaylaştırmak için hazırlanan kitapta; terminoloji, ruh sağlığı alanında var olan mitler ve sosyal hizmet uzmanları için uygulama örneklerinin yanı sıra LGBTİ+ sivil toplum örgütlerinin listesi de yer alıyor.

Kapsayıcı ve olumlayıcı uygulama örnekleri açılma ve cinsiyet uyum süreçleri, LGBTİ+ çocuğu olan ailelerle çalışma ile şiddet, nefret söylemi ve nefret suçları başlıkları altında sıralanıyor.

Kitapta, güçlendirmeye dair stratejilerin LGBTİ+’ların olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerine, ihtiyaçlarını ve haklarını bilerek bunları savunmalarına ve daha geniş toplumda sosyal adalet için çalışmalarına yardımcı olduğu vurgulanıyor.

Uygulama örnekleri

Kitapta yer alan uygulama örneklerinden bazıları şöyle:

* Sosyal hizmet uzmanları müracaatçıların damgalanma ve ayrımcılık deneyimlerini ve müracaatçıların bunların üstesinden gelmek için kullandıkları çeşitli başa çıkma stratejilerini keşfetmelidir.

* LGBTİ+’lara yönelik gerçekleştirilen müdahaleler müracaatçı merkezli olmalıdır ve müracaatçının cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği/ifadesi patolojik hale getirilmemelidir. Bir müracaatçının cinsel yönelimini ya da cinsiyet kimliğini/ifadesini hesaba katmak önemli olsa da bu her zaman temel sorunla ilgili olmayabilir.

* LGBTİ+ karşıtı tutum ve davranışların en ince veya dolaylı ifadeleri bile, terapötik ilişki üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilmektedir.

* Sosyal hizmet uzmanları, açık fikirli ve kabul edici bir tutumda olarak, müracaatçıların heteroseksüel olduklarını varsaymazlarsa, LGBTİ+ olma ile ilgili sorunları, yaşam deneyimlerini tartışmaktan memnuniyet duyduklarını gösterip bu bağlamda açık ve kapsayıcı sorular sorarlarsa, LGBTİ+ müracaatçıların cinsel yönelimlerini ya da cinsiyet kimliklerini açıklamaları daha kolay olabilmekte ve güven verici bir ilişki kurulabilmektedir.

* Yaşlı LGBTİ+’ların deneyimlerinin yaşlanma sürecinin geçerli bir parçası olduğunu, kendi başlarına duyulmayı hak ettiğini ve yaşlanma süreciyle ilgili olarak insan deneyimi ve davranışına ilişkin önemli ve meşru bir araştırma alanı olarak kabul edilmesi gerektiğini kabul etmek önem taşır.

* Sosyal hizmet uzmanları, cinsiyet uyum sürecine başlamak isteyen kişilere prosedürü anlatmak ve süreci yürüttükleri aşamada destek olmak, refakat etmek, psiko-sosyal destek vermek, yaşadıkları ve/veya yaşayabilecekleri problemleri ortak bir akılla çözmek için danışmanlık verebilmektedir.

* Sosyal hizmet uzmanları, hormon ilaçlarına erişemeyen müracaatçılar için onları var olan kaynaklarla buluşturmalı ya da yeni kaynaklar yaratmalıdır.

Kitaba ulaşmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet, yaşlılık
İstihdam