03/02/2021 | Yazar: Kaos GL

Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği, LGBTİ+’ları hedef alan karalama kampanyalarına karşı bir açıklama yayımladı.

“LGBTİ+’ların nefret söylemiyle hedef gösterildiği bir ülkede demokrasiden bahsedilemez” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği, Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanması, öğrencilere polis saldırısı ve LGBTİ+’ları hedef alan karalama kampanyalarına karşı bir açıklama yayımladı.

“Göğe Bakalım, Gökkuşağına Bakalım! LGBTİ+ Hakları İnsan Haklarıdır” başlıklı açıklamayla dernek, LGBTİ+ derneklerinin çağrısına katıldıklarını beyan ediyor.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“LGBTİ+’ların nefret söylemiyle hedef gösterildiği bir ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinden ve demokrasiden bahsedilemez. Barışçıl toplantı ve gösteri anayasal bir haktır. Başta LGBTİ+ öğrenciler olmak üzere Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin, maruz kaldığı hedef gösterme kabul edilemez. Türkiye Anayasası’na göre herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. En temel anayasal haklarını kullanan öğrencilerin, görevi hak ve özgürlükleri tesis etmek ve korumak olan devlet kademeleri tarafından nefret söylemine, şiddete, keyfi ve hukuksuz gözaltı ve tutuklamalara maruz bırakılması, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve Anayasa’ya açıkça aykırıdır.

“Kimseye cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık yapılamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlem ve söylemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Bu bir lütuf değil, Anayasa uyarınca devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu en asli sorumluluktur. Barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan öğrencilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri üzerinden nefret söylemi ile en üst kademeden hedef gösterilmesi; LGBTİ+’ların, LGBTİ+ öğrencilerin, LGBTİ+ öğrenci kulüplerinin ve derneklerin marjinalleştirilmesi ve suçla bağlantılandırılmaya çalışılması ayrımcılık ve suçtur. Bir hukuk devletinde kabul edilmesi mümkün olmayan açık ve ağır bir insan hakları ihlalidir.

“Bir kez daha yineliyoruz, insan hakları bir bütündür ve LGBTİ+ hakları insan haklarıdır.

“Demokrasinin olmazsa olmazı barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkına yapılan hukuksuz müdahale ve keyfi gözaltılara rağmen anayasal haklarını savunan öğrencilerin ve tüm LGBTİ+’ların yanındayız. Nefrete inat, yaşasın hayat!”


Etiketler: insan hakları, kadın, eğitim
İstihdam