03/12/2020 | Yazar: Sengül Kılıç

Kaos GL Mülteci Hakları Programı, mülteci LGBTİ+’larla, tiyatro ve performans sanatçısı Gökçe Yiğitel yürütücülüğünde ‘Hikaye Anlatımı’ atölyeleri gerçekleştirdi.

LGBTİ+ mülteciler ‘Hikaye Anlatımı’ atölyesinde    Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Mülteci Hakları Programı, mülteci LGBTİ+’larla 23, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde tiyatro ve performans sanatçısı Gökçe Yiğitel yürütücülüğünde dramanın bir alt kolu olan ‘Hikaye Anlatımı’ atölyeleri gerçekleştirdi.

Atölyeler Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir ve Kayseri’de yaşayan mülteci LGBTİ+’ların katılımıyla gerçekleşti. 

“Çok dilli dayanışma hatları üretmek”

Yiğitel’in ifadesiyle atölyelerin “mülteci LGBTİ+’ların “gündelik” yaşamlarını; zorluklar, engeller, dayanışma ve neşe anlarını içine alan şekilde birbirlerine açmalarına, birbirlerinin gündeliğin içindeki olağan ya da olağandışı olay örgülerini nasıl deneyimlediği ve dillendirdiğini gözlemlemelerine ve yapıcı ilişkilenme biçimleri ve dayanışma ağları inşa etmenin imkanlarının araştırılmasına” olanak sağlaması hedeflendi.

Arapça ve Farsça konuşan mülteci LGBTİ+’ların dil engeli olmaksızın ortak bir etkinlikte buluşmasına zemin yaratılması ve çok dilli dayanışma hatlarının üretilebilmesi amacıyla etkinlikte Arapça, Farsça ve Türkçe dilleri arasında çapraz simültane tercüme hizmeti sağlandı.

“Nesne konuşabilir mi?”

Atölyeler mülteci LGBTİ+’ların kelimelerin dışında farklı ifade biçimleri ve araçları keşfetmelerine olanak sağlayacak şekilde kurgulandı. Atölyeler öncesinde katılımcılar ile atölye yürütücüsü Yiğitel arasında iki haftaya yayılan bir mektuplaşma süreci yaşandı.

İlk aşamada “Günün Nasıl Geçti?” sorusu yönetilen katılımcılardan “olağan” bir günlerinin nasıl geçtiğini yazıya dökmeleri istendi. İkinci aşamada ise katılımcılardan hikayelerinde en çok kullandıkları üç nesne, baskın olan bir eylem ve hikâyeye hizmet eden bir beden parçası ya da uzantısı belirlemeleri ve Yiğitel’e iletmeleri istendi.

Yiğitel iletilen hikaye parçalarını diğer katılımcılar arasında rastgele dağıttı. Son aşamada her katılımcıdan kendisine düşen nesne/leri, eylem ve beden parçasını/uzantısını kullanarak kendi hikâyesini, hikayesinden bir kesiti ya da hikâyenin bir ânını anlatmanın yollarını araştırması ve video kayıt altına alması istendi. İletilen video çalışmalar ve hikayeler atölye sırasında diğer katılımcılar ile paylaşıldı ve hikâyelerin yazılı içeriği ile eylem ve nesne kullanılarak anlatılan biçiminin nasıl örtüştüğü gözlemlendi.

Hep birlikte hikayeler arasındaki ortaklıkların, farklılıkların izi sürüldü.

Mülteci LGBTİ+’ların atölyelerde paylaştıkları hikayelerinin önümüzdeki günlerde görünür kılınması planlanıyor.


Etiketler: insan hakları, yaşam, mülteci
İstihdam