28/01/2022 | Yazar: Yıldız Tar

ÜniKuir’in raporuna göre, LGBTİ+ öğrenciler kampüslerde güvende değil, kimliklerini açıklayamıyor, örgütlenme ve ifade özgürlüğü ihlal ediliyor.

LGBTİ+ öğrenciler üniversitelerde kendilerini güvende hissetmiyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+ öğrencilerin yüzde 51’i ayrımcılığa uğramaktan çekindikleri için yönelimlerini / cinsiyet kimliklerini açıklayamıyor, yüzde 56’sı üniversitede kendini yönelimi / cinsiyet kimliği sebebiyle güvende hissetmiyor.

Bu sonuçlar, ÜniKuir Derneği’nin son araştırmasından. “Üniversiteli LGBTİ+ Öğrenci Toplulukları” raporu, LGBTİ+ öğrencilerin kampüslerde neler yaşadığına ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerine ışık tutuyor.

lgbti-ogrenciler-universitelerde-kendilerini-guvende-hissetmiyor-1

Ekonomik şiddet

Ankara, Aydın, İstanbul ve İzmir’deki üniversiteli LGBTİ+ toplulukları ile görüşmeler ve ülkenin dört bir yanından 48 üniversiteden yüz LGBTİ+ öğrencinin katıldığı anket sonuçlarıyla oluşturulan rapora göre; LGBTİ+ öğrenciler üniversitelerde ekonomik şiddete de maruz bırakılıyor. LGBTİ+ öğrencilerin yüzde 49,3’ü yönelimleri / cinsiyet kimlikleri açığa çıkarsa burs, yarı zamanlı çalışma gibi ekonomik olanaklardan mahrum bırakıldıklarını veya bırakılmaktan çekindiklerini söylüyor.

lgbti-ogrenciler-universitelerde-kendilerini-guvende-hissetmiyor-2

Toplulukların çoğu resmî olarak tanınmıyor

Raporda, bir diğer sorun olarak LGBTİ+ öğrenci topluluklarının resmî olarak tanınmaması işaret ediliyor. 25 LGBTİ+ öğrenci topluluğunun sadece yüzde 48’i ilgili üniversitelerin yönetimlerince resmiyette öğrenci kulübü olarak tanınıyor. Bu oran sadece devlet üniversiteleri ele alındığında yüzde 25’e kadar düşüyor.

lgbti-ogrenciler-universitelerde-kendilerini-guvende-hissetmiyor-3

Türkiye’de yaşayan LGBTİ+’ların; anayasada, uluslararası sözleşmelerde, hukuki içtihatlarda kendine yer bulmuş olan örgütlenme haklarının kullanımı ve mevcut örgütlenme pratiklerinin neler olduğunu özetlemeyi hedefleyen araştırma raporunda; Türkiye’deki LGBTİ+ aktivizmini öğrenci hareketleri ve üniversitelerde örgütlenmiş LGBTİ+ toplulukları ve kulüpleri üzerinden ele alarak LGBTİ+’ların üniversitelerdeki örgütlenmelerinde elde ettikleri kazanımlar ve yaşadıkları sorunlar gündemleştiriliyor.

Rapora ulaşmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, eğitim
İstihdam