13/10/2018 | Yazar: Yıldız Tar

Yerel Yönetim Okulu’nda LGBTİ+ örgütlerin yerel yönetim politikaları SWOT analizi yöntemiyle tartışıldı.

LGBTİ+ örgütleri ve yerel yönetimler birlikte nasıl çalışıyor? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Yerel Yönetim Okulu’nda LGBTİ+ örgütlerin yerel yönetim politikaları SWOT analizi yöntemiyle tartışıldı; güçlü ve zayıf yanlar ile olanak ve tehditler konuşuldu.

Kaos GL’nin, LGBTİ Örgütlerin ve Aktivistlerin Kapasitesini Güçlendirme Programı kapsamında düzenlediği Yerel Yönetim Okulu İzmir’de devam ediyor.

15 Ekim’e kadar sürecek olan Okul’un açılış oturumunda “Yerel yönetimler neden önemli?” sunumuyla Nazik Işık yerel yönetim hizmetlerini anlattı. “Bulgulama: Kim ne yapıyor, nasıl yapıyor? Ne yapmak lazım?” başlıklı ikinci oturumda ise katılımcılar Kaos GL Derneği’nden Damla Umut Uzun kolaylaştırıcılığında yerel yönetimlerle ilişkilerini ve deneyimlerini aktardılar.

Günün üçüncü oturumunda ise Kaos GL Derneği’nden Murat Köylü, katılımcılarla birlikte yerel yönetimler alanında LGBTİ örgütleri için SWOT analizi yaptı.

Köylü, SWOT analizinin hem içsel kapasite hem de dış dünya açısından resmin bütününü kapsamlı olarak görmeye yaradığını belirterek analize başladı.

Analizde öne çıkan başlıklardan bazıları şöyle:

Güçlü yanlar

*LGBTİ+ örgütlerinin belediyeler ve yerel yönetimlere olan ilgisi

*LGBTİ+ örgütlerin alandaki deneyimi

*İstihdam politikaları bağlamında belediyelere yönelmiş olmak

*Belediyelerin eşitlik birimlerindeki LGBTİ+ aktivistler

*Taban hareketi olmak

*Farklı kanallardan sesimizi yerel yönetimlere duyurabiliyor olmak

*Farklı alanlardaki profesyonel uzmanlıklar ve LGBTİ+ örgütlerinin uluslararası bağlantıları ve işbirlikleri

*Çoğulcu yaklaşım ve farkındalık

*Farklı siyasi partilerle iletişim ve ilişkiler

Zayıf yanlar

*LGBTİ+ örgütlerinin kamu kuruluşları ile iletişim kurarken çekingen veya önyargılı olabilmesi

*Belediyelerin kurumsal, formel ve informel işleyişine hakim olmamak

*Rol model ve örneklerin olmaması

*Belediyelerle çalışırken kolektif ve kapsayıcı bir dilin oluşmaması, ortak gündem oluşturulamaması

*Yeteri kadar kapsayıcı ve erişilebilir olmamamız

*Talepleri somutlaştıramamak

*LGBTİ+ hareketinin siyasetten uzaklaşmış olması

*Yerel yönetim konusunda çok sürdürülebilir politikalar geliştiremiyor oluşumuz

*Çalışmaların şehir merkezleri ile sınırlı kalması

*LGBTİ+ örgütler arası iletişimsizlik

*Mali açıdan sürdürülebilir olamamak

*İdeolojik tercihlerin çoğulcu yaklaşımları engellemesi

Olanaklar

*Belediye bünyesinde LGBTİ+ dostu çalışanların olması

*Belediyelerin LGBTİ+ haklarına ilgisi

*LGBTİ+ haklarını savunan sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerle çalışmaları

*LGBTİ+ kişilerin açık kimlikleriyle siyaset yapabilecekleri kısıtlı da olsa yerel yönetimlerin varlığı

*Yurtdışından olumlu örnekler

*Merkezileşme eğiliminin haklar bağlamında yerel yönetimleri öne çıkarması

*Uluslararası kuruluşların yerel yönetimlere olan ilgisinin artması

*Eşitlik birimleri ve belediyelerin sosyal projeleri

*Kent konseyleri

*Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuattaki eşitlikçi maddeler

Tehditler

*Merkezi yönetimin LGBTİ+ haklarına yaklaşımı

*Merkezi yönetimin yerel yönetimlere baskısı

*Kamu kurumlarının LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı uygulama ve yaklaşımları

*Kamunun insan hakları bilgi ve deneyiminin yetersiz olması

*Ataerkil ve heteronormatif yapının baskın olması

*Yerel yönetimlerin ve siyasi partilerin sürdürülebilir bir LGBTİ+ politikasının olmaması

*LGBTİ+ haklarının toplumsal muhalefetin birincil önceliği olmaması

*Belediyelerin yeteri kadar demokratik yapılar olmaması

*Yasaklar

*Kayyumlar

*Belediyelerin bütçelerinin kısıtlı olması

*Küresel ve ulusal düzeydeki muhafazakarlaşma ve popülizm

*Politik ve ekonomik istikrarsızlık

İlgili haberler:

Kaos GL Aktivizm Okulu 2: Yerel Yönetimler

LGBTİ+ örgütleri yerel yönetimlerle ilk iletişimi nasıl kuruyor?

 


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
nefret