26/05/2021 | Yazar: Kaos GL

“II. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı” kitabı yayında: LGBTİ+’ların ezilmesi politik mücadelede ana çelişkilerden biri olarak kavranmadığı ölçüde toplumda geniş ölçekli niteliksel dönüşümlerin sacayaklarından biri eksik kalacaktır.

“LGBTİ+’sız bir otoriter sağ popülizm karşıtı mücadele mümkün değildir” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Eşitlik Forumu “II. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı” pandemi koşullarında çevrimiçi olarak; 24-25 Ekim, 31 Ekim ve 7-8 Kasım 2020 tarihleri arasında 3 hafta sonunu kapsayan oturumlar şeklinde düzenledi. Konferans çıktıları kitap olarak yayınlandı.

“Muhafazakâr-sağ popülizme karşı mücadelenin temel dinamiklerinden biri LGBTİ+’ların ezilmesine karşı çıkmaktır”

Kitabın ayrımcılık karşıtı aktivizm bölümünde Kaos GL’den Remzi Altunpolat’ın “Türkiye’de LGBTİ+ Aktivizminin Yol İzleri ve Heteroseksizme Karşı Mücadeleyi Ortaklaştırmak” başlıklı bildirisi de yer alıyor. Altunpolat bildirisinde küresel LGBTİ+ hareketindeki iki ana akstan bahsediyor:

“Birincisi mevcut sistem içerisinde ana gündem olarak LGBTİ+’ların tanınmasını, eşitliği ve ayrımcılıkla mücadeleyi esas alan çizgidir. İkincisi ise anti-sistemik yahut da sistem karşıtı diyebileceğimiz hareketlerle ittifaklar kuran, bunu çoğaltan ve yıkıcı bir politika öneren çizgidir. Tabii ben bunu kaba bir ayrım olarak söylüyorum; tamamen birbirine karşıt iki ayrı çizgiymişçesine kurmuyorum. Birbirleriyle zaman zaman iç içe geçebilen, sıklıkla kesişen iki damardır bunlar.”

Altunpolat, Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinin tarihinden bahsettikten sonra şöyle devam ediyor:

“LGBTİ+’lar daha önceleri üzerinde durmaya gerek bile görülmeyecek ama her daim tetikte olunması gereken ve tiksinti uyandıracak varlıklarken kamusal görünürlüklerinin artması ve LGBTİ+ Hareketi’nin büyümesiyle beraber mücadele edilmesi ve ezilmesi gereken düşman öteki kategorisine yerleştirilmiştir.”

Muhafazakâr-sağ popülizme karşı mücadelenin temel dinamiklerinden birinin artık LGBTİ+’ların ezilmesine, ötekileştirilmesine, ayrımcılığa uğramasına karşı çıkmak olduğunu hatırlatan Altunpolat, “Kısacası bugün artık LGBTİ+’sız bir otoriter sağ popülizm karşıtı mücadele mümkün değildir. LGBTİ+’ların ezilmesi politik mücadelede ana çelişkilerden biri olarak kavranmadığı ölçüde toplumda geniş ölçekli niteliksel dönüşümlerin sacayaklarından biri eksik kalacaktır” diyor.

Konferans kitabının dijital versiyonuna bağlantıdan erişebilirsiniz: 2020 Uluslararası II. Ayrımcılık Konferansı Bildirileri


Etiketler: insan hakları
İstihdam