18/04/2018 | Yazar: Kaos GL

Dernek, başvurunun ardından hangi hakların nasıl ihlal edildiğine ilişkin bilgi notu hazırladı.

LGBTİ+ yasağıyla hangi haklarımız, nasıl ihlal edildi? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL, Ankara’daki LGBTİ+ etkinlik yasağının kaldırılması için AYM’ye başvurdu. Dernek başvurunun ardından hangi hakların nasıl ihlal edildiğine ilişkin bilgi notu hazırladı.

Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinlik yasağına ilişkin Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi üzerine yasak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.

Yasak ile ifade özgürlüğü hakkı, dernek kurma hakkı, toplanma özgürlüğü ve adil yargılanma hakkımız ihlal edildi, ayrımcılık suçu işlendi.

AYM başvurusunu yapanlardan Av. Kerem Dikmen, bu ihlalleri aktardı:

İfade özgürlüğü hakkı ihlal edildi çünkü, ifade özgürlüğü yalnızca kişilerin ifadeleri nedeniyle cezai takibata uğramaması yönünde bir güvence değil aynı zamanda bunun araçlarının da güvence altına alınmasıdır. Toplanma anlamına gelen birçok etkinlik biçimi bu yasaklama kararıyla engellenmiştir. Başka deyişle birçok ifade kanalının kullanımı böylelikle askıya alınmıştır.

Dernek kurma hakkı ihlal edildi çünkü, bir hakkın yasada tanımlanmış olması yetmez, hakkın fiiliyatta kullanılabilir olması gerekir. Dernek hakkı, dernekler sicilinde ismin yazılı olması demek değildir. Aynı amaç için bir araya gelen insanların kurduğu bu yapının, o amacı gerçekleştirmeye dönük araçları da kullanılabilmesi gerekir. Oysa yasaklama kararı, dernek hakkını kurarken insanların güttüğü amacı gerçekleştirmek için kullanılabilecek araçları, yani etkinlikleri yasakladı, dolayısıyla dernek kurma hakkı ihlal edilmiş oldu.

Toplanma özgürlüğü ihlal edildi çünkü, yasaklanan etkinlikler aynı zamanda insanların kendilerini ifade etmek için bir araya geldiği, demokratik yaşamın gerekleri olan ve toplanma olgusunun çeşitli görünümleri olan panel gibi eylem biçimleri. Yasaklama kararı bunları da kapsadı,

Ayrımcılık yapıldı çünkü, yasaklanan etkinlikler yalnızca LGBTİ hakları alanında faaliyet yürüten dernekler bakımından ve bu hak konularıyla sınırlanmaksızın yasaklandı. Örneğin avukatlar veya hakimler tarafından kurulan bir derneğin etkinlikleri bu yasaklama kararı gerekçe gösterilerek engellenemez ancak Ankara merkezli LGBTİ hakları alanında çalışan dernekler, bu alan dışında çalışan derneklerin yaptığı etkinlikleri bile yapamaz halde,

Adil yargılanma hakkı ihlal edildi çünkü, yasaklama kararlarına karşı yapılan yürütmeyi durdurma talepleri, ayrıntılı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına atıf yapan, doktrinden örnekler veren, yasaklama kararının, OHAL rejiminin kendi mantık bütünü içerisinde dahi tutarsız olduğunu bakanlar kurulu kararları ile ilişkilendiren dilekçelere dayandı. Ancak gerek yürütmeyi durdurma talebini reddeden mahkeme, gerekse de red kararına yapılan itirazı inceleyen mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu kararları verdi. Hal böyle olunca anayasada kişilere tanınmış bir hak olan ve Anayasa Mahkemesince adil yargılanma hakkının parçası sayılan gerekçeli karar hakkı ihlal edilmiş oldu.

Bütün bunlar ışığında derhal yürütmeyi durdurma kararı verilerek, dernekleri, etkinlik gerçekleştirme yeteneği bakımından adeta yok hükmünde kılan bu ayrımcı uygulamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz.


Etiketler: insan hakları
Nefret