11/11/2008 | Yazar: Evren E. Çakmak

‘Aleviler de Eşcinseller de kimliklerini saklamak zorunda kalıyor’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye’nin birçok yerinden gelen 100 bini aşkın Alevinin katılımıyla ilk büyük Alevi mitingi 9 Kasım 2008’de Ankara’da düzenlendi. Mitinge katılanlara Kaos GL olarak eşcinseller hakkındaki görüşlerini sorduk. Olumsuz tepki hiç almazken ‘bu konu hakkında hiç düşünmedim’ diyenler de oldu. Hep birlikte el ele yürümemiz gerektiği inancının genel kanı olduğu izlenimi edindik. Kaos GL muhabiri Evren Güvensoy’un haberi.

72 yaşında, Ana Bacı (Alevi kadın din önderi), Tunceli

Ana Bacı köyünden dışarı pek çıkmadığı için anadili Zazaca’dan başka bir dil bilmiyor. Torunu Hasan aramızda çevirmenlik yaptı. Böyle bir ayrımcılığa anlam veremeyen Ana Bacı ‘ayrımcılık kalkar ve tüm insanlar birini severse gerçek cennet dünyada yaşanır’ diyor

‘Benim Fatma Anayı (Hz. Muhammed’in kızı) sevmem, Torunum Hasanın Ali’yi (Hz. Ali) sevmesi neden yanlış olsun? Buna (eşcinselliğe) neden karşı çıkarlar ki. Sevgi Hakkın gönlümüze ince bir mey fincanı ile sunduğu bir demdir. O fincanı kırıp o badeyi tüm vücuda sermek herkese nail olmaz. Zaman olur ki o fincanlar kırılır o zaman hakkın didarı (yüzü) toprak katına (insan soyunun ilk durağına, yeryüzüne) iner ve cennet hepimizin gözünün önünde bağdaş kurup oturur.’

24 yaşında, işsiz, kadın

‘Bence hâlâ dayatılmış bir Alevilik kalıbı ve dayatılmış bir eşcinsel kalıbı var. Bu yaşadığımız ülkede ve bulunduğumuz topluluklar içinde çok büyük bir sorun. Bence bu kalıba girmeyenler daha fazla sesini çıkartmalıdır. Örgütlenilmelidir, mesela böyle bir mitingde alevi eşcinseller de yürümeli. Hakkımızı savunmalıyız yani. Eşcinseller, aleviler, sosyalistler birçok insan artık sesini çıkartsın ve eşcinsellerin varlığını da göstersin. Biz görünür olmalıyız. Homofobiye artık bir son verilmeli ‘edi besé’ yani’

27 yaşında, kadın, Eskişehir

‘Aslında bu devlet biçimiyle de alakalı bir şey olarak tüm farklılıklara bir tahammülsüzlük durumu var. Ve bizi ortak paydalarda buluşturan şey de bu. Aleviler de yok sayılıyor aynı zamanda eşcinseller de yok sayılıyor. Tek kimlik, tek cinsiyet, tek ırk, tek din ve tek egemen ideoloji altında yaşamaya zorlanıyoruz. Bunlara karşıtlık bizim ortak paydamız oluyor.’

52 yaşında, Alevi, Kürt, erkek

‘Tercihler konusunda saygılı bir insanım. İnsanların, fikirsel anlamda olsun, düşünsel ve etnik anlamda olsun, inançsal anlamda olsun, cinsel anlamda olsun tercihlerine saygılıyım. Eşcinsellerin de hor görülmemesi, tam aksine görünürlüklerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.’

38 yaşında, Alevi, Kürt, kadın, Sincan

‘Ezilen insanlar ezildiği sürece bu sistem daha güçlü bir biçimde büyür. Gerçekten ezilen insanlar birbirini desteklemek zorunda. Eğer ki biz ezilenler birleşirsek o zaman zafer bizim olacaktır.’27 yaşında, Kürt, Alevi, kadın, Tunceli

‘Alevi ve eşcinsellerin birçok ortak sorunu vardır. Her iki taraf ta kimliğini saklamak zorunda kalıyor. Bunun olmaması gerek, insanlar rahatça kendini yaşamalı ve söyleyebilmelidir. Ve diğer insanlara da kendini kabullendirmek zorunda olmamalı, o nasılsa öyle kabul edilmeli.

32 yaşında, erkek, Alevi, gazeteci

‘Uzun zaman gazetecilik yapmış biri olarak Türkiye’nin sosyal hakların bile verilmediği bir ülke olduğunu düşünürsek kişisel hakların da verilmeyeceğini göz önünde bulundurabiliriz. Ki bu açıdan gerek etnik gruplar gerekse diğer gruplar, eşcinseller işçiler aleviler, Kürtler, hepsinin bir arada toplumsal anlamda değişme adına bir şeyler yapması gerekiyor. Böyle ayrımları gözetmeksizin bir arada durabilen, insana insan olarak değer veren grupların da olduğunu görüyoruz. İnsanların sesini daha fazla yükseltmesi gerekiyor, siyasi partilerin bunu desteklemesi ve ayrımcılık karşıtlığı çatısı altında toplanan siyasi partilerin de desteklenmesi gerekiyor.’

22 yaşında, Alevi, erkek, Ankara

‘Alevi ve eşcinsellerin birbirini desteklemesi çok olumlu bir olaydır. Eşcinseller de hakkını aramalıdır. Siyasi bir duruşa ve toplumsal duyarlılığa dayanmayan hareketlerin sonu hüsrandır. Eşcinseller de kendi haklarını savunmalıdır.’

38 yaşında, Alevi, kadın, Sivas

‘Bence eşcinsellik de Alevilik de şu anki ideolojinin es geçtiği kimlikler. Kapitalist devlet kapitalist bir toplum yaratmaya çalışıyor. Bunu yaratırken de erkek hegemonyasını ve Sünni mezhebini temel alıyor. Hem Alevileri es geçiyor, Alevileri görmezden geliyor, onların haklarına sahip çıkmıyor aynı zamanda da eşcinselleri tanımıyor. Homofobinin nedenlerinden biri de devlettir zaten. Kapitalist devlet heteroseksüelliği, aynı zamanda kadın erkek evliliğini, kadın erkek ilişkisini eşit görüyor. Şunu bilmek gerekiyor, bir kadın bir kadına, bir erkek bir erkeğe âşık olabilir. Bizim toplumumuzda bu çok korkulan, veba gibi görülen bir durum. Ama bu insanlar bizim içimizde yaşıyorlar, onların dışlanmaması gerekir. Bu insanları nasıl topluma kazandırabiliriz, iş alanları nasıl yaratabiliriz. İş yerinde ve birçok sosyal alanda ezildiklerini görüyorum. Nitekim Aleviler de öyle. Şu zamanda kadar hep kendi öz kimliklerimizi baskılayarak, saklayarak yaşamak zorunda kaldık. Çok dejenere edildiler. Ama yeni yeni ayaklandıklarını, yeni yeni mücadeleye girdiklerini görüyorum. Sivas, Maraş, Çorum, Malatya katliamlarının da çok büyük etkisi var. Din dersleri de dayatılıyor. Çünkü Sünni ideoloji Alevilerin kendi kimliklerini yaşamalarını istemiyor. Ve onları karalıyor. Bu geçmişten günümüze böyle geldi, insanların beyinleri yıkandı. Alevileri ve diğer farklı olanları karalamak için büyük kampanyalar oluşturuldu. Bunun karşısında durmalıyız. Artık gelişen dünyada insan haklarını temel alarak Alevilere de eşcinsellere de toplumda yer açmalıyız. Açamıyorsak ta kendi hayatımızda yer açmalıyız. Demokratik bir Türkiye isteniyorsa her türlü inançtan, ırktan, cinsiyetten, yönelimden insana söz hakkı tanınmalıdır. Sanırım bu da bu sistemin yıkılmasıyla olabilecek bir şey. Bunu sosyalizm getirecek, buna inanıyorum. Gelecek sosyalizmde diyorum eşcinseller ve aleviler için.’

22 yaşında, kadın, öğrenci

‘Aleviler, eşcinseller, öğrenciler olarak düşünmemek gerekiyor. Ezilen halkların tamamı için bazen ortak paydada buluşuyoruz. Aynı şeyin mücadelesini veriyoruz zaten. Sadece önemli olan bunun farkında olup daha fazla birlikte mücadele vermek. Bu anlamda son zamanlarda çok fazla yol kat edildiğini düşünüyorum. Mesela Darbe Karşıtı Mitingde türbanlı ninelerle birlikte eşcinseller de yan yana yürüdü. Birisi türbanlıya eğitim hakkı diyor, öbürü transeksüellere sağlık hakkı istiyor. Bu bağlamda 2001 yılından beri çok fazla yol kat edildiğini düşünüyorum.’

25 yaşında, erkek

‘Baskı yaşayanların birbirine destek olması gerekiyor çünkü aynı şeyden muzdaripiz bir şekilde. Bize şiddet uygulayanlar ve bizi yok sayanlar aynı şekilde başka farklılıklara da tahamül göstermiyorlar. Yani sadece ben kurtulamam bu baskıdan, ya hep beraber ya hiç birimiz.’

30 yaşında, Alevi, kadın

‘Özgür bir ülke umut ediyorum. Herkesin el ele yürüyebildiği.’

Etiketler: yaşam, din/inanç
Nefret