25/09/2017 | Yazar:

Batı Balkanlar ve Türkiye’den LGBTİ örgütleri ERA Genel Kurul Toplantısı için Karadağ’da buluştu.

‘Balkan toplumlarında LGBTİ’ler halen marjinalize ediliyor’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Batı Balkanlar ve Türkiye’den LGBTİ örgütleri ERA Genel Kurul Toplantısı için Karadağ’da buluştu.

Kaos GL’nin 2015’teki kuruluş sürecinden beri çalışmalarına dâhil olduğu çatı örgüt Batı Balkanlar ve Türkiye LGBTİ Eşit Haklar Örgütü (ERA)’nın bu yılki yıllık konferansı Karadağ’ın başkenti Podgorica’da gerçekleşti.

Bu yılki teması “Kendimizi güçlendirmek, sistemle mücadele etmek, toplumları dönüştürmek” olan konferansın ilk günü ERA Genel Kurul Toplantısı ile başladı, sonraki iki gün gerçekleşen birçok farklı konuda toplantı, sanat gösterimleri ve davetlerin ardından etkinlik Karadağ Onur Yürüyüşü ile son buldu. Konferansa Türkiye’den Kaos GL, Pembe Hayat, Kırmızı Şemsiye Derneği, SPoD, Mersin 7 Renk, Özgür Renkler’den temsilciler, İstanbul Pride ve LİSTAG aileleri katıldı.

Kaos GL üyesi trans aktivist Janset Kalan ERA Genel Kurulu’nda

Konferansın ilk günü ERA Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda ilk olarak ERA üyesi 43 örgütün temsilcilerinin katılımıyla yeni üye olmak isteyen örgütlerin başvuruları değerlendirildi ve ERA’nın mevcut üye sayısı başvuran on üç örgütün katılımıyla 56’ya yükseldi. Yeni üye olan örgütlerin içinde Türkiye’den Bursa Özgür Renkler ve Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği de yer aldı. Sonrasında yeni yönetim kurulu üyeleri de oylamayla belirlendi; Türkiye’den Kaos GL üyesi trans aktivist Janset Kalan da ERA yönetim kuruluna seçildi.

Günün geri kalanı önceki yılın aktivite raporlarının değerlendirilmesi, mevcut politika ve prosedürlerin değiştirilmesi ve 2018 Eylem Planı üzerinde çalışmalarla devam etti. Önümüzdeki sene Üsküp’te gerçekleşecek olan ERA yıllık konferansının 2019’daki durağının Tiran olmasına karar verildi.

Akşam saatlerinde ERA Yıllık Konferansı Açılış Daveti düzenlendi.

Karadağ’da herkes eşit haklara sahip olana kadar…”

Konferansın ilk günü konferansın düzenleyici ve partner örgütlerinden ERA, Hirschfeld Eddy Foundation, Avrupa Konseyi ve Queer Montenegro’dan temsilcilerin açılış konuşmalarıyla başladı.

Konuşmalar sırasında her ülkenin dinamiği birbirinden ayrı olmasına rağmen Balkanlar ve Türkiye’deki örgütlerin işbirliği ve dayanışma içinde çalışmasının önemi vurgulanırken Karadağ Ombudsmanlık temsilcisi, Karadağ’da herkes eşit haklara sahip olana kadar insan hakları ve toplumu dönüştürme konusunda LGBTİ toplumuna her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Açılış konuşmalarından sonra, konferansın temalarından biri olan “Kendimizi güçlendirme” üzerine Balkanlardan ve Türkiye’den aktivistler deneyimlerini aktararak kendi ülkelerindeki zor koşullar ve engeller karşısında nasıl güçlü kalabildikleri üzerine konuşmalar yaptı. Ardından toplantı bu sene ilk kez denenen toplantıya katılanların hem katılımcı hem dinleyici olabilmelerine imkân veren, her katılımcının konuşmak/ atölye yapmak istediği konuyu açıklayıp katılmak isteyenleri davet ettiği sonrasında tüm katılımcıların ilgi ve çalışma alanlarına uygun gördüğü oturuma katılması yoluyla gerçekleştirilen interaktif Open Space Technology (OST) metodu ile devam etti. Yöntem katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Aktivistler tarafından tartışmaya açılan konu ve atölyeler genel hatlarıyla LGBTİ aktivizm, savunuculuk, biseksüel görünürlüğü, intersexler, trans geçiş süreci, Balkanlarda lezbiyen hareket, etnik kimlikler ve çoklu ayrımcılık, LGBTİ ebeveynler ve LGBTİ ebeveynleri idi.

Çoğunluğu küçük gruplar halinde geçen atölye ve tartışmalarda LİSTAG ailelerinin Sırbistan’dan ve Hırvatistan’dan bu yıl ERA üyesi olan Rainbow Parents’ın (Gökkuşağı Aileleri) katılımıyla gerçekleştirdiği atölyeler büyük ilgi gördü.

“Balkan toplumlarında LGBTİ’ler halen marjinalize ediliyor”

Konferansın ikinci günü ERA yönetim kurulu üyeleri Dragana Todorovic ve Biljana Ginova’nın tematik konuşmalarıyla başladı.

Todorovic, “Bizleri ayrımcılık ve nefret suçlarından koruyan ve sivil partnerliğe izin veren yasalarımız olmasına rağmen Balkan toplumlarında LGBTİ’ler halen marjinalize ediliyor, görmezden geliniyor ya da LGBTİlere karşı nefret suçları işlenmeye devam ediyor. Aşırı sağcı gruplar, otoriter hükümet, milliyetçilik ve ataerkil sistem halen hayatlarımızı tam olarak yaşayamamamıza, daha az temsil ve kabul edilmemize yol açıyor. Bu sistemle Balkanlar ve Türkiye’deki örgütler olarak elimizden geldiğince mücadele etmeliyiz” dedi.

Ginova ise Balkan ülkelerindeki yasal gelişmelere rağmen toplumların halen dönüştürülmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı ve bu algıyı değiştirmek için yaratıcılığa, cesarete ve hepsinden önemlisi görünürlüğe ihtiyacımız olduğunu belirtti. ERA olarak bu görünürlüğü üye örgüt ve ülkelerinde yeterince sağlamaya çalıştıklarını belirten Ginova, sonrasında katılımcılardan konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini tartışmaya açmalarını istedi.

Karadağ Onur Yürüyüşü: “Onur Yürüyüşü’ne destek olmak utanılacak bir şey ya da bir ayıp değil, aksine görevdir”

Konferansın ardından etkinlik 23 Eylül Cumartesi gerçekleştirilen Karadağ Onur Yürüyüşü ile son buldu. Büyük güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık 200 gösterici katıldı. Herhangi bir sorunun yaşanmadığı gösteriye Türkiye’den destek amaçlı katılan LİSTAG anneleri Balkanlar’daki LGBTİ aile örgütleriyle hazırladıkları pankartlarla büyük ilgi gördü.

Etkinlik organizatörlerinden ve ERA yeni yönetim kurulu üyesi de seçilen Danijel Kalezic yaptığı konuşmada katılımcılara ve organizasyonda gönüllü olanlara çok teşekkür etmesinin ardından hiçbir hükümet temsilcisinin organizasyona katılmamasını da eleştirdi.

“Özellikle katılmayanlara da teşekkür ediyorum. Onur Yürüyüşü’ne destek olmak utanılacak bir şey ya da bir ayıp değil, aksine görevdir. Bu sene bilerek politikacılara, siyasi partilere ve hükümet temsilcilerine özel davetler göndermedik. Şu andaki tavırlarıyla aldıkları kararlarda ne kadar samimi olduklarını göstermiş oldular. LGBTİ karşıtı nefret suçlarına daha ağır cezalar ve yasalar gelmedikçe ve toplum dönüşmedikçe mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”


Etiketler: yaşam, dünyadan
Nefret