09/09/2014 | Yazar: Yıldız Tar

Gazeteciler, avukatlar, insan hakları aktivistleri ve bilişimciler internette gözetleme ve sansüre karşı bir araya geldi, özgür internet için birlikte mücadele yollarını tartıştı.

‘İnternet devlet işgali altında!’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Gazeteciler, avukatlar, insan hakları aktivistleri ve bilişimciler internette gözetleme ve sansüre karşı bir araya geldi, özgür internet için birlikte mücadele yollarını tartıştı.
 
Hun Danışmanlık’ın düzenlediği “İnternette gözetleme ve sansürün ifade özgürlüğüne etkileri” başlıklı yuvarlak masa toplantısı Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İnsan hakları aktivistleri, gazeteciler ve bilişimcilerin buluştuğu toplantıya Kaos GL de katıldı.
 
Türkiye’nin ilk insan hakları temelli hukuki danışmanlık merkezi olan Hun Danışmanlık’tan Sinem Hun’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda internette gözetim faaliyetlerinin ifade özgürlüğü başta olmak üzere insan haklarını tehdit ettiği belirtildi.
 
“Gözetleme Gezi’yle birlikte arttı”
Hun Danışmanlık’tan Güneş Tavmen ise; Gezi direnişinin ardından internete yönelik baskıların arttığını belirtti. Türkiye’de sansürün çok uzun bir tarihi olduğunu hatırlatan Tavmen, “Sansür çok eski bir olgu olsa da internette gözetleme faaliyetleri Gezi sürecinin ardından yeni karşılaştığımız bir mesele olara önümüzde duruyor” dedi.
 
Açılış konuşmalarının ardından özgür internet ve ağ tarafsızlığı için mücadele eden Alternatif Bilişim Derneği’nden Melih Kırlıdoğ, Türkiye’deki internetin durumu ve dernek olarak çalışmalarına ilişkin bir sunum yaptı.
 
Open Rights Group’tan Richard King ise, Birleşik Krallık’ta dijital güvenlik ve haklar üzerine mücadelelerini aktardı. İngiltere’de internetin “porno duvarı” adı verilen uygulamalarla sansürlendiğini belirten King, “Gözetleme olmadan internet sansürü de olmaz. Bunlar birbirlerinden çok da ayrılabilen meseleler değil” ifadelerini kullandı.
 
İnternet devlet işgali altında!
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Mutlu Binark da yaptığı sunumla Türkiye’deki internet ve basın özgürlüğünün durumuna ilişkin bilgi verdi. Türk Telekom’un internet altyapısında tekel olmasını eleştiren Binark, “Türkiye’deki internete ilişkin yasal düzenlemeler ciddi anlamda karanlık bir alan. İnternet düzenlemeleri gözetleme ve sansürü arttırıyor” şeklinde konuştu.
 
Gözetleme teknolojilerinin disipline edici yapılar olduğunu hatırlatan Binark, Gezi direnişinin ardından Ankara Güvenpark’ın polis işgali altında olduğunu söyledi ve ekledi: “Buna benzer şekilde internetin de devlet tarafından güvenlik konseptleriyle işgal edildiğini söyleyebiliriz.”
 
Hükümet yetkilileri tarafından internet ve kullanıcılarının şeytanlaştırıldığını vurgulayan Binark, “İnternete benzer bir şekilde toplumun belirli kesimleri de şeytanlaştırılıyor. Bütün bunları birlikte düşünmemiz gerekiyor” dedi.
 
Açılış sunumlarının ardından toplantı katılımcıların tartışmaları ile devam etti. 

Etiketler: medya
Bayram