12/12/2015 | Yazar: Yıldız Tar

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’da; Kaos GL, TTB, TPD, ATO ve SES homofobi ve transfobiye karşı birlikte politika belirlemek için forum yaptı.

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’da; Kaos GL, TTB, TPD, ATO ve SES homofobi ve transfobiye karşı birlikte politika belirlemek için forum yaptı.

Kaos GL Derneği, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Ankara Tabip Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi’nin (SES) düzenlediği 4. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’da “Birlikte politika ve strateji belirleme, birlikte yürüme” yapıldı.

Kaos GL’den Remzi Altunpolat’ın yönettiği forum TPD adına Koray Başar, TTB ve ATO adına Filiz Ak ve SES Ankara adına Hüsnü Yıldırım’ın katılımıyla ATO’da yapıldı.

“Birbirimize nasıl iyi geleceğiz?”

Forumun açılışını yapan Altunpolat, “Bugün bu salondaki mekânsal ve politik birlikteliğimizi nasıl sürdüreceğimiz, LGBTİ ve sağlık meselesinde nasıl ortaklaşabileceğimiz, birlikte yol yürüyeceğimiz ve en önemlisi birbirimize nasıl iyi geleceğimiz sorularını hep birlikte cevaplamamız geliyor” şeklinde konuştu.

Sağlık meslek örgütlerinin kendi üyelerini heteroseksizm ile mücadelede aktive etmesinin önemine değinen Altunpolat, “LGBT’ler ve sağlık denildiğinde LGBT’ler ve sağlık emekçileri olarak algılanıyor. Bizatihi sağlık emekçilerinin lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans olma ihtimalini görmezden gelebiliyoruz” diyerek LGBTİ emekçilerin sorunlarına dikkat çekti.

Filiz Ak, bugüne kadar LGBTİ alanında duyarlı olduklarını ancak yakın zamana kadar sistematik bir politikaları olmadığını belirterek, “LGBTİ örgütlerinin çabalarıyla birlikte hem TTB hem de ATO olarak daha sistemli bir politika oluşturmaya başladık. SPoD, Pembe Hayat ve Kaos GL’nin çeşitli etkinliklerinde yer aldık” dedi.

TTB’nin bir broşür hazırlama niyetinde olduğunu hatırlatan Ak, farklı LGBTİ örgütlerinin ve aynı şekilde sağlık örgütlerinin birlikte çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

“Psikiyatristlerin damgalanmada sorumluluğu var”

TPD adına söz alan Koray Başar, hayattaki hemen her şeyin sağlıkla ilişkilendirilebileceğini belirterek, “LGBTİ sağlığından bahsettiğimiz zaman sadece ruh sağlığından bahsediyormuşuz gibi bir önyargı da var” diye belirtti.

Başar, ruh sağlığı alanında çalışan herkesin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin damgalanması konusunda sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Dernek olarak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında çalışmalar yürüttüklerini ve böylelikle damgalama, ayrımcılık ve önyargıyla mücadele ettiklerini hatırlattı.

Meslek örgütlerinin tavır ve tutumlarının önemli olduğunu vurgulayan Başar, “Meslek örgütleri ne kadar tutum açıklasa da psikiyatri eğitimi içerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yer verilmiyor. Kişilerin önyargıları, bu eğitimler de olmadığında beyaz önlük altında devam ediyor. Doktorlar kendi önyargılarını sanki bilimsel doğrularmış ve herkes kabul etmeliymiş gibi davranıyor” dedi.

“Kaos GL’den arkadaşların sendikalarda olması sorunlu görülüyordu”

Son konuşmacı SES Ankara Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım, “Kamu çalışanı hareketini kurarken Kaos GL’den arkadaşların sendikaların içerisinde olması bile sorun olarak görülüyordu. Zaman içerisinde buradan şimdiye gelebilmemiz beni mutlu ediyor” diyerek sözlerine başladı.

Yıldırım, sendikalarda homofobi ve transfobi karşıtı mücadelenin daha görünür hale gelmesi gerektiğini belirterek, “Biz SES olarak bu alanda her yerde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte ilerlemek hepimiz açısından çok iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

Sempozyumda yarın

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum yarın (13 Aralık Pazar) Ankara Tabip Odası’nda “Ergen LGBTİ’lerin sorunları”, “LGBTİ aileleriyle çalışma” ve “Cinsiyete uymayan çocuklara yaklaşımla ilgili güncel öneriler” oturumlarıyla devam edecek.

13 Aralık 2015, PAZAR

Yer: Ankara Tabip Odası, Mithatpaşa Caddesi, No:62, 6. Kat, Kızılay

14:00 -15:00

Birinci Oturum: Ergen LGBTİ’lerin sorunları

Prof. Dr. Şahika Yüksel & Dr. Seven Kaptan

15:15-16:15

İkinci Oturum: LGBTİ’lerin aileleriyle çalışma

Prof. Dr. Şahika Yüksel & Dr. Seven Kaptan

16:30-17:30

Üçüncü Oturum: Cinsiyete uymayan çocuklara yaklaşımla ilgili güncel öneriler

Dr. Koray Başar

4. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum tam programı için tıklayınız.

İlgili haberler:

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum başladı: Cinsiyet geçiş süreci

Sağlık politikaları LGBTİ’leri nasıl etkiliyor?

“Eşcinsellik neden ve nasıl ‘hastalık’ olarak tanımlandı?”

“İnterseks bedenler patolojikleştiriliyor”

“Sağlık da heteroseksüel Hakkı’nın hakkı!”


Etiketler: insan hakları, sağlık
nefret